WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка акустичної системи для персонального комп'ютера - Дипломна робота

Розробка акустичної системи для персонального комп'ютера - Дипломна робота

конструкторські.
До технологічних документів відносяться графічні і текстові документи, що визначають технологічний процес виготовлення виробу і містять необхідні дані для організації виробництва . Технологічні документи діляться наступним чином:
1) маршрутні карти, складають опис технологічного процесу виготовлення виробу по всім операціям в технологічній послідовності (від початку до кінця) з вказанням відповідних даних по обладнанню, матеріальним, трудовим і іншим нормативам. В картах встановлюється порядокпроведення обробок в відповідних схемах і на дільницях обробки дається опис обробки на кожному робочому місці без розбивки на переходи. Звичайно, вони широко використовуються в одиничному і
дрібносерійному виробництві, коли не потребується точного деталювання технологічного процесу;
2) операційні карти, складають детальний опис операцій технологічного процесу виготовлення виробів, з розділених операцій по переходах і з вказанням режимів роботи, розрахованих норм, необхідного обладнання, робочого і вимірювального інструменту. Звичайно, вони використовуються в масовому виробництві, складають дані про порядок роботи на одному робочому місці і розробляються на кожну операцію окремо;
3) карти ескізів і схем складають графічну ілюстрацію технологічного процесу виготовлення виробу і окремих його елементів. На цих картах виконуються ескізи і схе-ми, що доповнюються або пояснюють зміст операцій;
4) специфікації технологічних документів визначають склад технологічних доку-ментів, необхідних для виготовлення виробу і його складових частин. Звичайно, вона
включає в себе наступні розділи: виріб, складальна одиниця, деталь, матеріали. Але в
залежності від виробу деякі розділи можуть бути відсутні;
5) технологічна інструкція складається в формі опису. В ній вказується облад-
нання, що використовується, порядок підготовки деталей і матеріалів, послідовність,
режими і опис специфічних прийомів роботи, способи, що визначають якість, в деяких
випадках приводиться опис фізикохімічних явищ, що проходять при окремих операціях
технологічного процесу.
6) матеріальна відомість призначена для підготовки виробництва і являється по-
детальною і звітною відомістю норм розходу матеріалів, вона оформляється у вигляді
карт, запис в яких проводиться по розділах. Розхід основних і допоміжних матеріалів
встановлюється на основі робочих креслень і технологічних карт. При цьому норми роз
ходу визначають розрахунковим нормативно-статистичним методом з подальшим ко-
ректуванням і по експериментальних даних;
7) відомість оснастки складає перелік спеціальних і стандартних приладів інструментів, необхідних для оснащення технологічного процесу. Вона складається на основі карт технологічного процесу, оформляється також на картах спеціальної форми.
Найбільш значним етапом підготовки виробництва являється оснащення дільниць цехів виробництва технологічним обладнанням. Під технологічним обладнанням вироб-ництва розуміють здатність Виробництва задовільнити потреби заданого технологічного процесу. Основним показником технологічного оснащення виробництва являється замкнутість виробничого циклу в межах дільниці, цеху або заводу.
Значно вигідніше правильне технологічне оснащення виробництва в основному при серійному або масовому виробництві радіоелектронних вузлів і деталей. В умовах одиничного виробництва повна технологічна оснащеність, особливо якщо в склад тех-нологічної оснастки входить дороге обладнання, до економічного виграшу не приводить. В зв'язку з цим процес розробки оснащення виробництва технологічним обладнанням включає в свій склад не тільки теоретичні розрахунки на рівні ескізного і технічного проектування, але і експериментальну перевірку ефективності на підготовчому і установчому етапах виробництва РЕА.
На виробництві також велике значення має транспортування. Під транспортуванням в даному випадку мається на увазі як постачання на підприємство напівфабрикатів, комплектуючих, вивіз готової продукції, так і постачання матеріалами між окремими дільницями.
Технологічний процес виготовлення вузлів на друкованих платах складається з таких основних етапів:
1) підготовчий етап - на цьому етапі проводиться нарізка заготовок друкованих
плат і їх попередня обробка;
2) нанесення рисунку друкованої плати;
3) травлення друкованої плати;
4) контроль;
5) лудіння;
6) складання вузлів на друкованих платах;
7) пайка елементів;
8) налагодження і контроль готових вузлів.
Плати після нарізки і свердління транспортуються в цех по нанесенню малюнку і травлення. Малюнок наноситься фотографічним методом, тобто копіювання малюнку схеми з прозорого фотознімку на основу, покриту світочутливою емульсією (фоторезис-том). Для виготовлення фотознімку виготовляють фотооригінали схеми, яку креслять на ватмані, картоні або іншому матеріалі. Малюнок електричної схеми заливають чорною тушшю, фотооригінал може бути в позитивному і негативному вигляді. Позитив одер-жують з негатива звичайним контактним методом. Перед початком нанесення малюнку, плату обезжирюють в розчині вапна, потім її промивають холодною і гарячою водою.
Плати помішають у спеціальний пристрій для рівномірного нанесення фоторезисту.
Після цього плати помішають у спеціальні шафи і сушать. Потім плати встанов-люють разом з позитивом в світлокопіювальний пристрій і виконують експонування. Проявліють плати у ванні з теплою водою (50°С), протираючи їх ватним тампоном. Місця, шо не піддаються освітленню, вимиваються, інші частини плати задублюються під дією теплої води .
Після цього заготовки з захисним малюнком поступають на хімічне травлення не-захищених ділянок фольги. Травлення проводиться в розчині хлорного заліза (РеСІ). Хлорне залізо являється травлячим реагентом, шо забезпечує м'яке і рівномірне трав-лення.
Швидке травлення досягається нагріванням розчину хлорного заліза, вибором оп-тимальної концентрації розчину. Після травлення заготовку промивають в проточній воді, шоб очистити від хлорного заліза. Захисну плівку знімають в лужному розчині во-лосяними шітками. Обробка поверхні закінчується пайкою і сушінням плат у сушильних шафах. Готові плати перевіряють візуально і на міцність щеплення. Для захисту від дії вологи на провідники наносять плівку лаку пульверизацією.
Готові друковані плати транспортують в цех для набивки і пайки плати, де знову їх перевіряють. В напівавтомати для набивки плат загружають радіоелементи і плати. Після набивки плати перевіряють, чи правильно встановлені радіоелементи.
Пройшовши цей етап, плати поступають на ділянку пайки. Пайка проводиться хвилею припою. Для цього плати завантажують в прилад для пайки хвилею припою. Попередньо на плату наносять захисну плівку. В місцях контактних площадок

 
 

Цікаве

Загрузка...