WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка акустичної системи для персонального комп'ютера - Дипломна робота

Розробка акустичної системи для персонального комп'ютера - Дипломна робота

виміряна в грошових одиницях, є ціна виробництва. Вона визначається затратами на виробництво і реалізацію продукції та розміром необхідного прибутку. Необхідний прибуток - це прибуток, який забезпечує товаровиробнику конкурентоспроможність.
Ціна на продукт є для підприємства не тільки важливим чинником, який визначає його прибуток, алей умовою успішної реалізації товарів, бо ціна дає підприємству ряд переваг:
1. На відміну від більшостіметодів, які застосовуються для стимулювання попиту,
використання ціни не потребує додаткових грошових видатків, як, наприклад, при про
веденні рекламних заходів.
2. Привабливість товарів, виражену в ціні, покупці знаходять легше, ніж на основі
реклами, індивідуалізації продукту.
3. Навіть коли існують інші методи стимулювання, організація персональних про-
даж і реклами, є основними, ціна може використовуватись як спосіб їх підтримання.
Планування собівартості продукції відбувається за калькуляційними статтями. Калькуляційні статті визначаються наступним чином:
1) витрати на сировину, основні та допоміжні матеріали-добутком норми витрат сировини, матеріалів на їх ціну
2) витрати на покупні комплектуючі витрати - добутком кількості комплектуючих ви-
робів, напівфабрикатів на їх ціну
3) транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) - добутком відсотку ТЗВ на вартість двох по передніх, калькуляційних статей, поділених на 100%.
4) основна заробітна плата виробничих робочих - добутком норми часу на виконання
операцій на годинну тарифну ставку.
5) відрахування на соціальне страхування-добутком встановленого відсотку від основної заробітної плати виробничих робочих і поділених на 100%.
6) витрати на утримання устаткування (ВУУ) - добутком даного відсотку ВУУ на основну заробітну плату виробничих робочих конкретного виду продукції і поділених на
100%
7)цехові витрати (ЦВ)- добутком даного % ЦВ на основну заробітну плату виробничих робочих конкретного виду продукції і поділених на 100%.
8) загально-заводські витрати (ЗЗВ) - добутком даного відсотку 33В на основну заробітну плату виробничих робочих конкретного виду продукції, поділених на 100%
9) позавиробничі витрати (ПЗВ) - добутком даного відсотку ПЗВ на виробничу
собівартість конкретного виду продукції поділених на 100%
10) повна собівартість-сумування виробничої собівартості та поза виробничих витрат.
Перші сім калькуляційних статей складають цехову собівартість
Перші вісім калькуляційних статей складають виробничу собівартість
6.1 Визначення собівартості і ціни спроектованого пристрою
Вартість основних матеріалів можна визначити на основі норми витрат та відповід-них оптових цін
Розрахунок вартості основних матеріалів зведено в таблицю 6.1.
Таблиця 6.1 - Визначення вартості основних матеріалів спроектованого пристрою
Найменування матеріалів Одиниці Норма Ціна Вартість
вимірювання витрат грн.. грн..
1 .Склотекстоліт кв.м 0,05 35 0,20
2.ПрипойПОС-61 кг 0,01 5 0,05
3.Каніфоль кг 0,01 1 0,01
4.Хлорне залізо к 0,01 1 0,01
5.Спирт етиловий л 0,05 1,8 0,09
Разом 0,45
В
Вартість покупних матеріалів приведена в таблиці 6.2
Таблиця 6.2- Вартість комплектуючих виробів проектованого пристрою
Найменування матеріалів Одиниці вимірювання Норма витрат Ціна, грн Вартість, грн
Резистори
МЛТ-0,125-43кОм шт. 2 0.06 0.12
МЛТ-0,125-3,ЗкОм шт. 2 0.06 0.12
МЛТ-0,125-16кОм шт. 2 0.06 0.12
Найменування матеріалів Одиниці вимірювання Норма витрат Ціна, грн Вартість, грн
МЛТ-0,125-10кОм шт. 4 0.06 0.12
МЛТ-0Д25-1Мом шт. 2 0.06 0.24
МЛТ-0,5-5кОм шт. 2 0.2 0.4
МЛТ-0Д25-1кОм шт. 2 0.06 0.12
СП5-16ВА-1-1ОО кОм шт. 2 5 10
СП5-16ВА-1-470 кОм шт. 1 5 5
Конденсатори
К50-35-10мкФх16В шт. 2 0.2 0.4
КТ-2М75-47нФх16В шт. 4 0.15 0.6
КМ5Б-Н30-3300нФх16В шт. 4 0.15 0.6
КМ5Б-Н30-100нФх25В шт. 2 0.15 0.3
КМ5Б-Н30-30нФх16В шт. 2 0.15 0.3
КМ5Б-Н30-220 нФх25В шт. 2 0.15 0.3
К50-35-100мкФх16В шт. 1 0.4 0.4
КМ5Б-Н30-100нФх25В шт. 1 0.2 0.2
К50-6-11мкФх25В шт. 4 0.3 1.2
КМ5Б-Н30-0Д мкФхібВ шт. 2 0.25 0.5
КМ5Б-Н30-2200нФх16В шт. 2 0.2 0.4
Гучномовці
10ГДШ22К шт. 2 5 10
Мікросхеми
К157УД2 шт 1 3 3
Продовження таблиці 6.2
Закінчення таблиці 6.2
Найменування матеріалів Одиниці
вимірювання Норма витрат
Ціна, грн
Вартість, грн
TDA1519A шт 1 15 15
Вимикач
ВДМ1-4 шт 1 1.5 1.5
Трансформатор
ТПП 305-М4/220-20 шт 1 12 12
Діоди
КС156А шт 2 0.3 0.6
КД103А шт 4 0.4 1.6
Роз'єми
ГРПМ 1-61 ШУ20 шт 1 0.6 0.6
JR35E2 шт 1 1.5 1.5
Разом 67.24
Щоб прокалькувати витрати на виріб, необхідно визначити основну заробітну плату виробничих робочих. Тобто ту, яка затрачається на виготовлення мікшерного пристрою.
ЗП = НЧ*Т
де: НЧ - норма часу, Т - тарифна ставка
ЗП = 2*2.4 = 4.8 грн.
Для визначення собівартості мікшерного пристрою використовують такі відсотки накладних витрат:
- ТЗВ (транспортно-заготівельні витрати) - 5%
- відрахування на соц. страхування - 36.8%.
- витрати на утримання устаткування - 25%.
- цехові витрати - 20%
Таблиця 6. 4 - Калькуляція на виготовлення акустичної системи
№ п/п Калькуляційні статті % Сума грн. Вирахування
1. Витрати на основні та
допоміжні матеріали 0,45 3 таблиці 5.2
2. Витрати на покупні
матеріали 67.24 3 таблиці 5.3
3. ТЗВ 5 3.37 (67.24+0,45)-5:100% = 3.37
4 ОЗПВР 4.8 2-2.4 = 4.8
5. Соц.страх 36.8 1.77 4.8-36.8%: 100% =1.77
6. ВУУ 25 1.2 4.8-25%: 100% =1.2
7. Цехові витрати 20 0.96 4.8-20%: 100% = 0.96
Цехова собівартість 79,62
4 ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
4.1 Опис процесу виготовлення вузла акустичної системи на дру-кованій платі
Організація виробництва - це створення нових і вдосконалення існуючих вироб-ничих систем.
Для виготовлення того чи іншого виробу, необхідно провести підготовку виробництва. Вона потребує наявності розробленого технологічного процесу, на основі якого замовляються необхідні матеріали, визначається навантаження обладнання, виконується конструювання і виготовлення пристроїв і установок, спеціальних ріжучих і мірильних інструментів, складається календарний план роботи цехів по випуску деталей і передачі їх на складання.
При проектуванні технологічних процесів складаються документи, які служать для організації і ведення технологічного процесу. На основі їх планується і доставляється цеху необхідна оснастка робочих місць, матеріали і напівфабрикати, визначається штат робочої сили. При цьому розробляється два види документів:
1) технологічні;
2)

 
 

Цікаве

Загрузка...