WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розробка акустичної системи для персонального комп'ютера - Дипломна робота

Розробка акустичної системи для персонального комп'ютера - Дипломна робота

виготовлена в дерев'яному корпусі, що значно покращує якість звуку.
Акустична система фірми "SWEN" модель320
- вихідна потужність 3 Вт;
- чутливість входу 0,1 В;
- коефіцієнт нелінійних спотворень 0,9%;
- діапазон відтворювальних частот 50-18000 Гц;
Ця акустична система на має регулятора тембру, виготовлена в пластмасовому корпусі і не забезпечує хорошу якість відтворення звуку
Такі акустичні системи призначені для використання в умовах, де потрібна компа-ктність, невелика потужність і хороша якість звуку.
Акустична система, яка розробляється в даному проекті має регулятор тембру ви-соких і низьких частот, регулятор гучності. Смуга відтворювальних частот 20-20000 Гц. Дана система економічна при виготовленні і не потребує значних трудових і економіч-них затрат, і в порівнянні з іншими акустичними системами такого класу має добрі по-казники, тому дана акустична стереосистема може складати конкуренцію закордонним аналогам.
1.2 Розробка структурної схеми
Для того щоб розробити структурну схему до акустичної системи для персональ-ного комп'ютера потрібно мати деякі вихідні дані. Вихідні дані: акустична система по-винна бути стереофонічною; акустична система повинна мати регулятор гучності, регу-лятор тембру (спільний для обох каналів); потужність системи повинна бути не менша 10 Вт; акустична система повинна відтворювати сигнал в діапазоні 20-20000 Гц; для живлення системи повинен використовуватись блок живлення з стабілізатором.
На рисунку 1.1 приведений один з варіантів структурної схеми акустичної системи для персонального комп'ютера.
Рисунок 1.1- Структурна схема акустичної системи
Стерео акустична система до персонального комп'ютера, яка розробляється в да-ному проекті має такі структурні складові: регулятор тембру, призначений для регулю-вання амплітуди низькочастотної і високочастотної складової звуку; регулятор гучності, призначений для регулювання амплітуди звуку в цілому; попередній підсилювач, призначений для підсилення сигналу, який поступає від звукової плати персонального комп'ютера до потрібного рівня; вихідний підсилювач, призначений для підсилення си-гналу до заданого рівня потужності; гучномовець, призначений для відтворення звукової інформації. Окрім цих складових, до складу акустичної системи входить блок живлення, для забезпечення роботи підсилювачів. Блок живлення складається з трансформатора, випрямляча, фільтра, стабілізатора. Отже акустична система буде складатися з таких функціональних вузлів:
- регулятор гучності;
- регулятор тембру;
- попередній підсилювач;
- підсилювач потужності;
- гучномовці;
- блок живлення;
1.3 Опис роботи пристрою по структурній схемі
Суть роботи пристрою полягає в наступному. На кожен з входів акустичної системи поступає сигнал з звукової плати персонального комп'ютера. Далі сигнал поступає на регулятор тембру. Регулювання амплітуди низькочастотної і високочастотної складової з допомогою регулятора тембру відбувається одночасно в двох каналах. З виходу регулятора тембру сигнал поступає на регулятор гучності, який є спільним для обох ка-налів. З регулятора гучності сигнал поступає на вхід попереднього підсилювача, де він підсилюється і коректується. З виходу попереднього підсилювача сигнал поступає на вхід вихідного підсилювача потужності, який підсилює потужність сигналу до потріб-ного рівня. З виходу підсилювача потужності сигнал поступає на гучномовці. Попередні підсилювачі і підсилювач потужності живляться від блоку живлення напруга, в якому стабілізується параметричним стабілізатором і згладжується фільтром.
2 КОНСТРУКОРСЬКА ЧАСТИНА
2.1 Розробка схеми електричної принципової
На основі структурної схеми акустичної системи можна розробити схему елект-ричну принципову.
На вході акустичної системи повинен бути включений конденсатор з великою ємністю для того, щоб запобігти впливу постійної складової на роботу попереднього підсилювача і зменшити при цьому рівень завад (шумів).
Регулятор тембру реалізований на пасивних елементах, що значно спрощує техно-логію його виготовлення. Для регулятора тембру підбираються змінні резистори (поте-нціометри), які можуть забезпечити хороші параметри при регулюванні високочастотної чи низькочастотної складової. Такий регулятор характеризується симетричністю амплі-тудно-частотної характеристики (АЧХ) відносно значення одиничного підсилення при регулюванні "вверх" і "вниз", малими нелінійними спотвореннями. Така схема дозволяє при коефіцієнті передачі рівному одиниці, на частоті 1 кГц, регулювати сигнал з часто-тами 3О Гц і 10 кГц по рівню на ±20 дБ при плавній зміні частоти згину АЧХ.
Схема такого регулятора приведена на рисунку 2.1
Рисунок 2.1 - Схема регулятора тембру
В якості регулятора гучності вибирається змінний резистор, який включений по по-тенціометричній схемі.
Резистори, які використовуються в регуляторі тембру, підбираються типу МЛТ або С2-23.
Для попереднього підсилення сигналу використовується попередній підсилювач, який реалізований на мікросхемі К157УД2, яка має в своєму складі два операційних підсилювачі. Дана мікросхема забезпечує попереднє підсилення сигналу і корекцію АЧХ, що дозволяє її використання в акустичних системах.
Основні параметри мікросхеми К157УД2:
1) напруга живлення, В 5-15;
2) вихідна потужність, Вт 2;
3) опір навантаження, Ом 4;
4) діапазон робочих частот, Гц 20-20000;
5) вихідний струм, мА 20;
Даний операційний підсилювач ввімкнений по схемі з зворотнім зв'язком що по-кращує його характеристики. Операційні підсилювачі краще використати з високим вхідним опором і малим вихідним опором, тому в даному дипломному проекті викори-стано двоканальний операційний підсилювач К157УД2.
Між першим і другим каскадом підсилювача включений розділюючий конденсатор для створення ємнісного зв'язку.
Другий каскад підсилювача реалізований на мікросхемі ТDА1519А. На рисунку 2.2 зображено схему ввімкнення мікросхеми ТDА1519А
Перевага цієї мікросхеми в тому, що при такому включені, яке зображене на рисунку 2.2
Рисунок 2.2 - Схема ввімкнення ТDА1519А
використовується мінімальна кількість елементів, які використовуються для нормальної роботи мікросхеми.
Основні параметри мікросхеми ТDА1519А.
1) напруга живлення, В ...14;
2) вихідна потужність, Вт 11;
3) опір навантаження, Ом 4;
4) діапазон частот, Гц 20-20000;
5) струм споживання, мА 40;
6) коефіцієнт нелінійних спотворень 0,01;
Для того, щоб забезпечити живлення мікросхем в акустичній системі використано блок живлення. В блоці живлення варто застосувати трансформатор ТПП, який є досить дешевий і має малі габаритні розміри. В якості випрямляча використано дискретні еле-менти, оскільки такий випрямляч має такі самі параметри як і діод

 
 

Цікаве

Загрузка...