WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок параметрів приймальної апаратури для супутникового цифрового телевізійного мовлення - Дипломна робота

Розрахунок параметрів приймальної апаратури для супутникового цифрового телевізійного мовлення - Дипломна робота

постійному контролі їх рівня і сти-мулюванні їх зниження. Це важлива функція економічного механізму кожного підпри-ємства.
Для ефективного управління витрати на підприємстві групуються за місцем їх ви-никнення і центрами відповідальності.
У системі техніко-економічних розрахунків важливе місце займає калькуляція - обчислення собівартості окремих виробів. Калькуляція потрібна для вирішення ряду економічних завдань: обґрунтування цін на вироби, обчислення їх рентабельності, аналізу витрат на виробництво однакових виробів на різних підприємствах, визначення економічної ефективності організаційно-технічних заходів тощо.
Приблизна номенклатура калькуляційних статей витрат для більшості підприємств різних галузей є така:
- матеріали;
- основна заробітна плата робітників;
- поза-виробничі витрати (витрати на маркетинг).
Для складання комплекту необхідно затратити природні ресурси і працю людей. Обсяг природних ресурсів і праці затраченої на складання комплекту, визначають їх вар-тість. Розхід ресурсів залежить від умов і рівня прогресивності конкретних підприємств. Отже, вартість товарів завжди індивідуальна. Разом з тим в народному господарстві ви-діляють суспільно необхідні затрати. Вартість товарів вимірюється в грошових одини-цях. Вартість товарів виміряна в грошових одиницях, є ціна виробництва. Вона визначається затратами на виробництво і реалізацію продукції та розміром необхідного прибутку. Необхідний прибуток - це прибуток, який забезпечує товаровиробнику конкурентоспроможність.
Ціна на продукт є для підприємства не тільки важливим чинником, який визначає його прибуток, алей умовою успішної реалізації товарів, бо ціна дає підприємству ряд переваг:
1. На відміну від більшості методів, які застосовуються для стимулювання попиту,
використання ціни не потребує додаткових грошових видатків, як, наприклад, при про
веденні рекламних заходів.
2. Привабливість товарів, виражену в ціні, покупці знаходять легше, ніж на основі
реклами, індивідуалізації продукту.
3. Навіть коли існують інші методи стимулювання, організація персональних про-
даж і реклами, є основними, ціна може використовуватись як спосіб їх підтримання.
Планування собівартості продукції відбувається за калькуляційними статтями. Калькуляційні статті визначаються наступним чином:
1) витрати на сировину, основні та допоміжні матеріали-добутком норми витрат сировини, матеріалів на їх ціну
2) витрати на покупні комплектуючі витрати - добутком кількості комплектуючих ви-
робів, напівфабрикатів на їх ціну
3) транспортно-заготівельні витрати (ТЗВ) - добутком відсотку ТЗВ на вартість двох по передніх, калькуляційних статей, поділених на 100%.
4) основна заробітна плата виробничих робочих - добутком норми часу на виконання
операцій на годинну тарифну ставку.
5) відрахування на соціальне страхування-добутком встановленого відсотку від основної заробітної плати виробничих робочих і поділених на 100%.
6) витрати на утримання устаткування (ВУУ) - добутком даного відсотку ВУУ на основну заробітну плату виробничих робочих конкретного виду продукції і поділених на
100%
7)цехові витрати (ЦВ)- добутком даного % ЦВ на основну заробітну плату виробничих робочих конкретного виду продукції і поділених на 100%.
8) загально-заводські витрати (ЗЗВ) - добутком даного відсотку 33В на основну заробітну плату виробничих робочих конкретного виду продукції, поділених на 100%
9) позавиробничі витрати (ПЗВ) - добутком даного відсотку ПЗВ на виробничу
собівартість конкретного виду продукції поділених на 100%
10) повна собівартість-сумування виробничої собівартості та поза виробничих витрат.
Перші сім калькуляційних статей складають цехову собівартість
Перші вісім калькуляційних статей складають виробничу собівартість
Визначення собівартості і ціни спроектованого пристрою:
Вартість основних матеріалів можна визначити на основі норми витрат та відповід-них оптових цін
Вартість покупних матеріалів приведена в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1- Вартість комплектуючих обладнання проектованого пристрою
Найменування обладнання Одиниці вимірювання Норма витрат Ціна, грн Вартість, грн
Антена 1.2 м, офсетна шт 1 200 200
Конвертор FNE Universal LNB 0.7 dB
10.7 - 12.75 GHz
шт 1 140 140
Ресивер STRONG SRT 200 шт 1 370 370
Разом 710
Щоб прокалькувати витрати на обладнання, необхідно визначити основну заробітну плату виробничих робочих. Тобто ту, яка затрачається на виготовлення мікшерного пристрою.
ЗП = НЧ*Т
де: НЧ - норма часу, Т - тарифна ставка
ЗП = 6*10 = 60 грн.
Для визначення собівартості мікшерного пристрою використовують такі відсотки накладних витрат:
- ТЗВ (транспортні витрати) - 5%
- відрахування на соц. страхування - 36.8%.
- витрати на утримання устаткування - 25%.
Таблиця 4.2 - Калькуляція на виготовлення акустичної системи
№ п/п Калькуляційні статті % Сума грн. Вирахування
1.
Витрати на комплек-туюче обладнання проектованого при-строю
0,45
3 таблиці 4.1
2. ТЗВ 5 35.5 710-5:100% = 35.5
3. ОЗПВР 60 6-10 = 60
4 Соц.страх 36.8 3.68 10-36.8%: 100% =3.68
5. ВУУ 25 2.5 10-25%: 100% =2.5
ВИСНОВКИ
У даному дипломному проекті доведено різницю кращого зв'язку ЦССЗ над зви-чайним наземним. Вирішене завдання вибору апаратури для прийому супутникового безпосереднього телебачення, сигнали якого передаються в цифровому вигляді. Реалізо-вані широкі можливості глобальної мережі INTERNET, використання якої дало доступ до самим останнім досягненням у області супутникового телебачення. Розрахунок ци-фрової лінії проведений по методиці описаної [6]. В ході виконання роботи одержані розрахункові дані можна рекомендувати до використання організаціям і приватним особам, охочим приймати сигнали ЦССЗ.
Приклад вибору апаратури дає уявлення про типовий комплекс необхідного устаткування і її вартості, конфігурації і комплектації цього устаткування залежно від поставленої мети.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. ДСТУ 3008-95. Документація, звіти у сфері науки i техники.Структура і правила оформления.- К.: Держстандарт України, 1995.
2. Банкет В, Л. Современные и перспективные системы спутниковой связи. Уч. пособие, Одесса УГАС им. А.С. Попова, 1996.
3. Системы спутниковой связи / А. М. Бонч-Бруевич, В. Л. Быков, Л. Я. Кантор и др. Под ред. Л. Я. Кантора. Уч. пособие для вузов.-М.: радио и связь, 1992.
4. Мережа INTERNET.
6. Одинцов Б, В., Сукачев Э. А., А. К. Гуцалюк, Системы космической связи. Уч. пособие, Одесса ОЭИС им. А.С. Попова, 1989.
7. Банкет В. Л., Иващенко П. В., Геер А. Э., Цифровые методы передачи информации в спутниковых системах связи. Уч. пособие, Одесса, УГАС им. А.С. Попова, 1996.
8. Теория передачи сигналов: Учебник для вузов/А. Г. Зюко и др. М.: Радио и связь, 1986.
9. Системы связи передвижной службы: Учебное пособие/ Л. С. Чайников - к. Світ знань, 2001.
10. Андрианов В. И., Соколов А. В. Средства мобильной связи. Петербург, 2001.
11. Зони обслуговування супутників (Карти).

 
 

Цікаве

Загрузка...