WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок параметрів приймальної апаратури для супутникового цифрового телевізійного мовлення - Дипломна робота

Розрахунок параметрів приймальної апаратури для супутникового цифрового телевізійного мовлення - Дипломна робота

особливостей роботи низькоорбітальних супутникових систем розглянемо схему проходження в ній сигналів (рисунок 2.4). В цьому випадку на кожній зоновій станції повинні бути встановлені дві антени (А1 і А2), які можуть здійснювати передачу і прийом сигналів за допомогою одного з супутників, що знаходиться в зоні взаємного зв'язку. На рисунку 2.4 показані ШСЗ, рухомі за годинниковою стрілкою по одній низькій орбіті, частина якої показана у вигляді дуги mn. Дана система супутникового зв'язку працює таким чином. Сигнал від першої зонової станції через антену А1 поступає на ШСЗ4 і ретранслюється через ШСЗ3, ШСЗ2, ШСЗ, до приймальної антени А1 другої земної станції. Таким чином, в цьому випадку для ретрансляції сигналу використовуються антени А1 і сегмент орбіти, що містить ШСЗ4 ШСЗ4. При виході ШСЗ4 із зони передача і прийом сигналу вестимуться через антени А2 і сегмент орбіти, що містить ШСЗ5...ШСЗ2 і т.д.
Рисунок 2.4 - Система зв'язку з декількома ШСЗ на низькій орбіті
Оскільки кожен ШСЗ може спостерігатися з достатньо великої території на пове-рхні Землі, то можна здійснити зв'язок між декількома зоновими станціями через один загальний зв'язковий ШСЗ. В цьому випадку супутник виявляється "доступним" усім зоновій станції, тому така система називається системою супутникового зв'язку з багато-станційним доступом.
Використання ШСЗ, рухомих по орбіті з малою висотою, спрощує апаратуру зонової станції, оскільки при цьому можливо зниження посилення земних антен, поту-жності передавачів і робота з приймачами меншої чутливості, ніж у разі геостаціонарніх супутників. Проте в цьому випадку ускладнюється система управління рухом великого числа ШСЗ по орбіті.
2.3 Телерадіомовні супутники, які видно з території України
З моменту запуску першого європейського супутника ESC-1, який використано для
передачі ТВ програм, минуло більш ніж 14 років. Але за цей час виведено на геостаціо-
нарну орбіту понад 100 телерадіомовних супутників різними країнами та фірмами. З них на території України видно біля 50 супутників на позиціях від 45,0 західної довготи до 105 східної довготи. При цьому кількість супутників неперервно змінюється, швидко розробляються та розміщуються на орбіті нові супутники замість тих, що відпрацювали свій ресурс. Усі зміни публікуються у періодичних виданнях різних країн.
У таблиці 2.1 наданий перелік супутників, які ретранслюють теле- та радіопрограми і які видно з довготи м. Івано-Франківська за станом на грудень 2005 р., азімут та кут схилення приведені для м. Івано-Франківська. Ознака поляризацій: H- горизонтальна; V- вертикальна; R- кругова права; L- кругова ліва.
Кожний супутник, показаний у таблиці 2.1, має кілька траспондерів, ре транс-люючих телевізійні програми в різних стандартах і на різних мовах. Це пов'язано з тим, яку територію вони обслуговують. Деякі з них транслюють програми в аналоговому вигляді. Багато фірм переходять на цифровий метод передачі.
Аналогові методи накладають певні обмеження на якість сигналу, що, відповідно, звужує можливості розвитку телебачення. Однієї з головних причин цих обмежень є низька завадостійкість аналогового сигналу, так як при проходженні всього телеві-зійного тракту він піддається впливу шуму та інших завад. А мовна телевізійна мережа представляє собою дуже довгий ланцюг приладів перетворення і передачі сигналів. Особливо це відноситься до систем супутникового телебачення.
В кожному приладі телевізійного тракту виникає неминуча втрата якості зоб-раження - адже при будь-якому перетворенні сигнал піддається впливу завад. При анна-логових методах ці завади нагромаджуються тим сильніше, чим більше в тракті процесів обробки і переприйому.
В нинішній час відбувається перехід від аналогового мовлення до цифрового, і про-міжною ланкою тут є розроблені цифрові стандарти, що отримали назви MAC і MPEG.
Майже 60% програм уже представляє цифрове телебачення з криптокодуванням. Слід зазначити також, що стан супутникового телерадіомовлення швидко змінюється, змінюються програми із супутників протягом їх мовлення. Це пов'язано з комерційною діяльністю організацій - власників супутників.
Таблиця 2.1 - Перелік супутників, ретранслюючих теле- та радіопрограми, які
видно з довготи м. Івано-Франківська за станом на грудень 2005 р.
Позиція
град. cх.д Супутник
Азімут
град. Кут місця
град.
1 2 3 4
-27,5 INTELSAT 601 245,0 12,80
-14,0 ЭКСПРЕС 2 233,81 21,22
-11,0 ГОРИЗОНТ 37 230,90 22,95
-8,0 TELECOM 2A 227,90 24,63
-5,0 TELECOM 2B 224,78 26,23
-4,0 AMOS 223,97 26,58
-1,0 INTELSAT 707 220,47 28,24
-0,8 THOR 218,50 29,00
5,0 TELE X 213,62 30,93
5,2 SIRIUS 213,21 31,01
7,0 EUTELSAT II-F4 211,23 31,73
10,0 EUTELSAT II-F2 207,57 32,84
13,0 EUTELSAT II-F1
HOT BIRD 1/2 203,80 33,82
16,0 EUTELSAT II-F3 199,93 34,66
19,2 ASTRA 1A
ASTRA 1B
ASTRA 1C
ASTRA 1D
ASTRA 1E 195,98 35,56
19,2 ASTRA 1F 195,98 35,56
31,0 ARABSAT 1C 179,61 36,56
36,0 ГАЛС 172,57 36,26
40,0 ГОРИЗОНТ-43 167,29 35,81
42,0 TURKSAT 1C 164,46 35,36
53,0 ГОРИЗОНТ-38 150,51 32,28
57,0 INTELSAT 703 245,72 30,70
60,0 INTELSAT 604 142,26 29,38
63,0 INTELSAT 602 138,92 27,96
66,0 INTELSAT 704 135,68 26,46
68,5 PANAMSAT 132,98 25,03
78,5 THAICOM 1&2 123,24 19,27
80,0 ЭКСПРЕСС-6 121,95 18,47
84,0 РАДУГА-30 118,31 15,87
90,0 ГОРИЗОНТ-40 113,29 12,11
93,5 INSAT 2B
INSAT 2C 110,36 9,48
96,5 ГОРИЗОНТ-31 108,00 7,80
3 ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА 3.1 Розрахунок енергетичних параметрів лініїзв'язку через ШСЗ
Якість роботи цифрових систем зв'язку прийнята оцінювати вірогідністю помилко-вого прийому символів Pош. Величина Pош залежить від відношення енергії елементу сиг-налу до спектральної щільності шумів Еэ/N0 на виході приймача:
h2 = Еэ/N0 = PпрТ/N0 = Pпр/Рш.пр = (Рс/Рш)вх (3.1)
де Т- тривалість двійкового символу. З іншого боку оскільки Т= 1/R, де R- швидкість передачі інформації (біт/с), то:
h2 = Pпр/ N0R (3.2)
В процесі розрахунків часто також доводиться користуватися наступним співвідношенням:
h2 = Pпр/Рш. пр = (log2 M)Eб/N0; (3.3)
TM = T log2 M;
fфм = (1,1 - 1,3) R/log2 M = 16,5 (МГц),
де fфм - ширина полоси частот, займана модульованим цифровим сигналом.
Розглянемо ЦССЗ без обробки сигналів на борту ретранслятора. В цьому випадку відбувається накопичення шумів на лінії радіозв'язку.
Для висхідної ділянки на підставі можна записати:
h2вх. б = Eэ/N0 вх. б = Pпр.б /N0 вх. б R (3.4)
По аналогії з (3.6) і (3.7) навчального посібника 6 виразимо енергетичний потенціал висхідної ділянки h2вх. б через енергетичний потенціал радіолінії, тобто
h2вх. б = а h2 (3.5)
Із урахуванням виразів (2.1), (2.7) і (2.8) навчального посібника 6 одержимо вираз для еквівалентної ізотропно-випромінюючої потужності

 
 

Цікаве

Загрузка...