WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект автоматизації процесу розфасування та упакування цукру в закритому акціонерно-му товаристві „Чернівціцукор” - Дипломна робота

Проект автоматизації процесу розфасування та упакування цукру в закритому акціонерно-му товаристві „Чернівціцукор” - Дипломна робота


Дипломна робота
Проект автоматизації процесу розфасування та упакування цукру в закритому акціонерно-му товаристві "Чернівціцукор"
?
Зміст
сторінка
1. Загальна частина 6
1.1.Вступ 6
1.2.Характеристика підприємства 8
1.3. Характеристика технологічного процесу до автоматизації 11
1.4.Обгрунтування теми проекту 12
2. Розрахунково-технологічна частина 13
2.1. Опис технологічного процесу із засобами автоматизації 13
2.2.Розробка структурної схеми автоматизації 15
2.3.Підбір стандартного обладнання 18
2.4. Розрахунок автоматизуючи пристроїв 28
2.5.Розробка заходів по монтажу вибраних засобів автоматизації 32
3. Конструктивна частина 37
3.1.Основні технічні дані дозуючого пристрою Дискрет-41 39
3.2.Елементи індикації та керування 41
3.3.Режим роботи ЕДП 42
3.3.1.Очікування 42
3.3.2.Вибір виду продукту 43
3.3.3.Програмування параметрів 44
3.3.4.Калібрування нуля шкали 45
3.3.5.Калібруванняточної ваги 46
3.3.6. Індикація лічильника загальної ваги і лічильника загальної кількості упаковок 48
3.3.7. Установка лічильників блокування і поточного значення упаковок 48
3.3.8.Дозування 50
3.4. Опис параметрів і рекомендації по вибору їх значень 52
3.5.Можливі неполадки і методи їх усунення 61
4. Енергетична частина 63
4.1. Розрахунок витрати енергоносіїв на засоби автоматизації 63
5.Охорона праці 65
5.1. Заходи по техніці безпеки 65
5.2. Протипожежний захист 67
5.3. Аналіз виробничого травматизму 68
6. Економічна частина 70
6.1. Розрахунок витрати на проведення автоматизації 70
6.2. Розрахунок економії від впровадження автоматизації 73
6.3. Розрахунок економічної ефективності від впровадження автоматизації 75
6.4. Висновок про економічну доцільність проекту автоматизації 76
Використані джерела 77
?
1. Загальна частина
1.1. Вступ
Автоматика - це область теоретичних і прикладних знань про автоматично діючі пристрої і системи.
Термін "автоматика" походить від грецького "automatos" - "самодіючий" і вказує на те, що пристрій самостійний, без участі людини, виконує доручені операції.
Технічні пристрої, на які переводяться різні функції процесу керування, є автоматичними чи пристроями, засобами автоматики.
Використання методів і засобів автоматики для перетворення неавтоматичних процесів в автоматичні називається автоматизацією.
При повній автоматизації обслуговуючий персонал відсутній і його функції зведені до періодичного нагляду за роботою устаткування і виправленню виникаючих ушкоджень.
При комплексній автоматизації обслуговуючий персонал постійно доглядає за роботою устаткування.
При частковій автоматизації автоматизовані окремі агрегати або їх частини.
У залежності від виконуваних автоматичними пристроями функцій розрізняють наступні основні види автоматизації:
1) вимірювання і контроль;
2) сигналізація;
3) керування;
4) регулювання;
5) захист.
Автоматичне вимірювання і контроль дозволяють за допомогою
засобів вимірювання безупинно, періодично контролювати кількісні і якісні показники технологічного процесу.
Автоматична (технологічна) сигналізація призначена для передачі сигналів, що інформують обслуговуючий персонал (оператора, диспетчера) про стан технологічного обладнання і відхилення параметрів, що контролюються.
Сигналізація буває світловою і звуковою, а за інформацією:
- попереджувальною - сигналізація моменту пуску обладнання, початку технологічного процесу і т.д.;
- виконавчою - контроль виконання розпоряджень обслуговуючого персоналу.
- аварійною - повідомлення обслуговуючому персоналу про порушення виробничого процесу.
Автоматичне керування призначене для пуску і зупинки котлів, насосів, вентиляторів, димососів і т.д. По ступені участі людини у включенні і відключенні пристрою автоматичного керування поділяють на напівавтоматичні й автоматичні.
У першому випадку приведення в дію автоматичного пристрою проводиться шляхом натискання на кнопку чи поворотом ручки ключа з пульта керування (дистанційне керування) чи безпосереднє біля агрегату (місцеве керування).
В другому випадку імпульси посилаються датчиками, що контролюють режим роботи. Наприклад, автоматичне включення підживлюючого насоса при витіканні води з мережі.
Автоматичне регулювання призначене для підтримки без участі людини протягом заданого проміжку часу з потрібною точністю заданих режимів технологічного процесу.
У залежності від характеру виміру впливу, що задає, розрізняють системи автоматичного регулювання стабілізації, програмного регулювання і спостереження.
У системах стабілізації вплив, що задає, постійно, у системах програмного регулювання змінюється по раніше заданому законі, а в системах, що стежать, вплив також змінюється, але закон зміни раніше не відомий і задачею системи є забезпечення спостереження за регульованою величиною по мірі зміни величини, що задає.
Автоматичний захист призначений для запобігання ушкоджень устаткування при виникненні перед аварійних режимів. Пристрої автоматичного захисту припиняють контрольований процес (наприклад, процес горіння шляхом відсічення подачі газу) чи забезпечують інші міри ліквідації небезпеки (відкривають запобіжні клапани для зниження тиску в котлі і т.п.).
Автоматичний захист, контроль і сигналізація на котельнях зв'язані між собою. Спочатку подається сигнал про відхилення контрольованого параметра від заданого значення, а потім, коли відхилення перевищить припустимий рівень, спрацьовує автоматичний захист (відсікається подача газу) і видається відповідний сигнал.
1.2.Характеристика підприємства
Чернівецький цукровий завод був введений в експлуатацію в 1902 році. Побудований він був акціонерним товариством "Галицьке товариство цукрової промисловості в більшості на кошти Австрійських і Польських поміщиків.
Після Першої світової війни великі пакети акцій Чернівецького цукрового заводу "Жучка", цукровий завод "Хрещатик" потрапили в Австрійський банк "Єстеррейхище Кредит-Анштальт", в якому були з концентровані капітали Австрії, Германії, Швейцарії і Голландії. У буковинського поміщика Марка Фешора був викуплений пакет акцій з цукрового заводу "Хрещатик" , в результаті чого на Буковині утворився цукровий концерн, яким керувала група банку.
В результаті економічної кризи 1929 року банк збанкрутився, цукрові заводи Буковини стали збитковими. Так продовжувалося до 1935 року. Румунський король Карл XI через управління королівськими

 
 

Цікаве

Загрузка...