WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Автоматизація процесів піднімання вантажів. Автоматичне керування ліфтами (курсовий проект) - Реферат

Автоматизація процесів піднімання вантажів. Автоматичне керування ліфтами (курсовий проект) - Реферат

кінематичний розрахунки; динамічний розрахунок; розрахункове обгрунтування форми профілю канавки обода КВШ.
Початковими даними тягового розрахунку є: призначення і кінематична схема ліфта; вантажопідйомність, основні розміри і швидкість кабіни; маса кабіни; конструкція дверей; маса 1 м підвісного кабелю; розташування противаги в плані шахти; розташування машинного приміщення; число зупинок і висота підйому кабіни; режим роботи ліфта (ПВ, %).
Мета статичного і кінематичного розрахунків полягає в обгрунтуванні параметрів і виборі вузлів і деталей механізму підйому ліфта без урахування дії інерційних сил, тому потрібне подальше коректування за наслідками динамічного розрахунку.
Розрахунок включає обгрунтування параметрів тягових канатів,
Розрахунок маси і урівноваження рухомих частин ліфта, розрахунок опорі переміщенню рухомих частин ліфта.
Мета динамічного розрахунку - визначити інерційні і силові характеристики механізму підйому, що гарантують забезпечення допустимого рівня прискорень і точності зупинки довговічність і надійність роботи механізму підйому .
Одним з чинників, що визначають вибір приводного двигуна по потужності, є кінематична схема ліфта, що є схемою взаємодії підйомного механізму з рухомими частинами ліфта - кабіною і противагою. Розглянемо розрахунок потужності електродвигуна для традиційної кінематичної схеми ліфта, приведеної на рис. 1.2.
За відсутності врівноважуючих канатів, тертя кабіни і противаги спрямовуючі розрахунок може бути вироблений в наступному порядку.
Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
1. Визначають зусилля і в канатах по обидві сторони КВШ:
де - маса порожньої кабіни, кг; - маса корисного переміщуваного вантажу, кг; - питома маса каната, кг/м; - довжина каната з боку кабіни, м; - маса противаги, кг; - висота
підйому кабіни, м; - прискорення вільного падіння, м/с2.
Приймаючи кг, кг, кг/м, м, кг, м, получимо
2.Визначають зусилля на КВШ
,
де - коефіцієнт рівноваги, що дорівнює , 0,4…0,6.
Використовуючи отримані значення і , дістанемо .
3. Розраховують моменті потужність на валу двигуна при його роботі:
;
,
де - діаметр КВШ, м; - передаточне число редуктора, - номінальна швидкість руху кабіни, м/с; - ККД редуктора.
Приймаючи м, =48, , =0,71 м/с, дістанемо:
,
Вт.
4. Визначають необхідну частоту обертання двигуна
,
де - радіус КВШ, м.
Підставляючи відомі значення, одержимо
Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
5. Виходячи з умов і по каталогу вибирають тип електродвигуна.
6. Перевіряють вибраний двигун по еквівалентному моменту або потужності.
Вибір електроприводу і принципи управління ліфтом. На вибір типу електроприводу істотно впливають кінематична
схема ліфта, вимоги до часу руху кабіни від початкового поверху положення кабіни до поверху призначення по виклику або наказу, обмеження на прискорення і ривки.
Режим роботи електроприводу ліфта характеризується частими включеннями і відключеннями. При цьому можна виділити наступні етапи руху; розгін електродвигуна до сталої швидкості ; рух із сталою швидкістю;
зменшення швидкості при підході до поверху призначення (безпосередньо до 0 або до малої швидкості дотягування); гальмування і зупинка кабіни ліфта на поверсі призначення з тією, що вимагається точністю.
Необхідність обмеження прискорень і ривків і забезпечення максимальної продуктивності ліфта вимагають, щоб під час перехідних процесів електропривод забезпечував розгін і уповільнення кабіни з максимальними допустимими значеннями прискорення і ривка. Відповідний виконанню цього умови графік руху кабіни приведений на рис.1.10 Звичайно його прийнято вважати оптимальним, оскільки при цьому забезпечується мінімальна тривалість режимів розгону і гальмування кабіни. При такому графіку значення ривка і прискорення на певних інтервалах перехідного процесу підтримуються постійними і рівними гранично допустимим значенням.
Рис. 1.10
У механізмах підйому ліфтів застосовують різні типи електроприводів. У нерегульованому приводі використовують одно і двох швидкісні двигуни змінного струму. Одношвидкісний нерегульований асинхронний привід застосовується в тихохідних ліфтах з невисокими вимогами до точності зупинки кабіни. Силова схема приводу включає одношвидкісний асинхронний двигун з
Арк.
Змн. Арк. № докум. Підпис Дата
короткозамкнутим ротором. Контактори забезпечують включення двигуна для руху кабіни вгору і вниз за рахунок зміни чергування фаз живлячої напруги. Електромагнітне гальмо одержує живлення через випрямляч і забезпечує відпуск гальма при включенні приводу і введення в дію гальма при відключенні приводу, коли кабіна підходить до поверху призначення.
У двохшвидкісному асинхронному приводі ліфта використовується асинхронний двигун з короткозамкнутим ротором і двома обмотками статорів великої і малої швидкості. В обмотці малій швидкості ліфтових двигунів число пар полюсів звичне в три, чотири або шість раз перевищує число пар полюсів обмотки великої швидкості, що обумовлює зменшену в таке ж число раз синхронну швидкість.
Неоднорідність діаграм руху і неможливість підтримки значень прискорення в режимах розгону, уповільнення і гальмування, близькими до допустимих, збільшує середній час переміщення кабіни. Негативний вплив цих недоліків зростає у міру збільшення швидкості приводу ліфта при прагненні підвищити його продуктивність.
Застосування регульованих приводів змінного трифазного струму дозволяє істотно стабілізувати діаграму руху (виключити неоднорідність діаграм руху при зміні завантаження кабіни) і підтримувати задане прискорення кабіни в режимах розгону, уповільнення і гальмування. Це дає можливість зменшити час переміщення кабіни і підвищити продуктивність ліфта.
Регульований привід постійного струму забезпечує аналогічні умови і застосовується для формування діаграми руху кабіни ліфта, близької до оптимальної, а також високу точність зупинки кабіни.
У сучасних ліфтах використовуються два принципи управління:
розімкнений, при якому для управління приводом лебідки використовуються сигнали, формовані в логічній управляючій системі (станції управління). Можливі зміни параметрів кабіни і лебідки в процесі роботи не враховуються;
замкнутий, дозволяючий враховувати всі зміни параметрів і управляти приводом по сигналах, одержуваних від логічної управляючої системи, атакож враховувати результати функціонування приводу. Внаслідок цього система управління силовим приводом дає можливість збільшити точність зупинки, підвищити плавність руху кабіни.
2. Розрахунково-технологічна частина
2.1 Приклад розрахунку і вибору силового обладнання електроприводу силового ліфта.
Для пасажирського ліфта, призначеного для встановлення в 40-поверховому готелі, вибрати силове обладнання електропривода кабіни і сформулювати вимоги до схеми керування. Електропривод має задовольняти наступними основними вимогами: схема керування

 
 

Цікаве

Загрузка...