WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери СПЛК-2 - Курсова робота

Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери СПЛК-2 - Курсова робота

агента сушіння. В притоцьовому вентиляторному приміщенні розміщені один над одним два осьових реверсивних вентилятори.
На перекритті і за вентиляторами установлені дві вентиляційні труби, які працюють почергово, при реверсуванні на прилив і викид повітря. Вздовж бокових стін і між штабелями змонтовано калорифери із верти-кально розташованих ребристих труб. Камера обладнана зволожувальними трубами. При роботі вентиляторів агент сушіння поступає в біляштабельний канал і проходить послідовно через калорифери й штабеля, і по другому біляштабельному каналу повертається в вентилятори.
На базі камери СПЛК-2 розроблена збірно-металева універсальна сушильна камера СПМ-2К, яка представляє собою віддільне приміщення з двома сушильними камера і опалювальним коридором, управління і лабораторією.
8.4.Пуск та завантаження сушильної камери.
Стоси (штабелі) укладені відповідно до правил та вимог (див.8.1) завантажуються в сушильну камеру. Перед завантаженням в камеру і елементи теплового і циркуляційного обладнання чистять від сміття і пороху. Виконують пробний запуск пари в калорифери і перевіряють щільність з'єднань і правильність роботи конденсатовідвідника, перевіряють справність вентелів, засувок, регуляторів тощо.
Перевіряють зволожуючі труби запускаючи в них пару яка повинна рівномірно виходити з усіх отворів. Перевіряють шляхом пробного запуску вентиляторів і почистити лопості від бруду пороху.
Перевіряють стан рейсових шляхів. Перед завантаженням матеріалу в камеру її прогрівають. Після завантаження в камеру виконуємо технологічні контрольні операції процесу сушіння в певній послідовності.
8.5.Технологічні етапи процесу сушіння матеріалу.
Першою технологічною операцією сушіння є початковий прогрів деревини. Початковий прогрів проводять після завантаження камери матеріалом з метою швидкого вирівнювання температури і вологості по всьому об'єму штабеля. Для цього в камеру подають насичену пару через зволожуючі труби, при включених калориферах, працюючих вентиляторах і закритих приточно-витяжних каналах. Тривалість початкового прогріву залежить від породи, та температури повітря на вулиці (літо, зима).
Тривалість початкового прогріву та параметри режиму початкового прогріву описуємо для розрахункового матеріалу, а саме сосна товщиною 50мм; шириною 130мм; довжиною 6000мм; Wп=60% Wк=12%, за ІІІ-категорією якості сушіння для виготовлення будівельних заготовок.
Тривалість ?пр. соcни = 4 год.
tc°C=79
?t, °C=1,0 (див табл.1)
Після початкового прогрівання в сушильній камері установлюємо параметри агента сушіння що відповідають першій ступені вибраного режиму сушіння для розрахункового матеріалу а саме:
tc°C=71
?t, °C=4
?=0.83
Після досягнення матеріалом W <20 - 30%, переходимо на параметри режиму сушіння що відповідають другій ступені а саме:
tc°C=75
?t, °C=8
?=0.70
Перед переходом на третю ступінь режиму сушіння, якщо W <20% необхідно для певних порід і певних товщин провести проміжну тепловологообробку. Для розрахункового матеріалу сосни товщиною 50 мм; шириною 130; довжиною 6000мм; Wп=60%, Wк=12%, дана тепловологообробка непроводиться, тому переходимо на третю ступінь режиму сушіння за такими параметрами:
tc°C=94
?t, °C=27
?=0.32
Після досягнення матеріалом заданої кінцевої вологості Wк=12%, проводимо кінцеву тепловолоообробку за такими параметрами:
?c=4год.
tc°C=100
?t, °C=0,8
Після закінчення кінцевої тепловологообробки виконуємо контрольні операції за станом внутрішніх напружень і залишкових деформацій якщо таких не виявлено то закінчуємо процес сушіння. Якщо виявлено внутрішні напруження і залишкові деформації то виконують кондиціонування для цього в камері установлюють температуру не вищу 100°С і деякий час витримують матеріал, як правило кондиціонування проводять одночасно з виконанням контрольних операцій.
Якщо матеріал відповідає всім вимогам то припиняють подавати теплоносій в калорифери і охолоджують сушильну камеру до 40-50°С, спочатку при відкритих приточно витяжних каналах потім при відкритих дверях і працюючих вентиляторах. Штабелі вивантажують траверсним візком, переміщують на склад для тимчасового зберігання сухого матеріалу. Весь процес висушування строго облікується і ведеться безперевний запис всіх спостережень, замірів, параметрів оператором сушильних камер в спеціальних журналах або при допомозі електронної техніки.
8.6.Контроль і регулювання параметрів агента сушіння.
В процесі сушіння контролюють температуру і психрометричну різницю швидкості циркуляції агента сушіння. Контроль за цими параметрами виконують при допомозі спеціальних приладів дистанційно. Контроль за температурою і психрометричною різницею здійснюють при допомозі психрометрів які установлюють в сушильній камері таким чином щоб покази можна було реєструвати з службового приміщення. Крім того контроль за температурою можна здійснювати при допомозі термоелектричних темометрів, термопари, покази яких реєструються - ЕОМ. Для контролю за зміною швидкості циркуляції агента сушіння застосовують прилад який називається анемометром або мікроманометр. В сучасних сушильних камерах установлюють датчики температури, швидкості циркуляції які передають показники на відповідні прилади автоматизованих систем контролю і регулювання параметрів агента сушіння.
Регулювання параметрів агента сушіння може бути ручним і автоматичним в сучасних сушильних камерах застосовують різні автоматичні системи регулювання. Це залежить від конструкції камери і виробника.
8.7.Контроль вологості матеріалу в процесі сушіння.
1.Методи контролю.
Класичний метод контролю за станом вологості (біжучої) деревини є метод контрольних взірців.
Поряд з цим методом, який є застарівши, розроблені випробовувані ряд інших методів:
- температурний;
- кондуктометричний;
- по усадці в процесі сушіння;
- зважування штабелю (стосу), по зменшенню маси.
З них одержали поширення кондуктометричний і метод зважування штабелю з допомогою масовимірювальних платформ із застосуванням магніто пружних і гідравлічних пристроїв.
2. Контроль за біжучою вологістю методом контрольних взірців.
Контрольний взірець довжиною 1…1,2м, відпилюють від дошки характерної для партії пиломатеріалів, що завантажують в сушильну камеру.
Одночасно випилюють дві суміжні з взірцем 1, секції вологості 2, їх обчищають від опилок і зважують вологість початкову W п.
Мал.1.Схемавипилювання контрольного зразка:
1 - контрольний взірець; 2 - секції вологості.
За двома секціями визначають середнє значення початкової вологості Wп контрольного взірця.
Контрольний взірец ь нумерують торці його зачищають і покривають густо тертою масляною фарбою і зважують на торговій вазі з похибкою до 5грам. Записують початкову масу (Мп) на взірці і в журналі.
В кожний

 
 

Цікаве

Загрузка...