WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект автоматизації системи опалення на базі парового котла в товаристві з обмеженою відповідальністю “Консерваторія” - Дипломна робота

Проект автоматизації системи опалення на базі парового котла в товаристві з обмеженою відповідальністю “Консерваторія” - Дипломна робота

автоматизації для котла ДКВР - 10 - 13 вибрано та запропоновано сучасні засоби автоматизації, для яких проведені відповідні розрахунки. В конструкторській частині детально описано конструкцію та принцип роботи давача Сапфир - 22М і проведено розрахунок. Для даного проекту в енергетичній частині виконано розрахунок електроенергії, яку споживає система автоматичного регулювання. Крім того, розроблені заходи по техніці безпеки протипожежному захисту. В економічній частині розраховано термін окупності та економічна ефективність від впровадження автоматизації.
Використані джерела
1. В.А. Шафрановський. Справочник наладчика автоматики котельных установок. Симферополь, " Таврия ", 1987.
2. Н.А. Киселев. Котельные установки. Москва, " высшая школа", 1975.
3. В.П. Чеботарев. Справочник работника газофицырованых котельных. Днепропетровск, " Проминь", 1987.
4. Сиротін А.П. автоматичне керування електроприводами. Держтехвидав. Київ - 1960.
5. Преобразователь измерительный Сапфир-252М.Техническое описание инструкция по експлуатации. Москва, Типография ВЦИО, 1984.
6. Економічна частина
6.1. Розрахунок витрати на проведення автоматизації
Вданому розділі економічної частини дипломного проекту необхідно врахувати вартість усіх витрат, пов'язаних з проведенням автоматизації виробництва: вартість засобів автоматизації і монтажних матеріалів, суму амортизації і витрат на поточний ремонт, вартістьелектроенергії, суму заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування, а також визначити економічний ефект.
Дані про ціну обладнання взяті з документації та кошторисів підприємства.
6.1.1.Розрахунок вартості засобів автоматизації
№ п/п Назва обладнання Одиниці виміру Кількість Ціна, грн Вартість, грн
1. Мікропроцесорний під-регулятор МІК-21
шт
2
1500
3000
2. Мікропроцесорний під-регулятор МІК-25
шт
1
1675
1675
3. Давач Сапфир-22М шт 4 490 1960
4. Блок живлення 8-ми каналь-ний 22БП-36 ?220/=36В
шт
1
65
65
5. Блок живлення 4-х каналь-ний БП-24-4к ?220/=24В
шт
1
45
45
6. Виконавчий механізм МЕО-4/63-0,63
шт
3
320
960
Разом 7705
Таблиця 6.1.
6.1.2.Розрахунок вартості монтажних матеріалів
Таблиця 6.2.
№ п/п Назва обладнання Одиниці виміру Кількість Ціна, грн Вартість, грн
1. Кабель екранований РПШЄ
м
60
3,00
180,00
2. Кабель АКВВГ 4?2,5 м 40 3,40 136,00
3. Провід ПВВ 1 м 110 2,00 200,00
4. Кран трьохходовий шт 8 9,00 72,00
5. Труба 15?2,8 м 80 7,00 560,00
6. Металорукав РЗ-ц-х-12
м
20
3,10
62,00
7. Короп м 30 2,15 64,50
8. Клемно-блочне з'єднання КБ3-28Р-01
шт
3
9,00
27,00
Разом 1301,5
6.1.3.Розрахунок амортизації і витрати на поточний ремонт
Таблиця 6.3.
№ п/п Назва Вартість, грн Амортизація Поточний ремонт
% Сума, грн % Сума, грн
1. Вартість засобів автоматизації 7705 10 770,5 30 231,15
6.1.4.Розрахунок вартості електроенергії
Таблиця 6.4.
№ п/п Назва Одиниці виміру Кількість Ціна, грн Вартість, грн
1. Електроенергія силова кВт год 2270,592 0,33 749,30
6.1.5.Розрахунок заробітної плати робітників, зайнятих встановленням засобів автоматизації
Встановлення засобів автоматизації буде здійснювати бригада з 5 чоловік:
2 робітники III розряду
1 робітник IV розряду
2 робітники V розряду
які затратили на ці роботи 52 людино-години (згідно сіткового графіка).
Сітковий графік
№ п/п Найменування виконуваних робіт Період часу, год Кількість
робітників Відпра-цьовані люд./год
1-й день 2-й день 3-й день
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.
2.
3.
4. Монтаж вторинної комутації
Монтаж приладів
Монтаж кабелів
Опробування системи 2
2
2
2 20
12
12
8
Разом 5 52
Заробітну плату слід нараховувати по часовій системі
З=Тф?ТСсер (6.1)
де:
Тф - фактично затрачений час на роботу, години
ТСсер - середня тарифна ставка ,грн.
ТСсер= =16,34(грн.)
З=52?16,34=849,68(грн.)
6.1.6.Розрахунок відрахувань на соціальне страхування.
Суму відрахувань на соцстрах слід вирахувати, виходячи із ставки 37,5% від фонду оплати праці.
В=849,68?0,375=318,63 (грн.)
6.1.7.Розрахунок загальновиробничих витрат
Загально виробничі витрати, пов'язані з обслуговування виробництва, по даних підприємств приймаються в розмірі 30-40% від фонду оплати праці.
ЗВВ=849,68?0,4=339,87 (грн.)
6.1.8.Розрахунок суми витрат на автоматизацію
Таблиця 6.5.
№ п/п Назва витрат Сума, грн
1. Вартість автоматизації 7705
2. Амортизація засобів автоматизації 770,5
3. Монтажні матеріали 1301,50
4. Витрати на поточний ремонт 231,15
5. Зарплата 849,68
6. Відрахування на соцстрах 318,63
7. Загальновиробничі витрати 339,87
8. Вартість електроенергії 749,30
9. Інші витрати 367,97
Разом 12633,6
6.2. Розрахунок економії від впровадження автоматизації
В загальному випадку автоматизація виробництва може привести до наступних результатів:
- до спрощення технологічної схеми, зменшення витрат на виробництво.
- до росту продуктивності праці, збільшення обсягу виробництва продукції, покращення її якості.
По даних підприємства до впровадження автоматизації котел споживав 6895 тис. м3/рік,а після автоматизації 6875 тис. м3/рік газу. Отже, в даному випадку досягається економія витрат на виробництво.
Розрахуємо річний фонд оплати витрати газу до автоматизації:
6895000?0,75=5171250 (грн.)
після автоматизації:
6875000?0,75=5156250 (грн.)
Сума економії
5171250-5156250=15000 (грн.)
?
6.3. Розрахунок економічної ефективності від впровадження автоматизації
Термін окупності визначається по формулі:
, (6.2)
де В - витрати на автоматизацію, грн. (табл. 6. 3.);
Е - сума економії, досягнутої за рахунок автоматизації, грн.;
Коефіцієнт економічної ефективності визначають по формулі:
(6.3)
6.4. Висновок про економічну доцільність проекту автоматизації
В результаті автоматизації котельні впроваджено засоби автоматизації, які позволяють автоматично регулювати процес горіння котла моделі ДКВР-10-13.
В результаті зменшилась витрата газу і досягнуто економії витрати на виробництво.
Порівнюючи фактичний термін окупності витрат на автоматизацію 0,84 року з нормативним 6,7 років і коефіцієнт економічної ефективності 1,19 з нормативним 0,15 можна зробити висновок, що даний проект автоматизації є економічно вигідним і доцільним, тим більше в

 
 

Цікаве

Загрузка...