WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Проект автоматизації системи опалення на базі парового котла в товаристві з обмеженою відповідальністю “Консерваторія” - Дипломна робота

Проект автоматизації системи опалення на базі парового котла в товаристві з обмеженою відповідальністю “Консерваторія” - Дипломна робота

рекомендується використовувати тільки при необхідності із послідуючої перенастройки в період експлуатації на інші межі вимірювання які передбачені для даної моделі.
Межі допустимої основної похибки ?d перетворювача з нижньою граничною межею значення вимірюючого параметра, рівною нулю, виражені у відсотках від нормуючого значення, вказані в таблиці 1,2 та 3 (5).
За нормуюче значення приймають:
для перетворювача Сапфир - 22М - ДИВ - сума абсолютних значень верхніх меж вимірювання залишкового тиску і розрідження;
для інших перетворювачів межа вимірювання вхідного параметру.
Після перенастройки перетворювача на любу верхню межу вимірювання, передбаченої для даної моделі, основна похибка іваріація вихідного сигналу не перевищує значення, яке відповідає хоча б одному із значень ?d, передбачених для відповідних меж вимірювань.
Залежність між вихідним сингалом і вимірюючим параметром визначається за формулами:
для перетворювача Сапфир - 22М - ДИ
(2.1)
для перетворювача Сапфир - 22М - ДИВ
(2.2)
де - розрахункове значення вихідного сигналу, мА;
Imax - найбільше значення вихідного сигналу, мА;
Imin - найменше значення вихідного сигналу, мА;
Р - значення вимірюючого тиску, кгс/см2, Па, кПа, МПа;
Рmax -, верхня межа вимірювань вимірюючого тиску, кгс/см2, Па, кПа, МПа;
Ррозр.max - верхня межа вимірювань залишкового тиску, кгс/см2, Па, кПа, МПа;
Підставимо числові значення в формули 2.1 та 2.2:
для перетворювача Сапфир-22М-ДИ
Ip = (20-4)+4=20, мА;
для перетворювача Сапфир-22М-ДИВ
Ір = , мА.
Отже значення вихідного сигналу відповідає верхньому значенню вимірюючого параметру.
Перетворювач живиться від джерела постійного струму напругою В. Допускається живлення перетворювача з межами вихідного сигналу 4-20 мА від джерела постійного струму напругою від 15 до 42 В. При цьому межі допустимої напруги живлення залежать від навантажую чого опору який визначається по формулі:
Rн = , (2.3)
де U - напруга живлення, В;
Umin =15 В;
Imax=20 мА;
Rн - навантажуючий опір, кОм.
Rн= , кОм.
Потужність перетворювача Сапфир-22М із вихідним сигналом 4-20 мА не перевищує 1 Вт.
Вимірювання значення вихідного сигналу перетворювача визиває зміну навантажую чого опору від 100 Ом до 1000 Ом або від 200 Ом до 2500 Ом відповідно у перетворювача з межею верхнього вихідного сигналу 20 мА або 5 мА, не перевищує ±0,25% діапазону вихідного сигналу. Зміна значення вихідного сигналу перетворювача викликане зміною температури оточуючого повітря у відсотках від діапазону вихідного сигналу на кожні 100С визначається по формулі:
?t =0,7?+0,3? (2.4)
де Рmax - максимальна межа вимірювань для даної моделі, кгс/см2 ;
Рі - дійсне значення верхньої межі вимірювань, кгс/см2 ;
?=±0,25%, для перетворювача із значенням ?d рівним 0,25.
?t= .
Принцип роботи перетворювача Сапфир-22М
Перетворювач складається із вимірюючого блоку і електричного пристрою. Перетворювачі різних параметрів мають уніфікований електронний пристрій і відрізняються лише конструкцією вимірюючого блоку.
Вимірюючий параметр подається в камеру вимірюючого блоку і лінійно перетворюється в деформацію чутливого елементу і зміну електричного опору тензорезисторів тензоперетворювача, який розміщений у вимірюю чому блоці. Чутливим елементом тензоперетворювача є пластина із монокристалічного сапфіру із кремнієвими плівковими тензорезисторами (структура КНС), які з'єднані із металевою мембраною тензоперетворювача.
Схема перетворювача Сапфир-22М-ДИ моделі 2150, 2160, 2170, і Сапфир-22М-Див моделі 2350, наведена на рисунку 2.1.
Мембранний тензоперетворювач 3 розміщений всередині основи 9. внутрішня порожнина 4 тензоперетворювача заповнена кремнійорганічною рідиною і відділена від вимірюючого середовища металевою гафрованою мембраною яка приварена по зовнішньому контуру до основи 9. порожнина 10 з'єднана із оточуючим середовищем. Вимірюючий тиск подається в камеру 7 фланця 5, який ущільнений прокладкою 8.
Вимірюючий тиск діє на мембрану 6 і через рідину діє на мембрану тензоперетворювача, викликає її прогин і змінює опір тензорезисторів. Електричний сигнал від тензоперетворювача передається із вимірюючого блоку 1 по проводах через гермовивід 2.
Електричний перетворювач змонтований на трьох платах 4,5, 13(рис.2.2.), розміщених всередині спеціального корпуса 3. корпус 3 закритий кришками 2, 6, ущільненими гумовими кільцями. Перетворювач має сальниковий кабельний ввід 11, клемну колодку 19 для під'єднання мил кабеля, гвинт 1 для під'єднання екрана і болт 12 для заземлення корпусу.
Коректори 9 і 10 служать відповідно для плавного настроювання діапазону і "нуля" вихідного сигналу.
Перемичка 16 служить для ступінчатого зміщення "нуля", перемичка 17 - для ступінчатої настройки діапазону вихідного сигналу, перемичка 14, 15, - для зміни напряму зміщення "нуля".
Монтаж давача Сапфир-22М
При виборі місця монтажу необхідно врахувати:
перетворювач встановлювати в вибухонебезпечних приміщеннях;
місця монтажу повинні бути зручні для монтажу і обслуговування;
параметри вібрації не повинні перевищувати допустимі.
З'єднуючі труби від місця відбору тиску до перетворювача повинні бути як най коротші. Рекомендуюча довжина лінії - не більше 15 метрів. З'єднуючі лінії повинні мати односторонній нахил (не менше 1:10) від місця відбору тиску. Якщо це неможливо, при вимірюванні тиску газу в нижніх точках лінії потрібно установити відстійні посудини, а при вимірюванні тиску рідини в найвищих точках - газозбірники.
При наявності в з'єднуючих лініях газозбірників і відстійних посудин в них повинні бути змонтовані пристрої для продувки з'єднуючої лінії.
В з'єднуючі лінії від місця відбору тиску до перетворювача рекомендується встановити два вентилі або трьох ходові крани для відключення перетворювача від лінії і з'єднання його з атмосферою. Це значно спростить періодичний контроль установки вихідного сигналу, відповідаючого нульовому значенню вимірюючого тиску.
Приєднання перетворювача до з'єднуючої лінії здійснюється із допомогою привареного до труби лінії ніпеля або з допомогою монтажного фланця. Ущільнення різьби здійснюється в залежності від вимірюючого середовища, фторпластовою стрічкою або фаолітовою замазкою.
Рис.2.1. Схема перетворювача Сапфир -22М-ДИ моделей 2150,2160, 2170, Сапфир-22М-ДИВ моделі 2350
1-вимірюючий блок, 2-гермовивід, 3-мембранний тензоперетворювач, 4-внутрішня порожнина, 5-фланець, 7-мембрана, 8-прокладка, 9-основа, 10-порожнина
Рис.2.2. Електронний перетворювач
1-гвинт для під'єднання екрана,
2,6-кришки,

 
 

Цікаве

Загрузка...