WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери ВКА-2 - Курсова робота

Розрахунок показників роботи сушильного цеху на базі сушильної камери ВКА-2 - Курсова робота

= 1,00
Коефіцієнт Ая має такі значення для категорії якості сушіння: I - 1,2, ІІ - 1,15, ІІІ - 1,05, 0 - 1,00. Г-96. ст.35
Ая для коротких заготовок знаходять в залежності від відношення довжини матеріалу до його товщини(таблиця 2.1.4) і буде становити у всіх даних випадках 1,0.
Загальна тривалість сушіння:
?с ясеня = 120 · 1 · 0,86 · 1,43 · 1,15 ·1 = 169,7 год. = 7 доби
?с клена = 120 · 1 · 0,86 · 1,21 · 1,15 ·1 = 143,6 год. = 5,9 доби
?с дуба = 214 · 1 · 0,96 · 1,25 · 1,15 ·1 = 367,2 год. = 15,3 доби
?с горіха = 214 · 1 · 0,97 · 1,43 · 1,15 ·1 = 341,3 год. = 14,2 доби
?с ум. мат. = 88 · 1 · 0,68 · 1,00 · 1,15 ·1 = 68,8год. = 2,8 доби
Розрахунок тривалості одного обороту камери.
?об.= ?с+0,1д.
де 0,1д. - тривалість завантажувально-розвантажувальних операцій.
для ясеня = 7 д. + 0,1 д. = 7,1 доби
для клена = 5,9 д. + 0,1 д. = 6 доби
для дуба = 15,3 д. + 0,1 д. = 15,4 доби
для горіха = 14,2 д. + 0,1 д. = 14,3 доби
для ум. мат. = 2,8 д. + 0,1 д. = 2,9 доби
Всі дані по загальній тривалості сушіння пиломатеріалів і заготовок зводимо у таблицю 2.
?
Таблиця 2 ?об. діб 17 7,1 6 15,4 14,3 умовний матеріал 2,9
?с доби 16 7 5,9 15,3 14,2 2,8
год. 15 169,7 143,6 367,2 341,3 68,8
Ад. 14 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ая. 13 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Ав. 12 1,43 1,21 1,25 1,43 1,00
Ац 11 0,86 0,86 0,96 0,87 0,68
Ар. 10 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
?вих. год. 9 120 120 214 214 88
Категорія режиму сушіння 8 Н Н Н Н Н
Категорія для якості сушіння 7 ІІ ІІ ІІ ІІ ІІ
Характеристика п/м Вологість Wk 6 6 10 8 6 12
Wn 5 60 70 60 60 60
Ширина п/м 4 180 180 180 180 150
Товщина п/м 3 32 32 32 32 40
Порода 2 ясень клен дуб горіх сосна
№ п/п 1 1 2 3 4 5
Розрахунок тривалості сушіння пиломатеріалів і заготовок
3. Перерахунок об'єму фактичного матеріалу у об'єм умовного.
Планування роботи сушильної камери на майбутній календарний період у фактичному матеріалі проводити не можливо тому, що протягом року висушується матеріал різних специфікацій і їх величину передбачити не завжди є можливо. Облік та планування роботи камери чи цеху прийнято проводити у умовному матеріалі.
Умовному матеріалу еквівалентні сосни обрізні дошки, товщиною - 40мм., шириною - 150мм., довжиною більше 1м., які висушують по другій категорії якості від початкової вологості 60% до кінцевої - 12%.
Перерахунок об'єму фактичного матеріалу у об'єм умовного розраховуємо за формулою 2.5.1 ст. 46 Г-96:
де, У1 - кількість умовного матеріалу однакової характеристики, м3.
Ф1 - кількість фактичного матеріалу однакової характеристики, м3.
?об. у. - коефіцієнт умовного заповнення для умовного матеріалу(табл. 2.4.2). Г-96. ст.44
?об. ф. - коефіцієнт умовного заповнення для фактичного матеріалу(табл. 2.4.2). Г-96. ст.44
?об.у. - тривалість одного обороту камери для умовного матеріалу(формула 2.1.1, 2.2.1, 2.4.3). Г-96. ст.35
?об.ф. - тривалість одного обороту камери для фактичного матеріалу(формула 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.4.3). Г-96. ст.35
Загальну кількість умовного матеріалу визначаємо за формулою 2.5.2 ст. 46 Г-96.
?У = У1 1 + У1 2 + У1 3 + У1 4: отже
?У = Уясеня 7988 + Уклена6751 + Удуба 17327 + Угоріха 16090 = 48156м3
Дані перерахунку об'єму фактичного матеріалу в об'єм умовного зводимо у таблицю 3.
?
Таблиця 3 Об'єм пиломатеріалів, м3 У 7988 6751 17327 16090 ?=48156
Ф 3000 3000 3000 3000 ?=12000
?об. у. 0,459 0,459 0,459 0,459
?об. ф. 0,422 0,422 0,422 0,422
?об.у. 2,9 2,9 2,9 2,9
?об.ф. 7,1 6 15,4 14,3
Режим сушіння Н Н Н Н
Категорія якості ІІ ІІ ІІ ІІ
Характеристики пиломатеріалів Вологість, W% Кінцева 6 10 8 6
Початкова 60 70 60 60
Розміри, мм. Д 3000 3000 3000 3000
Ш 180 180 180 180
Т 32 32 32 32
Вид(обрізні, не обрізні) обрізні обрізні обрізні обрізні
Порода ясень клен дуб горіх
Перерахунок об'єму фактичного матеріалу в об'єм умовного
4.Розрахунок річної продуктивності камери в умовному матеріалі
Річну продуктивність сушильної камери ВКА-2 розраховуємо за формулою
де ?об.у - тривалість камерообороту умовного матеріалу.
?об. у - коефіцієнт обємного заповнення штабеля для умовного матеріалу.
l, b, h - розміри штабеля( довжина, шитина, висота)
m - кількість штабелів в камері, шт.
5.Розрахунок необхідної кількості сушильних камер
Необхідну кількість сушильних камер для висування річної програми визначають по формулі n = ?Y / Пу
де ?Y - загальна кількість умовного матеріалу м3
Пу - продуктивність однієї камери для умовного матеріалу м3/рік
n = 48156 / 2984,8 = 16 камер
Приймаємо 16 сушильних камер ВКА-2 для висушування річної програми 12000 м3 відповідно до заданої специфікації.
6.Вибір розрахункового матеріалу
При проектуванні лісосушильних камер за розрахунковий матеріал беруть як правило соснові обрізні дошки товщиною 25 мм, шириною не менше ніж 180 мм, початкова вологість близько 80%, кінцева залежить від призначення, якщо в завданні на проектування не має таких дощок то за розрахунковий матеріал беруть той, що найшвидше висихає із заданої специфікації. В цьому випадку камери забезпечують сушіння будь-якого матеріалу, отже за розрахунковий матеріал приймаю клен з таблиці 2 ПЗ. ст.10
6.1 Визначення маси вологи що випаровується
цей показник розраховується за формулою
де ?б - базисна густина розрахункового матеріалу кг/м3, таблиця 3.2.1 Г-96. ст.
Wn , Wк - початкова та кінцева розрахункового матеріалу - задано в специфікації
6.2 Маса вологи яка випаровується з деревини за тривалість одного оберту камери
де Е - кількість матеріалу який завантажується в камеру; м3
Визначаємо кількість матеріалу який завантажується в камеру
6.3 Маса вологи що випаровується з деревини за 1 секунду визначають за формулою 3.2.4
де ?ср. - тривалість сушіння розрахункового матеріалу за виключенням тривалості на початковий нагрів ?пр. деревини та кінцеву вологообробку ?кв. Визначають за формулою 3.2.4 Г-96. ст.49
де ?с. - тривалість сушіння розрахункового матеріалу за формулами 2.1.1; 2.2.1; 2.3.1:
6.4 Розрахунок маси вологи, яка випаровується за формулою 3.6.2 Г-96. ст.50
де к - коефіцієнт нерівномірності швидкості сушіння, приймаємо к-1.2
6.5 Визначення об'єму та маси циркулюючого агента сушіння за формулою 3.5.1 Г-96. ст.58
де ?шт. - розрахункова(задана) швидкість циркуляції агента сушіння, через штабель. В даному випадку 3 м/с. з таблиці.2.1.2.Г-96 ст.34
Fж.п.шт - живий переріз штабеля, тобто це вільна площа, перпендикулярна напрямку руху агента сушіння в м2, розраховуємо за формулою 3.5.2
С - коефіцієнт повітряного потоку (С=1,2 для камер з рівномірним розподілом агента сушіння, С=1,5 для камер, які не мають пристосування для рівномірної подачі агента сушіння через штабель, С=1,8 для камер ПАП-32, ЦНДІМОД-34 та інші)
?? - коефіцієнт заповнення штабеля по висоті, розраховують за формулою 2.4.9. Г-96 ст.45
де: S - товщина

 
 

Цікаве

Загрузка...