WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Розрахунок собівартості по виготовленню тумби для теле-радіо апаратури (курсовий проект) - Реферат

Розрахунок собівартості по виготовленню тумби для теле-радіо апаратури (курсовий проект) - Реферат


Курсовий проект
Розрахунок собівартості по виготовленню тумби для теле-радіо апаратури
?
Зміст
Вступ.
1. План виробництва.
2. Розрахунок вартості матеріалів і відходів.
3. Балансова вартість основних фондів.
4. Плановий фонд робочого часу.
5. Визначення чисельності працюючих.
Визначення чисельності основних робочих по трудоємкості.
Визначення чисельності допоміжних робітників.
Визначення загальної чисельності робітників.
Визначення чисельності інженерно-технічних працівників.
Визначення кількості службовців.
Визначення кількості молодшого обслуговуючого персоналу.
Визначення загальної чисельності працюючих.
6. Визначення величини фонду заробітної плати (за категоріями працюючих).
6.1 Визначення фонду основної заробітної плати основних робочих на основі
трудоємкості.
6.2 Річний фонд основної заробітної плати допоміжних робітників.
6.3 Річний фонд додаткової заробітної плати основних робітників.
6.4 Річний фонд додаткової заробітної плати допоміжних робітників.
6.5 Загальний річний фонд заробітної плати основних робітників.
6.6 Загальний річний фонд заробітної плати допоміжних робітників.
6.7 Річний фонд заробітної плати інженерно-технічних робітників та службовців.
6.8 Загальний фонд заробітної плати всіх працівників.
7. Розрахунок матеріальних витрат.
8. Розрахунок інших витрат.
9. Кошторис витрат виробництва річного випуску продукції.
10. Техніко-економічні показники.
Список використаної літератури.
Вступ
Собівартість продукції - це витрати підприємства на виготовлення та реалізацію товару з вираженого в грошовій формі. Собівартість продукції включає в себе вартість сировини, матеріалів, палива та енергії, амортизацію основних фондів, заробітну плату працівників та інші витрати на виробництво необхідної продукції. Собівартість один з важливих якісних показників, що характеризує всі сторони діяльності підприємства. Вона відбиває ефективність використання трудових і матеріальних ресурсів на випуск продукції, дозволяє встановити вартість державі чи підприємству того чи іншого виробу.
В залежності від об'єму затрати і послідовності собівартості буває: цехова, фабрично - заводська, повна.
Цехова собівартість включає в себе затрати виконані цехом, виробництвом по виготовленню продукції.
Можливими перевагами та джерелами собівартості являються:
- підвищення продуктивної площі цеху, шляхом впровадження нової техніки, кращої організації праці, підвищення кваліфікації робітників;
- систематичне впровадження нової техніки і максимальне використання
виробничих потужностей, які приводять до збільшення випуску продукції, не тільки в цілому, а й в одиниці обладнання та виробничих площ;
- проведення режиму економій не тільки у витраті матеріалів, ресурсів та грошових засобів на виготовлення і реалізацію продукції, але й витрати на обслуговування виробництва й управління.
В господарській практиці для цілей планування обліку та аналізу застосовуються два основні способи групування витрат на виробництво:
1. по економічних елементах;
2. по калькуляційних статтях.
Під елементами витрат розуміються окремі види витрат однорідної по-своєму економічному змісту. Кошторис виробництва складається за такими
- матеріальні витрати;
- заробітна плата;
- відрахування на соціальні потреби;
- амортизація основних фондів;
- інші витрати;
- витрати на виробництво - разом;
- поза виробничі витрати;
- повна собівартість.
Матеріальні витрати, як елементи кошториси містять витрати на:
1.Сировину і матеріали;
2.Купівельні вироби, напівфабрикати;
3.Допоміжні матеріали, що використовуються в технологічному процесі;
4.Паливо і енергію з сторони.
Витрати на матеріали обчислюються на підставі норм їх витрачення з врахуванням транспортно-заготівельних витрат. З вартості матеріалів віднімається вартість відходів по цілі їх використання чи продажу.
Розрахунок собівартості являється основною для розрахунку таких показників як прибуток та рентабельність.
План виробництва.
План виробництва визначається, щодо реалізації її в натуральному та грошовому виразі.
План виробництва продукту.
Таблиця 1
Назва виробу та стадія технологічного процесу Одиниці вимірювання Виробнича програма Ціна за одиницю, грн. Вартість продукту, тис. грн
1 2 3 4 5
Тумба для теле-радіо апаратури Первинна механічна обробка шт. 200000 124,5 24905
Назву виробу, стадію технологічного процесу і річну програму беремо з попереднього розрахунку.
Обсяг продукції у вартісному вираженні визначає показник товарної продукції який проводиться розрахунковим шляхом калькуляції виробу
2. Розрахунок вартості матеріалів і відходів.
Виробнича програма в натуральному виразі являється базою для розрахунку потреби сировини і матеріалів.
Назву сировини і матеріалів їх норму витрат на один виріб беремо з даних курсового проекту, по "ТПВ".
Планові ціни на сировину і матеріали беремо з нормативних документів і періодичної преси(Галицькі контракти).
Розрахунок вартості сировини і матеріалів
Таблиця 2
Вид матеріальних ресурсів Одиниці виміру Ціна за одиницю Вироб-нича прог-рама Потреби в натуральних одиницях
Витрати на річну програму
Транс. загот. витрат. %.
Загальні витрати грн.
На виріб На програму
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДСП м3 500 200000 0,11316 22632 11316000 1131600 12447600
шпон стр м2 5 200000 3,328 665600 3328000 332800 3660800
ДВП м2 5 200000 0,292 58400 292000 29200 321200
п/м шпил. м3 500 200000 0,00952 1904 952000 95200 1047200
Всього: ?=17476800
Розрахунок вартості відходів.
Таблиця 2а
Назва відходів Одиниці вимірювання Ціна за одиницю, грн. Кількість відходів, м3 Сума, грн.
1 2 3 4 5
ДСП обрізки м3 50 3495 174750
ДСП тирса м3 50 884 44200
Всього: ?=218950
3.Балансова вартість основних фондів коломийського технічного ліцею №14 і розрахунок річних амортизаційних відрахувань
Таблиця 3
Найменування основних фондів
Балансова вартість, грн.
Залишкова вартість Норма амортизацій-них відрахувань, % Сума відраху-вань, грн. Попра-вочний коеф. Повна сума амортизацій-них відрахувань
1 2 3 4 5 6 7
І. Будівлі і споруди 723496 657865 5 32893 1,1 36182
ІІ. Транспорт і машини 8920 6055 15 905 1,1 995
ІІІ. Технічне обладнання д/о підприємств 32150 24030 25 6007 1,1 6608
Всього: 764566 687930 45 39806 3,3 43786
4. Плановий фонд робочого часу
Таблиця 4
№ п/п Робочий час Одиниці вимірювання План на 2006 р. Примітка
1 2 3 4 5
1. Календарний фонд часу дні 365
2. Кількість неробочих днів дні 115
2.1 вихідні дні 105
2.2 святкові дні 10
3. Номінальний фонд часу дні 250
4. Неявка на роботу всього дні 34
4.1 чергові і додаткові відпустки дні 25 10%
4.2 відпустки учнів дні 1 0,04%
4.3 невиходи через хворобу дні 6 2,5%
4.4 виконання державних обов'язків дні 1 0,04%
4.5 відпуски в зв'язку з пологами дні 1 0,04%
4.6 невиходи з дозволу адміністрації дні -
4.7 цілоденні простої дні -
4.8 прогули дні -
5. Явочний час дні 216
6. Номінальна тривалість робочого дня год. 7,97
7. Втрати в зв'язку з скороченням робочого дня 0,03
7.1 для зайнятих на шкідливих роботах год. 0,008 0,1%
7.2 для матерів годувальниць год. 0,008 0,1%
7.3 для підлітків год. 0,008 0,1%
7.4 внутрішньо змінні простої год. 0,008 0,1%
8. Дійсний річний фонд робочого часу одного робітника год. 1722
5. Визначення чисельності працюючих.
5.1 Визначення чисельності основних робітників по трудомісткості.
Таблиця 5
Назва обладнання Норма часу на виріб Умови праці Кількість робітників Трудо-затрати люд/год.
всього в т. ч. по розрядах
I II III IV V VI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ЦТМФ-1 0,0175 шкід. 3 1 2 0,0525
SB 950 0,0419 шкід. 2 1 1 0,0838
НГ-18 0,0221 норм. 2 1 1 0,0442
РС-9 0,0757 норм. 1 1 0,0757
ПТШ-1 0,013 шкід. 3 1 2 0,039
Всього: ?=0,2952
Визначаємо трудовитрати на річну програму
t = V · tод.
де, V - обсяг випускаємої продукції;
tод. - трудовитрати на одиницю виробу;
t = 200000 · 0,2952 = 59040 люд/год.
Для розрахунку кількості основних робітників використовувати формулу:
де, Чос. - чисельність

 
 

Цікаве

Загрузка...