WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Верстати для свердління деревини - Дипломна робота

Верстати для свердління деревини - Дипломна робота


Дипломна робота
Верстати для свердління деревини
Загальні відомості про свердління деревини
Свердління деревини - це різання інструментом, що обертається (свердлом) з одночасним переміщенням в напрямку, паралельному осі обертання. При цьому траєкторія руху різання являє собою гвинтову лінію. Свердління використовують для отримання наскрізних отворів і гнізд круглого перетину, які призначені, наприклад, для дерев'яних шипів (шкантів) чи металічних кріпильних деталей (болтів, стержнів, шурупів). При зароблянні сучків та інших дефектів свердлінням усувають дефектні ділянки і на це місце встановлюють дерев'яну пробку.
При орієнтуванню волокон деревини по відношенню до напрямку подачі розрізняють два види свердління: поздовжнє (в торець деталі з рухом подачі вздовж волокон) і поперечне (в плазі деталі з рухом подачі перпендикулярно волокнам). Конструкція свердла повинна найкращим чином відповідати особливостям процесу різання. Найбільш розповсюджені гвинтові свердла. Хвостовик свердла слугує для консольного закріплення в патроні. Робоча частина оснащена двома гвинтовими канавками 1 (мал. 175). Бокові поверхні свердла 3 прошліфовані на невелику глибину, а вздовж робочих кромок залишені вузькі стрічки 2; діаметр свердла визначається відстанню між двома стрічками. Канавки призначені для виводу стружки із зони різання, тому поверхня канавок повинна бути по можливості більш гладкою, щоб зменшити силу тертя стружки. В торцевій частині свердла в процесі заточки формуються ріжучі елементи, форма яких залежить від призначення свердла.
Мал. 175. Схеми поперечного (а) і поздовжнього (б) свердління:
1 - канавка; 2 - стрічка; 3 - бокова поверхня; 4 - центр; 5 - головна ріжуча кромка; 6 - підрізач
Для поперечного свердління (мал. 175, а) на ріжучій частині свердла оформлюються центр 4, дві головні ріжучі кромки 5, що зрізають шар, і два підрізачі 6, котрі попередньо надрізають деревину. Підрізачі повинні виступати відносно головних різців на величину Sz.
Швидкість різних точок свердла різна. Максимальну швидкість головного руху різання v (м/с) має підрізач:
v = 2?Rn/(100*60),
де R - радіус свердла, мм; n - частота обертання свердла, об/хв.
Для поздовжнього свердління (мал. 175, б) застосовують конічну заточку з кутом при вершині 2?=60..80о. В такому випадку ріжучі кромки здійснюють поперечно-торцеве різання; товщина шару, що зрізається, менша подачі на різець: a=Sz sin?. Стінки гнізда формуються боковими стрічками при різанні впоперек волокон, тому підрізачі не потрібні. В центрі ріжучої частини знаходиться перемичка, яка працює як різець з кутом різання більше 90о, що приводить до значного збільшення зусилля осьової подачі. Якщо ширину перемички bП зменшити шляхом заглиблення канавок, то можна збільшити швидкість осьової подачі (при постійному значенні зусилля подачі). Якщо спіральне свердло з конічною заточкою застосовують для поперечного свердління, то кут при вершині повинен бути рівний 2?=120о. При цьому можна досягнути більшої продуктивності, ніж при заточці з підрізачами, але через відсутність підрізачів погіршиться якість обробки, зокрема з'являться сколи на кромках гнізда.
Загальні відомості про процес різання на свердлильно-пазувальних верстатах
Гнізда (пази) на свердлильно-пазувальних верстатах формуються за допомогою одно-, двох- і трьохрізцевих кінцевих фрез. Ріжучі кромки фрези, розміщені вздовж твірної циліндра, називають головними.
На свердлильно-пазувальних з ручною подачею спочатку формуються два круглих гнізда по краях майбутнього паза методом свердління при осьовому русі подачі фрези зі швидкістю vs1 (мал. 176, а).
Проміжок між двома круглими гніздами видаляється методом пазового фрезерування при боковому русі подачі заготовки зі швидкістю (мал. 176, б). Ширина стружки при цьому для запобігання поломки фрези не повинна перевищувати 1,5 діаметра різання D. Більш глибокі гнізда фрезерують за два або більше проходів фрези.
На механізованих свердлильно-пазувальних верстатах одночасно з осьовим рухом подачі здійснюється або зворотно-поступальний (мал. 177), або гойдальний (мал. 178) боковий рух. В основі механізму бокового руху в обох випадках лежить кривошипно-шатунний механізм, тому швидкість бокового руху нерівномірна, відповідно і товщина шару, що зрізається, весь час змінюється.
При гойдальному боковому русі фрези форма шару, що зрізається, приблизно така ж, як і при зворотно-поступальному русі. Дно гнізда в цьому випадку виходить округленим. При довжині гнізда 100мм глибина округлення дна складає 2,5мм. На торцевих стінках гнізда залишаються сходинки.
Кінцеві фрези
Підготовка інструменту до роботи
Конструкція та експлуатація свердлильних та свердлильно-пазувальних верстатів
Вертикальні свердлильно-пазувальні верстати
Горизонтальні свердлильно-пазувальні верстати
Свердлильні багатошпиндельні присадочні верстати
Верстати для висвердлювання і заробляння сучків
Ріжучі інструменти та підготовка їх до роботи
Свердлильний інструмент
Конструкція свердла визначається його технологічним призначенням: видом оброблюваного матеріалу, напрямком свердління відносно волокон деревини чи площини плити (в плаз чи кромку) та ін. До свердел пред'являють наступні основні вимоги. Кутові значення і лінійні розміри ріжучих частин свердла повинні відповідати умовам свердління. Конструкція свердла повинна забезпечувати вільне відділення стружки і вихід її з отвору чи гнізда, а також легке і багаторазове заточування при збереженні кутових лінійних розмірів ріжучих елементів свердла. При використанні свердла повинні забезпечуватись максимальна продуктивність і хороша якість свердління.
Свердло - це ріжучий інструмент у формі стержня з ріжучими елементами на торцевій частині. Основні частини свердла (мал. 1): робоча частина 7, шийка 3 і хвостовик 2. Хвостовик призначений для закріплення свердла і передачі крутного моменту. Хвостовик може мати циліндричну або конічну форму. Циліндричний хвостовик може бути з плоским торцем чи мати поводок, що застерігає свердло від прокручування в патроні. Конічний хвостовик закінчується лапкою 1, що слугує упором для вибивання свердла з конічного отвору шпинделя верстата. Шийка - проміжна частина між хвостовиком і робочою частиною свердла. Свердла з циліндричним хвостовиком роблять без шийки, якщо діаметри робочої частини і хвостовика однакові. Робоча частина свердла 7 складається з направляючої 6 і ріжучої 5 зон. Ріжучу частину називають також головкою. Направляюча частина слугує для направлення свердла при роботі. Сформовані на ній канавки 4 необхідні для виводу стружки. Ріжуча частина свердла має головні ріжучі кромки, підрізані і направляючий центр.
Мал. 1. Основні частини і елементи свердла
Свердло має наступні елементи і характеристики: головні ріжучі кромки 8, утворені перетином передніх 10 і задніх 9 поверхонь свердла; поперечну кромку 12, утворену перетином задніх поверхонь 9свердла; гвинтові стрічки 11 - дві вузькі гвинтові фаски, що забезпечують направлення і центрування свердла в отворі; кут нахилу гвинтової канавки ? - кут між віссю свердла і дотичною до стрічки; кут при вершині

 
 

Цікаве

Загрузка...