WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Поняття про метрологічне забезпечення, його основи, - Реферат

Поняття про метрологічне забезпечення, його основи, - Реферат

призначені;
" метрологічна експертиза проектної, конструкторської і технологічної документації з метою контролю правильності результатів рішень двох попередніх задач;
" планування процесів вимірювань, випробувань і контролю, розробка методик вимірювань, випробувань і контролю;
" забезпечення процесів вимірювань, випробувань і контролю відповідними технічними засобами (засобами вимірювальної техніки, випробувальним обладнанням, засобами контролю);
" підтримка технічних засобів в метрологічно-справному стані;
" виконання процесів вимірювань, випробувань і контролю, опрацювання результатів вимірювань, випробувань і контролю ( в тих випадках, коли це потрібно).
Крім задач із забезпечення єдності вимірювань, рішення яких покладено на органи метрологічних служб, доповнювальну групу задач метрологічного забезпечення повинні вирішувати різні категоріїспеціалістів, виробничі підрозділи і колективи:
" вибір раціональної номенклатури вимірювальних (контрольних) величин, параметрів - конструктори, розробники нових матеріалів, виробів або процесів на основі вивчення і моделювання їх (матеріалів, виробів або процесів) властивостей;
" вибір норм точності - "споживачі" вимірювальної інформації, тобто ті, для кого призначені і хто буде виготовляти, обмінюватися ( при торгівлі ) чи використовувати нові речовини, вироби чи процеси;
" метрологічну експертизу - професійно-підготовлені групи експертів, в які входять конструктори, технологи та спеціалісти відомчих метрологічних служб;
" планування і проведення вимірювань, випробувань і контролю - науково-технічний персонал, що розробляє і здійснює технологічні процеси виготовлення виробів і матеріалів;
" забезпечення процесів вимірювань, випробувань і контролю технічними засобами в централізованому порядку - міністерства (відомства), які є розробниками ЗВТ, випробувань і контролю; в децентралізованому порядку ( наприклад, нестандартизовані засоби вимірювань і контролю, випробувальне обладнання ) - підприємства і організації, які виконують операції вимірювань, випробувань і контролю;
" підтримка технічних засобів в справному стані - підприємства і організації, які здійснюють ремонт ЗВТ, випробувань і контролю.
Таким чином, у вирішенні цієї групи задач метрологічного забезпечення повинні брати участь всі відомчі органи і технічні служби, пов`язані з "виробництвом і споживанням" вимірювальної інформації, з нормативним і приладним забезпеченням процесів її отримання.
1.4. Єдність і точність вимірювань.
Поняття єдності і точності вимірювань є визначальними для теоретичної метрології і метрологічної практики. Різниця і в той же час взаємозв`язок, взаємообумовленість цих понять визначають характер, зміст, направленість і форми організації метрологічного забезпечення будь-яких виробничих проблем.
Можливість застосування результатів вимірювання для правильного і ефективного вирішення будь-якої вимірювальної задачі визначається наступними трьома умовами:
" результати вимірювань виражають в узаконених одиницях і (чи) формах;
" відомі (з необхідною заданою достовірністю) значення показників точності цих результатів;
" значення показників точності забезпечують оптимальне (у відповідності з вибраними критеріями оптимальності) рішення задачі, для якої результати призначені.
Якщо результати вимірювань задовільняють першим двом умовам, то про них відомо все, що необхідно знати для прийняття обгрунтованого рішення про можливість їх використання. Такі результати можна співставляти. Вони можуть використовуватися в різних поєднаннях, різними людьми і організаціями. В цьому випадку можна сказати, що забезпечено єдність вимірювання.
Якщо ж результати вимірювань не мають яких-небудь з цих властивостей, тобто невідома чи неправильно визначена їх точність, то фактично не придатні для рішення тих чи інших вимірювальних задач результати вимірювань можуть бути помилково прийняті за придатні. Такі результати неможливо співставляти чи сумісно використовувати. В цих випадках прийнято говорити про відсутність єдності вимірювань.
Третя з перечислених вище умов визначає специфічні вимоги до точності застосовуваних методів і ЗВТ, насамперед:
1. Точність результатів технічних вимірювань може бути достовірно оціненою на основі попереднього аналізу можливих причин і джерел похибок вимірювань і апріорної оцінки значень цих похибок.
Отже, для забезпечення єдності вимірювань необхідно створити і регламентувати такі правила підготовки і проведення вимірювань, опрацювання і оформлення їх результатів, дотримання яких гарантує певну точність всіх виконуваних за даними правилами вимірювань.
2. Реальна точність технічних вимірювань обумовлюється не тільки інструментальними, а й методичними похибками, пов`язаними з використанням непрямих вимірювань, пожорсткішанням умов застосування приладів, динамічними та іншими властивостями об`єктів вимірювань і т.д.
Необхідно відзначити, що практичну діяльність по оцінці точності результатів вимірювань (керуючись відповідними регламентованими правилами) здійснюють колективи спеціалістів (технологів, конструкторів, операторів), які планують і безпосередньо виконують вимірювання. Органи ж метрологічної служби, вирішуючи вказані вище задачі створюють необхідні умови (Держстандарт України і його організації - на міжгалузевому рівні; органи відомчих метрологічних служб - на рівні відомств, підприємств і організацій) для правильних і однотипних оцінок точності використовуваної вимірювальної інформації. Для реалізації цих умов органи метрологічної служби повинні направляти діяльність відомств, підприємств і організацій на забезпечення єдності вимірювань (аналіз, прогнозування, планування, оцінку і нормування похибок вимірювання), контролювати її результати, забезпечувати планомірне зростання її ефективності і відповідність сучасним і перспективним потребам народного господарства.
Таким чином, на основі досягнень метрологічної науки розробляються пра-вила метрологічної підготовки і виконання вимірювань, опрацювання і оформлення їх результатів. Виконання метрологічних правил, обов`язковість яких встановлюється нормативно-технічними документами Держстандарту України, забезпечує гарантовану точність результатів вимірювань. Повне, якісне і повсякчасне виконання цих правил забезпечується і контролюється органами метрологічних служб. Управління діяльністю забезпечення єдності вимірювань в масштабі країни (на міжгалузевому рівні) здійснює Держстандарт України і його організації.

 
 

Цікаве

Загрузка...