WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Поняття про метрологічне забезпечення, його основи, - Реферат

Поняття про метрологічне забезпечення, його основи, - Реферат

і потрібної точності вимірювань. Метрологічне забезпечення складається із наукової, законодавчої, нормативної, технічної та організаційної основ. Науковою основою метрологічного забезпечення є метрологія - наука про вимірювання, методи і засоби забезпечення їх єдності та способи досягнення необхідної точності.
Законодавчою основою метрологічного забезпечення є Закони України, Декрети і постанови Кабінету Міністрів України, якіспрямовані на забезпечення єдності вимірювань.
Нормативною основою метрологічного забезпечення є державні стандарти та інші документи державної системи забезпечення єдності вимірювань (ДСВ), відповідні нормативні документи Держстандарту України, методичні вказівки і рекомендації, які регламентують єдину номенклатуру, способи подання та оцінювання метрологічних характеристик, правила стандартизації й атестації засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), вимоги до проведення державних випробувань, перевірки, ревізії та експертизи ЗВТ.
Технічною основою метрологічного забезпечення є:
" система державних еталонів одиниць фізичних величин, яка забезпечує їх відтворення з найвищою точністю;
" система робочих еталонів і зразкових ЗВТ, за допомогою яких здійснюється передача розмірів одиниць фізичних величин робочим ЗВТ;
" система стандартних зразків складу та властивостей речовин та матеріалів, що забезпечує відтворення одиниць фізичних величин, які характеризують склад і властивості речовин і матеріалів;
" система робочих ЗВТ, які використовуються під час розроблення, виробництва, випробувань та експлуатації продукції, наукових досліджень та інших видів діяльності.
Організаційною основою метрологічного забезпечення є метрологічна служба України, яка складається з державної та відомчих служб.
Державна система забезпечення єдності вимірювань - це комплекс нормативно-технічних документів, на підставі яких стандартизують:
" одиниці фізичних величин;
" державні еталони та повірні схеми;
" робочі еталони та зразкові ЗВТ;
" методи та засоби метрологічної перевірки (повірки згідно ДСТУ 2681-94), калібрування, випробувань та метрологічної атестації ЗВТ;
" номенклатуру нормованих метрологічних характеристик ЗВТ;
" норми точності вимірювань;
" способи вираження та форми подання результатів та характеристики точності вимірювань;
" методики виконання вимірювань;
" методики оцінки вірогідності та форми подання даних про властивості речовин та матеріалів, вимоги до проведення експертизи, а також атестації цих даних;
" вимоги до стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, до стандартних довідкових даних;
" організацію і порядок проведення сертифікації, державних випробувань, метрологічної перевірки, калібрування та метрологічної атестації ЗВТ;
" порядок проведення метрологічної експертизи нормативної, проектної, конструкторської, технологічної і програмної документації;
" терміни та визначення в галузі метрології;
" порядок та форми здійснення державного метрологічного нагляду;
" порядок здійснення акредитації метрологічних служб, вимірювальних, випробувальних, аналітичних та інших лабораторій на право проведення метрологічних робіт;
" порядок одержання суб`єктами підприємницької діяльності дозволів (ліцензій) на право виготовлення, метрологічної перевірки, калібрування, ремонту, імпорту ( ввезення ), прокату і продажу ЗВТ.
1.3. Мета та основні завдання метрологічного забезпечення
Основною метою метрологічного забезпечення є поліпшення якості продукції, підвищення ефективності виробництва, використовування матеріальних цінностей та енергетичних ресурсів, а також наукових досліджень.
Основними завданнями метрологічного забезпечення державної метрологічної служби є:
" установлення одиниць фізичних величин;
" формування системи державних еталонів одиниць фізичних величин і забезпечення її функціонування для відтворення одиниць з найвищою в Україні точністю;
" розроблення методів і засобів передавання розмірів одиниць фізичних величин від еталонів зразковим і робочим ЗВТ;
" розроблення науково-методичних, правових та організаційних основ, норм і правил, які необхідні для досягнення єдності та потрібної точності вимірювань;
" розроблення та впровадження в метрологічну практику норм і правил законодавчої метрології, а також документів ДСВ;
" виконання аналізу стану вимірювань у всіх галузях економіки України;
" державний метрологічний нагляд за розробленням, виробництвом, станом, застосуванням, ремонтом, прокатом, продажем, імпортом і зберіганням ЗВТ, додержанням метрологічних норм та правил, а також за діяльністю відомчих метрологічних служб;
" державний метрологічний нагляд за кількістю фасованих товарів в упаковках під час продажу та розфасування;
" проведення державних випробувань, метрологічної перевірки, калібрування та метрологічної атестації ЗВТ;
" сертифікація ЗВТ;
" виконання робіт із забезпечення єдності і потрібної точності вимірювань для потреб оборони;
" розроблення та атестація методик виконання вимірювань;
" створення та атестація стандартних зразків складу і властивостей речовин і матеріалів;
" розроблення та забезпечення функціонування системи стандартних довідкових даних про фізичні константи і властивості речовин і матеріалів;
" проведення експертизи та атестації даних про властивості речовин і матеріалів;
" проведення експертизи нормативної, проектної, конструкторської та технологічної документації;
" оцінювання відповідності наукової, законодавчої, нормативної, технічної та організаційної основ метрологічного забезпечення потребам економіки України та розроблення програм їх удосконалення;
" проведення акредитації метрологічних служб, вимірювальних, випробувальних, аналітичних та інших лабораторій на право виконання метрологічних робіт;
" організація і здійснення підготовки кадрів у галузі метрології та підвищення їх кваліфікації.
Рішення основних задач в області метрологічного забезпечення на га-лузевому рівні здійснють відомчі метрологічні служби відповідних міністерств та відомств.
До цих задач відносяться:
" вибір номенклатури параметрів матеріалів, виробів, процесів, які підлягають оцінці при вимірюваннях, випробуваннях і контролі;
" вибір номенклатури і числових значень показників точності (достовірності) результатів вимірювань, випробувань і контролю, форм їх представлення, що забезпечують оптимальне рішення задач, для яких ці результати

 
 

Цікаве

Загрузка...