WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Поняття про метрологічне забезпечення, його основи, - Реферат

Поняття про метрологічне забезпечення, його основи, - Реферат


Реферат на тему:
Поняття про метрологічне забезпечення, його основи,
мету та завдання.
1.1. Основні терміни та їх визначення
Згідно закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та ДСТУ 2681-94 наведені нижче терміни вживаються у такому значенні :
Метрологія - наука про вимірювання, яка включає як теоретичні, так і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки;
Законодавча метрологія - частина метрології, що містить законодавчі акти, правила, вимоги та норми, які регламентуються і контролюються державою для забезпечення єдності вимірювань;
Вимірювальна величина - фізична величина чи параметри її залежності, що підлягають вимірюванню;
Вимірювання - відображення фізичних величин їхніми значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів;
Одиниця вимірювань - фізична величина певного розміру, прийнята для кількісного відображення однорідних з нею величин;
Єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їхні результати виражаються в узаконених одиницях вимірювань, а похибки вимірювань відомі та із заданою ймовірністю не виходять за встановлені межі;
Методика виконання вимірювань - сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з потрібною точністю;
Фізична величина - властивість, спільна в якісному відношенні у багатьох матеріальних об`єктів та індивідуальна в кількісному відношенні у кожного з них;
Розмір фізичної величини - кількісний вміст фізичної величини в даному об`єкті;
Система фізичних величин - сукупність взаємопов`язаних фізичних величини. В якій декілька величин приймають за незалежні, а інші визначають як залежні від них;
Основна фізична величина - фізична величина, що входить у систему величин та визначається через основні величини цієї системи;
Розмірність фізичної величини - вираз, що відображає її зв`язок з основними величинами системи величин;
Одиниця фізичної величини - фізична величина певного розміру, прийнята за угодою для кількісного відображення однорідних з нею величин;
Система одиниць фізичних величин - сукупність одиниць певної системи фізичних величин;
Засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики; До засобів вимірювальної техніки відносяться засоби вимірювань та вимірювальні пристрої.
Тип засобу вимірювальної техніки -сукупність засобів вимірювальної техніки одного і того ж призначення, які мають один і той же принцип дії, однакову конструкцію та виготовлені за однією і тією ж технічною документацією;
Засіб вимірювань - засіб вимірювальної техніки, який реалізує процедуру вимірювань. До засобів вимірювань відносяться кодові засоби вимірювань, реєструючі засоби вимірювань, вимірювальні прилади та вимірювальні системи.
Вимірювальний прилад- засіб вимірювань, в якому створюється візуальний сигнал вимірювальної інформації.
Вимірювальний пристрій - засіб вимірювальної техніки, в якому виконується лише одна зі складових частин процедура вимірювань (вимірювальна операція);
Еталон - засіб вимірювальної техніки, що забезпечує відтворення і (чи) зберігання одиниці вимірювань одного чи декількох значень, а також передачу розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки;
Первинний еталон - еталон, що забезпечує відтворення та (або) зберігання одиниці фізичної величини з найвищою в країні (у порівнянні з іншими еталонами тієї ж одиниці) точністю;
Державний еталон - офіційно затверджений еталон, який забезпечує відтворення одиниці вимірювань та передачу її розміру іншим еталонам з найвищою у країні точністю;
Робочий еталон - еталон, призначений для повірки чи калібрування засобів вимірювальної техніки;
Міжнародний еталон - еталон, який за міжнародною угодою призначений для погодження розмірів одиниць, що відтворюються і зберігаються державними (національними) еталонами;
Зразковий засіб вимірювальної техніки (засіб вимірювань) - засіб вимірювальної техніки (засіб вимірювань), який служить для повірки інших засобів вимірювальної техніки (вимірювання) і затверджений як зразковий;
Вихідний еталон - еталон, який має найвищі метрологічні властивості серед еталонів, що є на підприємстві чи в організації;
Нестандартизовані засоби вимірювальної техніки (засоби вимірювань) - засоби вимірювальної техніки (засоби вимірювань), вимоги до яких не регламентовані у відповідній нормативній документації.
Повірка засобів вимірювальної техніки- встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їхніх метрологічних характеристик;
Калібрування засобів вимірювальної техніки - визначення в певних умовах або контроль метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд;
Метрологічна служба - мережа організацій, окрема організація або окремий підрозділ, на які покладена відповідальтність за забезпечення єдності вимірювань у закріпленій сфері діяльності;
Державна метрологічна служба - система державних метрологічних органів, на які покладена відповідальність за забезпечення єдності вимірювань у державі;
Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки -дослідження засобів вимірювальної техніки з метою визначення їхніх метрологічних характеристик та встановлення придатності цих засобів до застосування;
Метрологічна експертиза документації - діяльність спеціально уповноважених органів державної метрологічної служби з метою перевірки дотримання метрологічних норм і правил;
Повірка засобів вимірювальної техніки (засобів вимірювань) - визначення похибок засобів вимірювальної техніки (засобів вимірювань) і встановлення їх придатності до застосування.
Атестація методики виконання вимірювань - процедура встановлення відповідності методики метрологічним вимогам, що ставляться до неї;
Вимірювальна лабораторія - організація чи окремий підрозділ організації, підприємства, що здійснює вимірювання фізичних величин, визначення хімічного складу, фізико-хімічних, фізико -механічних та інших властивостей і показників речовин, матеріалів і продукції.
1.2. Поняття про метрологічне забезпечення та його основи
Метрологічне забезпечення - установлення та застосування метрологічних норм і правил, а також розроблення, виготовлення та застосування технічних засобів, необхідних для досягнення єдності

 
 

Цікаве

Загрузка...