WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Принципи побудови та розміщення штрихкодових - Реферат

Принципи побудови та розміщення штрихкодових - Реферат

першій позиції);
2. починаючи з позиції 2 скластии через одну всі значення цифр (парні позиції);
3. домножити результат етапу 2 на 3;
4. додати всі значення цифр, починаючи з позиції 3, що залишились (непарні позиції);
5. додати результати етапу 3 та етапу 4;
6. контрольна цифра - це найменше число, яке треба додати до результату етапу 5, щоб отримати число кратне 10.
Приклад.
Код товару має значення 482987654321, код ВП має значення 5. Контрольна цифра К в коді DUN - 14 визначається таким чином: код 5 4 8 2 9 8 7 6 5 4 3 2 1 К
1) 5+8+9+7+5+3+1 = 38
2) 38*3 = 114
3) 4+2+8+6+4+2 = 26
4) 114+26 = 140
5) 140+К = 140, К = 0
Повний код DUN -14 буде54829876543210, у якому: - 0 - контрольна цифра, розрахована з урахуванням ВП.
Структура та розміри штрихових позначок.
Вибір штрихових кодів для побудови штрихових позначок
Для побудови штрихових позначок DUN -14, та DUN - 16 слід застосовувати лише штриховий код (ШК) ITF. Для побудови штрихових позначок на основі коду
EAN - 13 одиниць постачання повинні застосовуватись ШК EAN - 13 та ITF.
Застосування штрихового коду EAN - 13 та коду ITF регламентується наведеними в ДСТУ-3146-97 вимогами до якості друку та допустимими відхиленнями розмірних та оптичних характеристик. Треба зауважити, що для коду ITF характерними є менш жорсткі вимоги до якості друку, а саме розмірних характеритик, ніж для коду EAN - 13, і тому він є більш придатним для друкування штрихових позначок на тарі та пакувальних матеріалах одиниць постачання.
Структура штрихкодових позначок
Штрихкодові позначки DUN 14, DUN -16 та ДК мають однакову структуру і відрізняються тільки кількістю інформаційних знаків відповідно 14, 16, та 6. Для зображення цих позначок застосовується штриховий код ITF. Структура штрихкодової позначки, яка сформована шляхом подання коду EAN -13 одиниці постачання штриховим кодом ITF, аналогічна до структури штрихової позначки DUN - 14. У цьому разі перед 13 цифрами коду EAN - 13 повинна стояти цифра "0".
Побудова штрихкодової позначки в загальному вигляді складається з наступного:
-зони стабілізації, яка передує знаку "Старт";
-знаку "Старт";
-інформаційних знаків (14 для DUN-14, 16 для DUN -16, та 6 для ДК)4
-зони стабілізації, наступної за знаком "Стоп";
-штрих-носія, який оточує наведені вище складові частини штрихкодової позначки;
-візуально-прочитувальних знаків.
Штрихкодові позначки DUN-14, DUN-16 та ДК в загальному вигляді показані на рисунку 6.8.
Штрихкодова позначка DUN - 14 (DUN - 16) з ДК має такі особливості структури
:а) додатковий код ДК друкується праворуч від коду DUN - 14 (DUN - 16) і має з ним одну горизонтальну вісь;
б) штрих-носій може оточувати код DUN - 14 (DUN - 16) разом з ДК, причому відстань між ними повинна дорівнювати ширині зони стабілізації коду DUN - 14 (DUN - 16);
в) код DUN - 14 (DUN - 16) та код ДК, можуть бути оточені штрих-носіями окремо один від одного, причому відстань між сусідніми штрих-носіями не регламентується, але повинна бути мінімальною.
Зони стабілізації розташовуються перед знаком "Старт" та після знака "Стоп", їх ширина повинна становити (10,7 0,5) мм за масштабного коефіцієнта 1,0. Штрих носій у вигляді прямокутної рамки повинен оточувати знаки штрихового коду разом з зонами стабілізації. Горизонтальні лінії штрих-носія повинні примикати до штрихів коду. Товщина лінії штрих-носія повинна бути (4,8 0,5) мм незалежно від масштабного коефіцієнта. Під нижньою горизонтальною лінією штрих-носія на відстані не менш як 1мм розміщуються візуально-прочитувані знаки. Якщо на боці паковання немож ливо розмістити штрихкодову позначку у повну висоту, то дозволяється перемістити візуально прочитувані знаки вліво від штрих-носія.
Візуально-прочитувані знаки повинні друкуватись типографським шрифтом за наведеними нижче номінальними розмірами : висота знака-5,70 мм, ширина знака-3,65 мм, ширина лінії-0,75 мм, крок-4,60 мм.
Рисунок 6.8. Загальний вигляд штрихкодових позачок.
Рис.6.9. Розміри штрихкодової позначки
За межами зони стабілізації можуть бути розміщені Н-мітки для контролю якості друку. У цьому разі загальна ширина штрихкодової позначки відповідно збільшується.Основні розміри штрихкодової позначки наведені на рисунку 6.9 та в таб
лиці 6.11.
Номінальні розміри штрихкодових позначок DUN-14 та DUN-16 залежно від масштабного коефіцієнта (без візуально-прочитуваних знаків) у мм. Таблиця 6.11
Мас-штаб-ний коефі-цієнт
Шири-на вузько-го еле-мента Ширина широкого елемента
Ширина зони стабілізації
Висота штри-хів
Розміри знаків штрихового коду DUN-14 Розміри штрихкодової по значки коду
DUN-14 L
Розміри знаків штрихового коду DUN-16 Розміри штрихкодової позначки коду
DUN-16 L-
реко-мендо-вана міні-маль-на
шири-на d1
висота
ширина d1
висота
ширина
d1
висота
шири-на d1
висота
1,2 1,200 3,000 12,800 12,200 37,500 144,600 37,500 185,800 47,100 163,800 37,500 205,000 47,100
1,1 1,100 2,750 11,800 11,200 35,000 132,550 35,000 171,750 44,600 150,150 35,000 189,350 44,600
1,0 1,000 2,500 10,700 10,200 31,500 120,500 31,500 157,500 41,100 136,500 31,500 173,500 41,100
0,9 0,900 2,250 9,600 9,200 28,500 108,450 28,500 143,250 38,100 122,850 28,500 157,650 38,100
0,8 0,800 2,000 8,600 8,200 25,000 96,400 25,000 129,200 34,600 109,200 25,000 142,000 34,600
0,7 0,700 1,750 7,500 7,100 22,000 84,350 22,000 114,950 31,600 95,550 22,000 126,150 31,600
0,625 0,625 1,563 6,700 6,400 19,500 75,310 19,500 104,300 29,100 85,310 19,500 114,300 29,100
За одночасного друкування головного коду (DUN - 14 або DUN - 16) разом з ДК обидва коди оточуються одним штрих-носієм. Коли додатковий код друкується після головного, кожен з них оточується своїм штрих-носієм. У цьому разі масштаюний коефіцієнт додаткового коду може бути іншим ніж масштабний коефіцієнт головного коду.
Вимоги до якості друку штрихкодових позначок
Вимоги до якості друку штрихкодових позначок штрихового коду EAN - 13 наведені в ДСТУ 3146-95, там же містяться загальні вимоги до якості друку штрихкодових позначок

 
 

Цікаве

Загрузка...