WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Вибір та застосування штрихових кодів - Реферат

Вибір та застосування штрихових кодів - Реферат

"0".Символіка Коду 39 наведена в таблиці С.1 (див Додатки). Визначення контрольного числа проводиться так:
1. розраховують суму числових значень всіх знаків штрихкодової позначки, використовуючи таблицю С.1(Додатки)
2. розрахована сума ділиться на 43. Залишок від ділення є числовим значенням контрольного числа.
3. за числовим значенням в таблиці С.1(Додатки) знаходять контрольний знак.
Приклад розрахунку контрольного знака для повідомлення "STANDART" для Коду 39 наведено в таблиці
Код даних S T A N D A R T
Числові значення 28+ 29+ 10+ 23 + 13+ 10 + 27+ 29 = 169
Керуючись способом розрахунку - 169 : 43 = 3 та 40 у залишку. В таблиціі С.1(Додатки)числовому значенню 40 відповідає знак $. Тому повне подання повідомлення з врахуванням контрольного знаку буде виглядати так: STANDART$.
Структура та характеристики Коду 128
Код 128 це безперервний двонапрямний контролепридатний код із змінною довжиною штрихкодової позначки. Він є кодом з високою щільністю і дозволяє відобразити 128 знаків ASCII. Особливістю цього коду є можливість кодування ста пар чисел
( від 00 до 99), що дозволяє вдвічі збільшувати щільність запису при поданні числових даних.
Знаки Коду 128 складаються із трьох штрихів і трьох проміжків. Штрихи і проміжки мають модульну побудову і їх ширина становить від одного до чотирьох модулів. Ширина знака дорівнює одинадцяти модулям. Лише один знак "Стоп" складається з тринадцяти модулів і має чотири штрихи і три проміжки. У двійковому зображенні кожний модуль штриха відповідає "1", проміжка - "0".
Кожний знак Коду 128 може мати три значення залежно від керівного знака попереду. Вибір одного із трьох знаків означає звернення при кодуванні до однієї з трьох підсистем (А. В, С). Перехід від однієї підсистеми до іншої в кодовому рядку може здійснюватись за допомогою відповідного знака Shift
Штрихкодова позначка Коду 128 складається із зони стабілізації, яка є перед знаком "Старт", відповідного знака "Старт" підсистеми А, В або С, інформаційних знаків, в тому числі і контрольного знака, знака "Стоп" та зони стабілізації, наступної за знаком "Стоп".Символіка Коду 128 наведена в таблиці С.2 (див Додатки). Контрольним числом є залишок, отриманий від ділення значення виразу
на 103.
У цьому виразі присутні такі величини:
NSTART - числове значення знака "Старт";
k - кількість знаків у рядку, що кодується;
ni - номер позиції знака в рядку, що кодується, рахуючи з першого знака після знака "Старт";
NiЗН - числове значення знака в і-й позиції.
Приклад розрахунку контрольного знака для даних "CODE-128", закодованих
у Коді 128 (підсистема А) наведено в таблиці
Код даних C O D E - 1 2 8
Номер позиції n 1 2 3 4 5 6 7 8
Числове значення знака (N) 35 47 36 37 13 17 18 24
Значення
35 94 108 148 65 102 126 192
870
Числове значення знака "START" підсистеми А дорівнює 103
103 +870 = 973
973 : 103 =9 і 46 в залишку. Числовому значенню 46 за таблицею С2 (Додатки) відповідає знак N. Отже,повне подання кодового рядка з урахуванням контрольного знака буде
CODE-128N.
Cтруктура та характеристики коду 93.
Код 93 є абетково-цифровим безперервним двонапрямним штриховим кодом змінної довжини. Знак цього коду відображається трьома штрихами і трьома проміжками і має модульну побудову. Кожний знак формується із дев'яти модулів. Код 93 кодує цифри, літери латинської абетки та службові знаки. Штриховий Код 93 має вищу в 1,5 рази інформаційну щільність у порівнянні з Кодом 39, але меншу надійністть зчитування штрихкодової позначки, бо знаки Коду 93 не є контролепридатними. Для підвищення вірогідності зчитування штрихкодової позначки до неї долучають один або два контрольні знаки.
Cтруктура та характеристики коду Codabar.
Код Codabar - це дискретний двонапрямний контролепридатний семиелементний штриховий код змінної довжини, знаки якого складаються чотирьох штрихів та трьох проміжків. Для розділу знаків використовуються роздільні проміжки. У двійковому поданні широкий штрих або проміжок відповідає "1", вузький штрих або проміжок - "0". Код Codabar кодує цифри від 0 до 9, знаки "+" , "-" , ":" , "/ " , "." , "$" і чотири знаки "Старт", "Стоп"(A, B, C, D ). Будь-який із чотирьох знаків А, В, С або D може використовуватись як знак "Старт" чи "Стоп". Один і той же знак може слугувати, як для позначення знака "Старт", так і для знака "Стоп". Вибір знаків для позначення знаків "Старт", "Стоп" штрихового коду дає можливість надавати штрихкодовій позначці, подвній Кодом Codabar, яку-небудь відмітну чи обмежувальну ознаку. Для підвищення надійності декодування у штрихкодовій позначці може застосовуватись контрольний знак, що розташовується безпосередньо після інформаційних знаків перед знаком "Стоп".
Структура кодів EAN.
Кодами EAN-13 та EAN-8 кодуються одиниці споживання, причому код EAN-8 застосовується тоді, коли габаритні розміри не дозволяють розташувати штрихкодову позначку EAN-13 на їх поверхнях.
Значення кодів EAN-13 або EAN-8 повинні бути унікальними і зареєстрованими згідно з вимогами, встановленими Національною нумерувальною організацією.
Коди одиниць споживання не використовуються для кодування одиниць постачання.
Стандартний формат коду EAN-13 має таку структуру таблиця 6.4:
Префікс коду EAN Код підприємства та код товару Контр. цифра
13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
# # # # # # # # # # # # #
Примітка .#-цифра коду
3 розряди - префікс коду EAN, що ідентифікує нумерувальну організацію (країну виробника, або країни виробники, яку або які вона представляє в EAN international);
9 розрядів - цифровий код, який складається з коду підприємства та коду товару;
1 розряд - контрольна цифра.
Стандартний формат коду EAN-8 дещо відрізняється та має таку структуру таблиця 6.5:
Префікс коду EAN Код підпрємства та код товару Контр. цифра
6 7 8 5 4 3 2 1
# # # # # # # #
Примітка .#-цифра коду
3 розряди - префікс коду EAN, що ідентифікує нумерувальну організацію (країну виробника, або країни

 
 

Цікаве

Загрузка...