WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Вибір та застосування штрихових кодів - Реферат

Вибір та застосування штрихових кодів - Реферат


Реферат на тему:
Вибір та застосування штрихових кодів
Вибір штрихового коду обумовлюється:
- видом інформації, що кодується (цифрова, абетково-цифрова);
- довжиною штрихкодової позначки, отриманої при кодуванні інформації;
- інформаційною щільністю штрихового коду;
- вимогами до точності друку штрихкодової позначки;
- контролепридатностю штрихового коду.
В Україні рекомендується застосовувати такі найпоширеніші і найперспективніші штрихові коди: Код EAN-13 (EAN-8), Код ITF, Код 39, Код 128.
Для вирішення задач автоматичної ідентифікації штрихові коди можуть бути використані відповідно до їх можливостей з урахуванням порівняльних характеристик, наведених в таблиці 6.2.
Порівняльні характеристики штрихових кодів, рекомендованих для застосування в Україні
Таблиця 6.2
Назва характеристики Вид штрихового коду
Код ITF Код EAN/UРC Код 39 Код 128
Вид інформації, яка кодується Цифрова Цифрова Абетково- цифрова Абетково- цифрова
Інформаційна щільність 2,7 мм на цифру за мінімальної ширини елемента 0,3мм 2,1 мм на циф
ру за ширини модуля 0,3 мм 4,8 мм на знак за ши-рини модуля 0,3 мм 3,3мм на знак або 1,7мм на цифру за ши-рини модуля 0,3 мм
Вимоги до точності друку Низькі Високі Низькі Середні
Контролепридатність знака
Є Немає Є Є
Контролепридатність позначки
Є Є Є Є
Код ITF. Структура та характеристики
Код ITF - безперервний контролепридатний двонапрямний штриховий код, що належить до родини кодів " 2 з 5 " і має п'ять елементів у знакові, два з яких є широкими. Особливістю Коду ITF є подання пар цифр у знаках штрихового коду за допомогою п'яти штрихів і п'яти проміжків. На непарних позиціях (рахуючи зліва направо) цифри зображаються штрихами, а на парних - проміжками (чергування). При штриховому кодуванні даних з непарною кількістю знаків попереду записується "0". 1.У двійковому зображенні широкий штрих або широкий проміжок ідентичний "1", вузький штрих або вузький проміжок - "0". Номінальна ширина вузького елемента дорівнює 1 мм. Відношення широкого елемента до ширини вузького повинно бути 2,5 : 1. До номінальних розмірів можуть застосовуватись масштабні коефіцієнти 0,625; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2. Застосування масштабного коефіцієнта до розмірів штрихкодової позначки не повинно впливати на співвідношення ширини елементів. Перед інформаційними знаками ставиться знак "Старт", після них - знак "Стоп". Знак "Старт" складається з двох вузьких штрихів і двох вузьких проміжків. Знак "Стоп" складається з одного широкого штриха, одного вузького штриха і одного вузького проміжка.
Кодом ITF кодується цифрова інформація (цифри від 0 до 9). 1 Код ITF має щільність запису в 1,8 рази вищу у порівнянні з кодом " 2 з 5 Industrial".
У штрихкодовій позначці ITF для підвищення надійності зчитування рекомендовано використовувати контрольний знак. Контрольний знак розташовується безпосередньо після інформаційних знаків перед знаком "Стоп". Якщо після додання контрольного знака кількість знаків у даних є непарною, то попереду кодового рядка безпосередньо після знака "Старт" додається 0.
Двійкове подання знаків Коду ITFподано в таблиці 6.3
Таблиця 6.3.
Значення знака Комбінація широких(1) та вузьких(0) елементів
0 0 0 1 1 0
1 1 0 0 0 1
2 0 1 0 0 1
3 1 1 0 0 0
4 0 0 1 0 1
5 1 0 1 0 0
6 0 1 1 0 0
7 0 0 0 1 1
8 1 0 0 1 0
9 0 1 0 1 0
Старт 0 0 0 0
Стоп 1 0 0
Для подання числа штриховим кодом ITF необхідно його розкласти на пари цифр справа наліво. Якщо кількість цифр непарна, то старший розряд зліва доповнюється цифрою "0".Приклад подання числа 2178 наведено на рис. 6.1. У штрихкодовій позначці ITF для підвищення надійності зчитування рекомендовано використовувати. Він розташовується безпосередньо після інформаційних знаків перед знаком "Cтоп". Якщо після додання контрольного знаку кількість знаків у даних є непарною, то попереду кодового рядка безпосередньо після знака "Cтарт" додається 0
. Розрахунок числового значення контрольного знака провадять так:
1. визначають суму числових значень знаків, розташованих на непарних позиціях у кодовому рядку, починаючи з першого інформаційного знака після знака "Старт" і цю суму множать на 3;
2. визначають суму числових значень знаків розташованих на парних позиціях у кодовому рядку, починаючи з другого інформаційного знака після знака "Старт" ;
3. підсумовують результати, отримані у 1) і 2);
4. числове значення контрольного знака визначають як число, що доповнює результат до найближчого числа, кратного 10.
Приклад. Розрахунок контрольного знака К для даних 87654351.
Цей рядок даних має парну кількість знаків. Додання контрольного знака зробить кількість знаків непарною. У цьому випадку перед розрахунком контрольного числа рядок повинен бути доповнений зліва нулем.
Дані для розрахунку наведені у таблиці
Номер позиції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Код даних 0 8 7 6 5 4 3 5 1 К
Непарні позиції 0 + 7 + 5 + 3 + 1 = 16 ›‹ 3 = 48
Парні позиції 8 + 6 + 4 + 5 = 23
Розрахунок 48 + 23 = 71
80 - 71 = 9
Контрольний знак дорівнює 9. Дані з контрольним знаком - 0876543519
Структура та характеристики Коду 39.
Код 39 це дискретний двонапрямний контролепридатний код із змінною довжиною штрихкодової позначки. Для нього характерною є висока надійність зчитування, котра можебути додатково збільшена за рахунок введення котрольного числа. Він дозволяє кодувати 43 символи (10 цифр, 26 літер латинської абетки та 8 службових знаків). Знак Коду 39 складається із дев'яти елементів: п'яти штрихів та чотирьох проміжків, що чергуються між собою. Три елементи є широкими, інші шість - вузькими. Знак Коду 39 починається і закінчується штрихом. Знаки штрихового коду відокремлюються один від одного роздільними проміжками. Приклад
подання числа 122 Кодом 39 приведено на рис. 6.3.
Рис.6.3.Зображення числа 122 штрихкодовою позначкою Коду 39.
Співвідношення ширини широкого та вузького елементів може бути від 2 : 1 до 3 : 1. Рекомендується застосовувати 2,25 : 1 та більше. У двійковому зображенні широкі елементи відповідають "1", вузькі -

 
 

Цікаве

Загрузка...