WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Штрихове кодування - Реферат

Штрихове кодування - Реферат

основі приладу з зарядовим зв'язком (ППЗ).
CCD-scanner ПЗС-сканер
50 Верифікатор штрихового коду Пристрій, призначений для контролю якості штрихкодових позначок за основними параметрами Verifier Верификатор
51 Фотошаблон штрихкодової позначки Оригінал плівки з зображенням штрихкодової позначки, призначений для поліграфічного процесу її друкування Film master Фотошаблон штрихкодового символа
?
52 Всенапрямне зчитування штрихового коду Спосіб сканування, що дозволяє зчитувати штрихкодову позначку незалежно від орієнтації об'єкта, на поверхні якого вона нанесена, відносно зчитувального пристрою Omnidire-
ctional
reading Всенаправленное считывание штрихового кода
53 Роздільна здатність зчитувального пристрою штрихового коду Параметр, що визначається мінімальною шириною елементів штрихового коду, які можуть бути сприйняті зчитувальним пристроєм
Разрешающая способность счи-тывающего устройства штрихового кода
54 Глибина поля зчитування Інтервал відстаней, на якому зчитувальний пристрій забезпечує зчитування з певною надійністю штрихкодової позначки з заданими розмірами елементів Глубина поля считывания
55 Міжнародна асоціація товарної нумерації; EAN Міжнародна організація, що складається з національних нумерувальних організацій, відповідальна за нумерацію одиниць обліку та стан-дартизацію у галузі штрихо-вого кодування
. Абревіатура "EAN" стосується як Міжнародної асоціації, так і деяких видів штрихових та числових кодів
International Article Numbering Assoсia-tion; EAN Международная организация товарной нумерации
56 Північно-Американська асоціація штрихового кодування UCC Міжнародна організація Північної Америки, відповідальна за присвоєння штрихових кодів товарам та іншим одиницям обліку Uniform Сode Сouncil, UCC Северо-Аме-риканская
ассоциация штрихового кодирования
57 Національна нумерувальна організація Організація чи установа, що сприяє розвитку штрихового кодування та здійснює нумерацію одиниць обліку в конкретній державі і пред-ставляє її в Міжнародній асоціації товарної нумерації
Numbering organi-zation Националь-ная нумерирую-щая органи-зация
?
58 Міжнародний товарний код; код EAN Числовий код , який присвоюється одиниці обліку відповідно до рекомендацій Міжнародної асоціації товарної нумерації і державних стандартів України для нанесення у вигляді штрихкодової позначки EAN-code Международ
ный товарный код; код EAN
59 Код розташування EAN Числовий код, який присвоюється користувачу системи електронного обміну EANCOM відповідно до реко-мендацій Міжнародної асоціації товарної нумерації і державних стандартів України
Location EAN-code Код расположения EAN
60 Префікс коду EAN Частина коду EAN, що визначає нумерувальну організацію або країну виробника чи постачальника товару Prefix Префикс кода EAN
61 Одиниця обліку Вид продукції, послуги, ідентифікаційної картки користувача, медичної картки чи будь-який інший обєкт, що підлягає обліку Единица учета
62 Одиниця споживання Одиниця товару, призначена для продажу споживачам у роздрібній торгівлі Единица потребления
63 Одиниця постачання Кожне стандартне або стійке гуртовання декількох одиниць споживання, складене з метою полегшення операцій маніпулювання під час зберігання, готування за-мовлень, транспортування
Единица поставки
64 Код одиниці споживанн Міжнародний товарний код, присвоєний одиниці споживання Код единицы потребления
65 Код одиниці постачання DUN;
код DUN Міжнародний товарний код, присвоєний одиниці постачання.
Числовий код DUN подається за допомогою штрихового коду ITF Distribution unit umber; DUN code Код единицы поставки DUN; код DUN
66 Код виду постачання Одно чи дворозрядна частина коду одиниці постачання, що визначає особливості даної одиниці постачання
Logistical variant Код вида поставки
?
67 Н-мітка Знак, що використовується під час калібрування друку штрихкодової позначки та під час поточного контролю якості цієї позначки H-mark Н-метка
68 Алфавіт комп'ютерний Впорядкований набір знаків з попередньо погодженим порядком побудови.
Комп'ютерний алфавіт може складатися з літер національної та латинськох абеток, включаючи літери з діакритичними ознаками, цифр, спеціальних та керу-вальних знаків (ДСТУ 2505)
Alphabet Азбука
69 Знак; символ Переважно елементарна позначка, яка, згідно з попередньо досягнутою домовленістю, позначає пев-ний об'єкт і використовується для організації, подання даних і керування ними (ДСТУ 2627) Character, symbol Знак; символ
70 EANCOM Міжнародна система електронного обміну документами для торгівлі, яка розроблена та запроваджена EAN International EANCOM EANCOM
Переважно коди країні присвоюються Міжнародною асоціацією ЕА. Ось список декотрих кодів країн для штрихового коду ЕА
00-09 США і Канада (UCC)
20-29 Резерв EAN
30-37 Франція (GENCOD)
400-440 Німеччина (ССG)
45,49 Японія (Distribution Code Center)
50 Великобританія (ANA Ltd)
520 Греція (HELLCAN)
380 Болгарія (CCI of Bulgaria)
460-461 Російська Федерація (UNISCAN)
54 Бельгія і Люксембург (ICODIF)
560 Португалія (CODIPOR)
57 Данія (EAN Denmark)
600-601 Південна Африка (SAANA)
690-691 Китай (Article Numbering Centre of China)
590 Польща (Bar Coding Centre of Poland)
70 Норвегія (EAN Norge)
729 Ізраїль (Israel Coding Association)
73 Швеція (EAN Sweden)
76 Швейцарія (EAN Schweiz, Suisse, Svizzera)
80-83 Італія (INDICOD)
84 Іспанія (AECOD)
859 Чехія (EAN Czech)
858 Словаччина (EAN Slovakia)
869 Туреччина (Union of Commerce of Turkey)
90-91 Австрія (EAN Austria)
93 Австралія (EAN Australia)
482 Україна (EAN Україна)
64 Фінляндія (Central Chamber of Commerce)
498 Гонконг (HKANA)
474 Естонія (EAN Estonia)
475 Латвія (EAN Latvia)
476 Литва (EAN Lithuania)
789 Бразилія (ABAC)
880 Південна Корея (Korea Article Numbering Centre)
977 Періодичні видання (ISSN)
987-979 Книги (ISBN) Квитанції Купони
Необхідно зазначити, що код EAN не класифікує товар, а тільки ідентифікує його так, що ніякий інший товар, що має оборот в міжнароднійторгівлі, не може мати такий же код.
Міжнародною Асоціацією Товарної Нумерації (EAN International) рекомендовані такі штрихові коди:
-для кодування одиниць споживання штрихкодовими позначками - код EAN-13 (EAN-8);
-для кодування одиниць постачання штрихкодовими позначками DUN-14 та DUN-16 - код ITF.
Застосування цих кодів в Україні регламентується відповідними ДСТУ 3146-95 та ДСТУ 3147-95
Штрихові коди залежно від їх структури поділяються на:
- цифрові і абетково-цифрові;
- дискретні;
- безперервні;
- двонапрямні;
- контролепридатні;
- з фіксованою довжиною коду;
- зі змінною довжиною коду;
- з різною інформаційною щільністю.
Найпоширенішими у економічно розвинутих країнах є такі штрихові коди:
- Код "2 з 5" або "
- Код "2 з 5 з чергуванням" чи Код ITF (Interleaved Two of Five);
- Код 39;
- Код 93;
- Код Codabar
- Код 128;
- Код EAN (European Article Number);
- Код UPC (Uniform Product Code).

 
 

Цікаве

Загрузка...