WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Сертифікація в європейських країнах (ЄС) - Реферат

Сертифікація в європейських країнах (ЄС) - Реферат

сертифікованому типу.
Модуль D "Декларація виробника про відповідність продукції (варіант 2)".
В доповнення до всіх обов'язків виробника, які входять до модуля С, в даному модулі передбачена необхідність організувати систему забезпечення якості у виготівника і контроль за нею службою нагляду ЄС. Система якостіповинна бути документована, містити опис цілей в області якості і організаційної структури, передбачувати відповідність і визначати повноваження керівництва стосовно якості. Пред'являється також документальний опис технологічного процесу, застосовуваних методів контролю якості, способів підтримки ефективності системи забезпечення якості та ін. Уповноважений орган з сертифікації оцінює систему якості на відповідність європейському стандарту серії 29000 (ISO 9000). Нагляд за системою якості проводиться для забезпечення впевненості в тому, що виробник виконує обов'язки, пов'язані з сертифікацією (оцінкою) системи на його підприємстві.
Модуль Е "Декларація виробника про відповідність продукції (варіант 3)".
Виробник зобов'язаний забезпечувати стабільний рівень якості на всіх етапах виробництва і відповідність всіх виробів тому типу, який описаний в сертифікаті "ЄС", а також вимогам директив, які пред'являються до цих виробів. Виробник вибирає уповноважений орган, який проводить вибіркові перевірки якості цих виробів відповідно до однієї з процедур, що вказані нижче.
Перша процедура - продукція підлягає статистичному контролю: виготівник пред'являє партії виробів, а зразок із кожної партії підлягає перевірці на відповідність критеріям схвалення. Якщо партія виробів визнається некондиційною, контролюючий орган вживає заходи, які запобігають її постачанню до споживача.
Друга процедура-періодичні перевірки продукції на місці. Зразок підлягає експертизі і випробуванням, які передбачені у стандарті, за яким він виготовлений. При виявленні дефектів контролюючий орган вживає необхідні заходи.
Модуль F "Верифікація (перевірка) уповноваженим органом (варіант 1)".
Уповноважений орган за результатами перевірки засвідчує відповідність (невідповідність) виробу, описаному в сертифікаті затвердження типу "ЄС", а також відповідним вимогам Директиви. Кожен виріб маркується знаком відповідності СЄ, а виробнику видається сертифікат відповідності. Знак СЄ супроводжується символом органу, який його видав.
Модулі на об'єднаній стадії проектування і виробництва
На об'єднаних стадіях проектування і виробництва пропонуються три модулі.
Модуль А "Декларація виробника про відповідність". Виробник у письмовій формі офіційно заявляє, що виріб, який ним виробляється, задовольняє вимоги Директиви, маркує виріб знаком СЄ. Крім того, заявник повинен представити проектну документацію (яка зберігається відповідним уповноваженим органом до 10 років після випуску останнього виробу). Виробник відповідає також за те, щоб процес виробництва забезпечував відповідність товарів проекту і вимогам директив, які їх стосуються.
Модуль G "Верифікація (перевірка) ЄС (варіант 2)". Використовується для перевірки окремого виробу чи малих серій продукції. Уповноважений орган за результатами перевірки підтверджує відповідність виробу і видає сертифікат відповідності з правом маркування виробів знаком СЄ. Кожен виріб підлягає експертизі і випробуванням відповідно до стандарту. Уповноваженому органу подається документація щодо проекту, яка містить перелічені вище документи.
Модуль Н "Декларація виробника про відповідність проекту і продукції".
Виробник офіційно заявляє про відповідність проекту певного типу вимогам Директиви і про відповідність продукції даному типу. Крім того, виробник зобов'язаний впровадити систему забезпечення якості, яка повинна підлягати нагляду службами ЄС. Вимоги до системи якості і процедура її перевірки відповідають описаним вище.
Хоча всі модулі доповнюють один одного, їх можна використовувати незалежно. Модульний підхід забезпечує гнучкість систем підтвердження відповідності в рамках ЄС, але не виключено використання такого підходу і в національних системах.
Директиви також визначають можливості використання альтернативних способів оцінки відповідності стосовно окремих видів продукції: Наприклад, Директи
ва 93/42/ЄС встановлює способи забезпечення якості і альтернативні види контролю лікарських засобів.
Знак СЄ не свідчить про відповідність стандарту, але засвідчує відповідність Директиві ЄС. Товар зі знаком СЄ, отже, відповідає "основоположним вимогам", а саме безпечності, екологічності і має режим вільного обертання на ринках країн-членів ЄС. На відміну від "старих" директив "нові" директиви містять посилання на європейські стандарти (євронорми), тому фактично продукція зі знаком СЄ повністю відповідає стандарту і не потребує будь-яких доведень її відповідності.
Європейський виробник має право випуску продукції за будь-яким нормативним документом, але в такому випадку він повинен доводити, що характеристики його товару повністю відповідають вимогам, які висуваються в ЄС до такого роду продукції. Якщо виробник виробляє товар кращий за своїми параметрами, ніж вимоги стандарту, вказаного в директиві, він може добровільно довести це шляхом випробування товару. При цьому можна використовувати знак, який підтверджує покращену якість.
В конкретній Директиві ЄС зазвичай встановлюється можливість застосування декількох (двох-трьох) модулів на бажання постачальника чи виробника (заявника) товару.
Із опису модулів видно, що процедури оцінки відповідності мають змішаний характер: в них присутні дії виробника і уповноваженого органу з сертифікації, відповідно до чого використовуються заяви-декларації виробника, а також сертифікат і знак відповідності як атрибути сертифікації. Модулі в по-різному наближаються до процедури сертифікації, особливо якщо уповноважений орган - третя сторона. Збіжність дій виробника і уповноваженого органу дозволяє розглядати модулі як спосіб не тільки оцін-ки, але і забезпечення відповідності.
Знак відповідності СЄ-це єдиний знак, який засвідчує відповідність продукту до вимог всіх директив нового порядку, які стосуються його. Інформація про директиви чи стандарти, вимогам яких відповідає об'єкт перевірки, повинна міститися в протоколах випробувань і сертифікатах відповідності.
Впровадження у практику єдиної для країн ЄС системи оцінки відповідності супроводжується низкою непростих проблем, пов'язаних з місцем і роллю в ній національних систем сертифікації, а також процедур взаємного визнання. Одним із шляхів розв'язання цих проблем стало створення спеціального органу - Європейської організації з випробувань і сертифікації (ЄОВС).

 
 

Цікаве

Загрузка...