WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Основні принципи управління якістю та елементи системи якості. - Реферат

Основні принципи управління якістю та елементи системи якості. - Реферат

а також організація взаємодій з постачальниками (субпідрядниками) з якості продукції;
реестрація та оцінювання даних про якість купованої продукції, ведення претензійної роботи;
аналіз даних з претензій до постачальників (субпідрядників) стосовно виконання договірних зобов'язань з технічних характеристик, умов конт-ролю та випробувань, пакування та маркування виробів;
проведення робіт з підготовки підрозділами технічно та економічно обгрунтованих замовлень на купівлю комплектувальних виробів, сировини,
матеріалів, напівфабрикатів та іншої продукції, технологічного оснащення, засобів контролю, а також замовлень на технічні та інші послуги;
формування програм спільних заходів з постачальниками (субпідряд-никами) із забезпечення якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів та комплектувальних виробів;
здійснення оперативної взаємодії з постачальниками (субпідрядниками) з якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів, обладнання, оснащення, інструменту;
періодичний аналіз та затвердження документації з виконання умов контрактів на закупівлю.
Етап "Виробництво"
Функції системи якості:
контроль стану додержання вимог нормативної документації;
контроль виконавчої дисципліни та атестація персоналу;
забезпечення ритмічності виробництва;
проведення технічного контрорлю, випробувань, технічної діагностики на різних стадіях виробництва продукції, в т.ч. використання статистичних методів контролю;
систематична перевірка (контроль) стану, забезпечення точності та стабільності технологічних процесів, дотримання технологічної дисципліни;
впровадження сучасних інформаційних технологій профілактики та ви-явлення дефектів та браку;
перевірка дотримання вимог до загальних умов виробництва (за об'єк-тами та видами операцій);
оцінювання якості виготовлення продукції;
проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних ремонтів обладнання;
відновлення та дороблення продукції, оснащення, інструменту, пристроїв;
проведення спеціальних заходів із забезпечення якості виготовлення інструменту, оснащення, пристроїв, допоміжного обладнання;
проведення заходів із забезпечення якості виготовлення інструменту, оснащення, пристроїв, допоміжного обладнання;
проведення заходів із забезпечення якості при складуванні та зберіганні сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів, обладнання, інструменту, оснащення, пристроїв;
контроль невідповідної продукції, організація та проведення розбра-кування, відбракування, ізоляції та утилізації продуккції неналежної якості, зберігання продукції до завершення процедур контролю та випробувань;
планування та організація робіт з управління процесами: технічного контролю та випробувань продукції; контролю технології виробництва; технічної діагностики стану обладнання; функціонування систем забез-печення (енергопостачання, транспорту, комунікацій); контролю стану виробничого середовища;
проведення робіт з метрологічного забезпечення виробництва та якості продукції;
атестація виробництва, технологічних процесів та робочих місць, підготовка до сертифікації системи якості;
атестація обладнання, оснащення, інструменту, деталей та складальних одиниць власного виготовлення;
організація та здійснення робіт із забезпечення якості при внутрішньому обслуговуванні (транспортуванні проміжної внутрішньоцехової та міжцехової продукції, оснащення, інструменту, пристроїв, вантажно-розвантажувальних роботах);
організація та забезпечення функціонування системи обліку та оцінювання витрат на забезпечення якості продукції;
впровадження та аналіз ефективності функціонування економічних методів управління якістю при виробництві продукції;
проведення поточного навчання та підвищення кваліфікації персоналу;
контроль за діяльністю персоналу, здійснення заходів з його стиму-лювання для забезпечення якості продукції;
інформування керівництва та підрозділів про якість продукції та стан робіт із забезпечення якості.
Етап "Перевірка"
Функції системи якості:
вхідний контроль і випробування та контроль якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектувальних виробів, деталей, скла-дальних одиниць у процесах їх зберігання, транспортування;
контроль параметрів обладнання, оснащення, інструменту, пристроїв, систем енергозабезпечення, систем транспортування та виробничого сере-довища;
- контроль стану тари та упаковки, відповідності їх параметрів вимогам нормативних документів та договорів;
конструкторський контроль та нагляд за виробництвом;
контроль дотримання технологічної дисципліни;
метрологічний контроль та нагляд;
контроль та випробування готової продукції (за встановленими пара-метрами), реєстрація результатів (оформлення протоколів);
технічна діагностика стану обладнання;
ідентифікація статусу продукції за результатами контролю та випро-бувань;
контроль та обслуговування контрольного, вимірювального та випро-бувального обладнання;
систематичний аналіз міжцехових та зовнішніх рекламацій, причин повернення продукції;
розроблення пропозицій із забезпечення та підвищення якості продукції.
Етап "Пакування і складування"
Функції системи якості:
проведеннязаходів із забезпечення якості під час транспортування, вантажно-розвантажувальних робіт та складування продукції;
ідентифікація та простежуваність матеріалів, напівфабрикатів, деталей, складальних одиниць, готової продукції;
очищення, зберігання та пакування продукції;
перевірка комплектності та пакування технічної і товаросупровідної документації.
Етап "Збут та продаж"
Функції системи якості:
контроль за виконанням технічних умов відправлення продукції (за необхідністю);
контроль за виконанням технічних умов отримання продукції;
здійснення взаємодії зі споживачем продукції та підготовка пропозицій з усунення їх зауважень;
реєстрація та зберігання даних про якість продукції.
Етап "Монтаж та здавання в експлуатацію"
Функції системи якості:
участь у підготовці та погодженні між замовником, підприємствами (підрозділами) торгівлі, підрозділами технічного обслуговування технічної документації на проведення передпродажної підготовки, встановлення та настроювання (регулювання) продукції;
передпродажна підготовка, встановлення та настроювання (регулювання) продукції;
- монтаж продукції у замовника.
Етап "Технічна допомога та обслуговування"
Функції системи якості:
участь у погодженні між розробником, замовником (підприємством торгівлі) та підрозділами (підприємствами) технічного обслуговування нормативної та технічної документації на проведення технічного обслуго-вування (у гарантійному та післягарантійному періодах);
участь у нагляді та аналізі даних з дотримання вимог нормативної документації з технічного обслуговування продукції;
організація технічного обслуговування.
Етап "Експлуатація"
Функції системи якості:
участь у створенні інформаційної системи та аналізі даних з дотримання вимог нормативної та технічної документації, виявлення прихованих дефектів, виникнення порушень та відхилень у функціонуванні продукції;
підготовка пропозицій із забезпечення та поліпшення якості продукції на основі одержаних даних на етапах проектування, виготовлення та експлуатації

 
 

Цікаве

Загрузка...