WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Метрологічна перевірка (МП) засобів вимірювальної техніки - Реферат

Метрологічна перевірка (МП) засобів вимірювальної техніки - Реферат

матеріалів.
Періодичну державну МП проводять у календарні терміни, встановлені графіком метрологічної перевірки ЗВТ, або за заявкою користувачів ЗВТ.
Порядок складання і погодження графіків державної метрологічної перевірки ЗВТ встановлює Держстандарт України.
Відомчу МП проводять відповідно до порядку, встановленого користувачем ЗВТ.
Державна метрологічна перевірка ЗВТ повинна забезпечуватись органами державної МС безвідмовно (відповідно до погодженого графіка).
У разі відсутності умов, необхідних для здійснення МП, керівник територіального органу державної МС зобов'язаний вказати інший найближчий орган державної МС або підприємство, яке може виконати МП.
ЗВТ повинні подаватись на МП підготовленими відповідно до нормативних документів та технічної документації, разом з експлуатаційною документацією та, в разі необхідності, свідоцтвом про останню МП, а також необхідними комплектувальними пристроями.
Час перебування ЗВТ в стаціонарних перевірних лабораторіяхза умови їх подання відповідно до графіка державної МП, не повинен перевищувати 15 робочих днів (за винятком ЗВТ, тривалість МП яких перевищує цей строк).
Якщо ЗВТ призначений для вимірювання (відтворення) декількох фізичних величин або мав декілька діапазонів вимірювання, але використовується для вимірювання (відтворення) меншого числа величин, або на меншому числі діапазонів, то за рішенням головного метролога чи іншої відповідальної особи підприємства при періодичній МП таких ЗВТ дозволяється не перевіряти їх на відповідність тим вимогам, які не стосуються використовуваних величин та діапазонів.
У таких випадках на ЗВТ повинен бути нанесений чіткий напис або умовна позначка, які визначають особливості їх застосування. Відповідний запис повинен бути зроблений в експлуатаційних документах та у свідоцтві про МП.
Якщо процедура відомчої МП не може бути виконана у повному обсязі відомчою МС, то дозволяється за погодженням з територіальним органом державної МС, виконувати МП в повному обсязі послідовно відомчою МС і територіальним органом державної МС з оформленням результатів відомчою і державною МС.
Якщо до органу державної МС звертається користувач із заявою про МП ЗВТ, що не підлягають державній МП, то відповідний орган зобов'язаний прийняти такі ЗВТ на МП або вказати найближчий орган державної або відомчої МС, що може виконати МП.
Позачергова метрологічна перевірка
Позачергова МП здійснюється у таких випадках:
" за потреби пересвідчитись у придатності ЗВТ до застосування;
" при пошкодженні відбитку перевірочного тавра або втраті свідоцтва, яке підтверджує проходження ЗВТ первинної або періодичної МП;
" при застосуванні ЗВТ, як комплектувальних в разі закінчення половини міжперевірочного інтервалу;
" у випадку продажу (відправки) споживачу ЗВТ після закінчення половини міжперевірочного інтервалу.
Інспекційна метрологічна перевірка
Результати інспекційної МП відображають в акті проведення державного метрологічного нагляду.
Інспекційну МП проводять у присутності представників підприємства, яке перевіряється.
За рішенням інспектора інспекційну МП можна проводити не в повному обсязі, передбаченому нормативними документами або технічною документацією.
Експертна метрологічна перевірка
Експертну МП проводять органи державної МС за письмовою заявою державних органів (суду, прокуратури та інших) у разі виникнення спірних питань, щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування і правильності експлуатації ЗВТ. У заяві повинні бути зазначені предмет, мета експертної МП і причина, що викликала необхідність її проведення.
При проведенні експертної МП ЗВТ, за потреби, можуть бути присутні заявники, а також представники зацікавлених сторін.
За результатами експертної МП складають висновок, який затверджується керівником органу державної МС і направляється заявникові. Один примірник висновку повинен зберігатися в органі державної МС, який проводив експертну МП.
7.3. Організація і порядок проведення метрологічної перевірки.
Підприємства, установи і організації, а також громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності, які випускають ЗВТ з виробництва і ремонту чи їх експлуатують, або володіють ними з метою експлуатації у сферах, на які поширюється державний метрологічний нагляд, зобов'язані своєчасно подавати ЗВТ на державну МП.
Перелік ЗВТ, що перебувають в експлуатації та підлягають державній МП, складає користувач і погоджує його з органом державної метрологічної служби.
Метрологічну перевірку ЗВТ органи державної МС можуть здійснювати:
" у стаціонарних та пересувних перевірних лабораторіях;
" безпосередньо на підприємствах шляхом відрядження державних спеціалістів на ці підприємства.
При проведенні державної метрологічної перевірки ЗВТ на місцях їх виготовлення, ремонту або експлуатації підприємства повинні:
" забезпечувати, в необхідних випадках, доставку ЗВТ та допоміжних засобів, які належать органам державної МС, до місця МП і назад;
" надавати допоміжний персонал та приміщення, необхідні для проведення МП;
" забезпечувати в необхідних випадках зберігання зразкових ЗВТ вимірювань, які належать органам державної МС;
" надавати, в разі обслуговування підприємства пересувною перевірною лабораторією, місце стоянки та забезпечувати її вмикання до мереж електро-, газо- і водопостачання, каналізації, а також забезпечувати її збереження.
Підприємства, що випускають ЗВТ з виробництва або ремонту, а також їх експлуатують, державну МП яких необхідно проводити, відповідно, на місцях виготовлення, ремонту або експлуатації із застосуванням стаціонарних зразкових ЗВТ, повинні мати зазначені зразкові ЗВТ та надавати їх у розпорядження органів державної МС.
ЗВТ, відомча МП яких не може бути забезпечена підприємством, подають на МП в органи державної МС або відомчої МС іншого підприємства, якому право проведення надане органами державної МС.

 
 

Цікаве

Загрузка...