WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. - Реферат

Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. - Реферат


Реферат на тему:
Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки.
Загальні положення
Метрологічна атестація ЗВТ регламентується ДСТУ 3215-95. Цей стандарт поширюється на засоби вимірювальної техніки, які не підлягають державним випробуванням, у тому числі на:
" ЗВТ, що виготовляються одиничними зразками чи малими партіями і не призначені для серійного виробництва;
" дослідні зразки ЗВТ, які виготовлені під час науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що передаються в експлуатацію;
" вбудовані вимірювальні канали чи схеми, які за своїм прямим функціональним призначенням не є ЗВТ;
" одиничні зразки ЗВТ, які виготовляються серійно і використовуються в умовах чи режимах експлуатації, відмінних від наведених в документації на ці ЗВТ, або для яких необхідно встановити індивідуальні метрологічні характеристики;
" ЗВТ, що імпортуються в Україну одиничними примірниками чи малими партіями.
Стандарт не поширюється на вимірювальні канали вимірювальних інформаційних систем і автоматизованих систем керування технологічними процесами.
Завданням метрологічної атестації ЗВТ є:
" визначення та встановлення відповідності метрологічних характеристик ЗВТ вимогам технічного завдання на розробку та іншим нормативним документам (далі ТЗ і НД), що розповсюджуються на відповідні ЗВТ;
" встановлення правильності вибору методів і засобів метрологічної перевірки ЗВТ,наведених в експлуатаційній документації;
" практичне випробування методики метрологічної перевірки;
" встановлення придаатності ЗВТ до застосування.
Метрологічну атестацію ЗВТ проводять державна чи відомчі МС.
Державна МС проводить атестацію:
" ЗВТ, що застосовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду;
" інших ЗВТ, за відсутності зразкових засобів чи умов для проведення цієї роботи відомчою МС.
В усіх інших випадках метрологічну атестацію проводять відомчі МС.
Метрологічна атестація проводиться на підставі угоди з підприємством,яке подає ЗВТ на атестацію.
Рішення про придатність до експлуатації ЗВТ, призначених для застосування у сфері поширення державного метрологічного нагляду, приймається на підставі результатів метрологічної атестацї керівником організації, що проводила атестацію. В інших випадках рішення приймається керівником підприємства, що розробило чи застосувало ЗВТ за поданням МС, яка проводила метрологічну атестацію.
ЗВТ, які пройшли метрологічну атестацію і допущені до застосування, підлягають під час експлуатації та після ремонту метрологічній перевірці згідно з методикою, зазначеною у свідоцтві про метрологічну атестацію.
Організація робіт з метрологічної атестації.
ЗВТ передаються на метрологічну атестацію разом з документацією, до складу якої входить :
" технічне завдання на розробку ЗВТ чи документ, що його заміняє;
" експлуатаційна документація;
" технічні умови;
" проект програми та методики метрологічної атестації (ПМА);
" проект методики метрологічної перевірки ЗВТ як окремий документ чи розділ експлуатаційної документації.
На імпортні засоби вимірювальної техніки, експлуатаційна документація подається у виді комплекту документації фірми-виробника на даний ЗВТ (з перекладом українською мовою) і експлуатаційну документацію, розроблену на підставі документів фірми-виробника.
Якщо в ТЗ на розроку випробувального обладнання чи іншого виробу, до складу якого входить вимірювальний канал чи схема, передбачено відомчі (міжвідомчі) приймальні випробування, то метрологічна атестація вимірювального каналу може бути поєднана з випробуваннями. В цьому випадку ПМА може входити як складова частина у програму приймальних випробувань.
Проект ПМА розроблюється та погоджується до початку проведення атестації і в загальному вигляді повинен містити послідовність дій і вимоги до:
" розгляду технічної документації;
" експериментального дослідження метрологічних характеристик;
" оформлення результатів атестації;
Розробка ПМА може бути виконана за угодою з організацією, яка проводить метрологічну атестацію.
ПМА затверджується організацією, яка проводить метрологічну атестацію і погоджується з організацією, що подає ЗВТ на атестацію.
За наявності ПМА, що поширюється на аналогічний ЗВТ, нову ПМА можна не розробляти. В разі необхідності погоджуються доповнення до ПМА на аналогічний ЗВТ.
Питання забезпечення зразковими ЗВТ та обладнанням, необхідним для проведення атестації, вирішується сумісно організацією, що подає ЗВТ на метрологічну атестацію, і організацією,яка проводить метрологічну атестацію.
Порядок проведення метрологічної атестації та оформлення результатів.
Виконанням робіт з метрологічної атестації здійснюється структурним підрозділом територіального органу Держстандарту, структурним підрозділом відомчої МС чи комісією, що призначається розпорядженням керівника підприємства-розробника ЗВТ.
Зразкові ЗВТ, які застосовуються під час метрологічної атестації, повинні мати чинні свідоцтва чи відбитки перевірних тавр, що підтверджують чинний термін їх метрологічної перевірки чи атестації.
Під час розгляду технічної документації перевіряють:
" відповідність очікуваних метрологічних характеристик засобу, який атестується, вимогам ТЗ та чинної НДТ;
" експлуатаційну документацію з точки зору зручності для застосування та безпеки експлуатації;
" обгрунтування вибраних методів та засобів метрологічної перевірки.
Результати досліджень, виконаних під час визначення метрологічних характеристик, заносять у протокол, який підписують виконавці. В протоколі допускається використання комп`ютерних роздруків.
Під час атестації ЗВТ, виготовлених чи придбаних за імпортом окремою партією, а також тих, що виготовляються періодично малими партіями, підлягає дослідженню за повною програмою частина зразків у кількості не менше трьох, відібраних методом випадкового відбору. Решту зразків може бути атестовано за скороченою програмою, обсяг якої повинен встановлюватися під час метрологічної атестації перших зразків, але не менше за обсяг, ніж передбачено методикою метрологічної перевірки. За негативних результатів метрологічної атестації принаймні одного із зразків, всю партію належить дослідити за повною програмою метрологічної атестації. За позитивних результатів метрологічної атестації оформлюється свідоцтво. Результати метрологічної атестації зразків ЗВТ, що одержані за скороченою програмою, допускається зазначати в експлуатаційній документації на відповідний зразок ЗВТ з посиланням на свідоцтво про атестацію перших зразків ЗВТ, досліджених за повною програмою. Свідоцтва про метрологічну атестацію підлягають обліку і зберігаються на весь період експлуатації відповідного ЗВТ.
Якщо метрологічна атестація поєднана з відомчими (міжвідомчими) приймальними випробуваннями, то результат метрологічної атестації відображається в протоколі випробувань, на підставі чого оформлюєтьсясвідоцтво про метрологічну атестацію, яке додається до акту випробувань.
За негативних результатів метрологічної атестації оформлюють протокол, в який вносять одержані результати, зауваження та висновки про непридатність ЗВТ до застосування з відповідним обгрунтуванням.

 
 

Цікаве

Загрузка...