WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Метрологічна експертиза технічної документації - Реферат

Метрологічна експертиза технічної документації - Реферат

для розробки робочої конструкторської документації.
Робочу документацію на виріб розглядають в декілька етапів:
" на дослідний зразок (дослідну серію);
" для серійного і масового виробництв.
Розроблена робоча конструкторська документація підлягає метрологічній експертизі, при якій перевіряють закладені в ній норми точності і методи контролю. При метрологічній експертизі норм точності перевіряють:
" взаємну ув'язку допусків,встановлених на розміри, відхилення форми, розташування поверхонь і шорсткість поверхні;
" достовірність встановлених норм точності для всіх елементів, що визначають вихідні параметри виробу, можливість контролю (контроле- придатність) норм точності засобами вимірювань, які є у виробника;
" обгрунтування норм точності і вибір нормативних параметрів, який проводять у випадку неможливості або трудності контролю засобами вимірювань, які є в наявності.
В процесі перевірки конструкторської документації слід перевірити правильність розрахунку розмірних кіл, що визначають вихідні параметри виробу, використовуючи пояснювальну записки і розрахунок, та впевнитись у правильності ходу розрахунку, а при необхідності - і в правильності викладок.
Перевірка норм точності входить в обов'язки конструкторської і технологічної служб, і при експертизі її проводять вибірково. У випадку, коли виявлено багато недоліків і відступлень, може бути прийняте рішення про повернення документації на доробку.
Велике значення при проведенні експертизи має перевірка методів контролю. В ході її виконання перевіряють:
" правильність методів контролю, які передбачають забезпечення вимірювань з допустимою похибкою;
" правильність вибору засобів вимірювань,враховуючи передбачені вимоги методів виконання вимірювань;
" обгрунтованість норм точності і правильність вибору нормативних параметрів;
" обгрунтованість вимог, що ставляться до кожної впливової величини.
Послідовний опис всіх операцій, які виконуються в процесі контролю, повинен бути настільки повним, щоб тільки на його основі міг бути зроблений контроль.
Метрологічна експертиза креслення деталі-документа, що вміщує зображення деталі і інші дані, необхідні для її виготовлення і контролю, передбачає перевірку:
" взаємної ув'язки допусків, встановлених на розміри, відхилення форми, розташування поверхонь і шорскість поверхні;
" встановлених норм точності, тобто наявності норм точності для всіх елементів, які визначають вихідні параметри виробу;
" контролепридатності норм точності.
За результатами метрологічної експертизи креслення деталі складають список зауважень і пропозицій, який затверджується головним метрологом. Експертиза креслення деталі і взаємна ув'язка допусків нерозривно пов'язана з експертизою збирального креслення.В ході метрологічної експертизи збирального креслення-документа, що вміщує зображення виробу і інші відомості, необхідні для його збирання і контролю, встановлюють правильність розрахунку розмірних кіл, які визначають вихідні параметри виробу, і контролепридатність виробу.
При метрологічній експертизі монтажного креслення перевіряються:
" достатність встановлених норм точності;
" контролепридатність виробу.
При метрологічній експертизі пояснювальної записки і розрахунків перевіряються:
" відповідність розрахунків метрологічним вимогам та нормам;
" правильність метрологічної термінології і найменування позначень фізичних величин та їх одиниць.
При метрологічній експертизі технічних умов перевіряються:
" відповідність норм точності, встановленим в технічних умовах вимогам технічного завдання;
" відповідність вимог технічних умов вимогам стандартів;
" методи контролю.
При метрологічній експертизі програми та методики випробувань перевіряються:
" повнота програми, тобто наявність в ній випробувань всіх вихідних параметрів виробу;
" норми точності показників якості та надійності виробів, режимів випробувань;
" норми точності вимірювань, які проводяться при випробуваннях;
" опис методів випробувань та засобів вимірювальної техніки і контролю;
" відхилення;
" надійність ЗВТ;
" методи контролю.
При метрологічному контролі карти технічного рівня і якості виробу перевіряються відповідність вибраних одиниць вимірювання та правильність їх позначення.
Метрологічний контроль ремонтних та експлуатаційних документів повинен проводитись тільки для тих розділів, де встановлюються норми точності і містяться описи операцій контролю.
Метрологічна експертиза технологічної документації.
Експертизу технологічної документації проводять з метою встановлення відповідності норм точності, методів, засобів, умов і процедур виконання вимірювань, показників точності вимірювань, які приведені в цій документації, вимогам стандартів та інших нормативних документів.
Проведення метрологічної експертизи технологічної документації вирішує наступні завдання:
" визначення оптимальної номенклатури вимірюваних параметрів;
" встановлення показників точності вимірювань, які відповідають вимогам забезпечення оптимальних режимів технологічних процесів;
" оцінка правильності вибору засобів і методик виконання вимірювань;
" виявлення можливості переважного застосування уніфікованих, автоматизованих засобів вимірювальної техніки, які забезпечують отримання заданої точності вимірювань і необхідної продуктивності;
" оцінка забезпечення вибраними ЗВТ мінімальних трудоємкості і собівартості операцій при заданій точності;
" встановлення пріоритетного використаннястандартизованих або наявнних атестованих методик виконання вимірювань;
" оцінка відповідності продуктивності засобів вимірювальної техніки продуктивності технологічного обладнання;
" визначення доцільності опрацювання результатів вимірювання, контролю і випробувань виробів засобами обчислювальної техніки;
" встановлення правильності найменувань і позначень фізичних величин і їх одиниць;
" оцінка рекомендацій з організації і проведенню вимірювань для забезпечення безпеки праці (стандарти на загальні вимоги і норми за видами небезпечних і шкідливих виробничих факторів, що встановлюють гранично-допустиме значення нормованих параметрів; вимоги до методів їх вимірювань; до безпеки при роботі з небезпечними і шкідливими речовинами).
Технологічні документи, що підлягають метрологічній експертизі:
" карти ескізів, маршрутна карта, операційна карта, карта технологічного процесу, карта типового технологічного процесу, технологічна інструкція, відомість технологічних документів, відомість операцій технологічного контролю, операційна карта технологічного контролю;
" відомість оснастки;
" специфікація технологічних документів.
Особливу увагу при метрологічній експертизі технологічної документації необхідно звернути на стислість, чіткість формулювання, вимоги до яких описані в стандартах ЄСТД, ЄСТПВ і іншої НТД .
Щоб спростити роботу технолога і експерта метролога, рекомендується замість індивідуальних технологічних процесів проектувати типові, що враховують конструктивні і технологічні особливості всіх деталей тої чи іншої класифікаційної групи.
Типовість і стандартизація технологічних процесів виготовлення деталей і монтожно-збірних робіт сприяють підвищенню якості технологічної документації, скорочують терміни і цикл її розробки і суттєво зменшують її об`єм, дозволяють використовувати в малосерійному і серійному виробництві прогресивну технологію багатосерійного і масового виробництва.
Кожний технологічний документ повинен бути підписаний особами, що склали, перевірили і затвердили його.

 
 

Цікаве

Загрузка...