WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Метрологічна експертиза технічної документації - Реферат

Метрологічна експертиза технічної документації - Реферат

контролю і вказанню про необхідність їх переробки.
Оформлють їх у вигляді списку пропозицій і зауважень, що підписується особою, яка проводила експертизу, і затверджується головним метрологом підприємства. Документацію разом зі списком пропозицій і зауважень повертають розробникам для внесеня поправок.
При великій кількості зауважень, або серйозному їх характеру, документація може бути повернена на доробку ( без виявлення повного об'єму недоліків) з наступним повторним поданням на експертизу. Питання про терміни повторної експертизи вирішують керівник підрозділу-розробника документації і головний метролог підприємства.
Результати експертизи технічної документації, що діє на даному підприємстві, або поступила від інших организацій і підприємств, по яких вимагається оформлення змін технічної документації або розробка заходів по підвищенню ефективності метрологічного забезпечення, викладають в експертному висновку, який складають в двох примірниках (додаток 6). Перший примірник направляють розробнику, а другий з його підписом - зберігають в підрозділі, який проводив експертизу.
Технічну документацію, що пройшла експертизу, після її коректування візують особи, відповідальні за її проведення. Без візи відділу головного метролога документи не можуть бути подані на затвердження.
У випадку виникнення розбіжностей між відділом-розробником документації і МС кінцеве рішення приймає керівництво підприємства.
Документацію, що пройшла експертизу,реєструють в спеціальному журналі, (додаток 7) при цьому зберігають копії списків пропозицій і зауваженьдо документації і експертні висновки.
За результатами експертизи, аналізу внутрішньозаводського браку і дефектів продукції, відзначених в рекламаціях і протоколах випробовувань; перевірки дотримання вимог НТД ДСВ ; контролю за станом і правильністю застосування засобів вимірювань у виробництві щорічно, або по завершенню основного етапу підготовки виробництва, МС підприємства розробляє сумісно з технологічними і конструкторськими підрозділами організаційно-технічні заходи, направлені на подальше вдосконалення метрологічного забезпечення виробництва.
Спеціалістам (експертам-метрологам, спеціальним нормо- контролерам і т.п.), відповідальним за проведення експертизи слід керуватись положеннями діючих в момент експертизи стандартів і іншої НТД.
5.3. Метрологічна експертиза конструкторської документації.
Конструкторська документація підлягає метрологічній експертизі з метою забезпечення ефективності вимірювань при контролі виробів в процесі їх розробки, виготовлення, експлуатації і обслуговування.
В процесі проведення метрологічної експертизи конструкторської документації вирішуються наступні завдання:
" перевірка оптимальності номенклатури і обгрунтованості норм точності параметрів, які контролюються з метою забезпечення ефективності і достовірності контролю якості і взаємозамінності;
" оцінка забезпечення конструкції виробу можливостям контролю необхідних параметрів в процесі їх виготовлення, випробування, експлуатації і ремонту;
" перевірка відповідності засобів і методів вимірювання сучасним вимогам виробництва при забезпеченні мінімальної трудоємкості і собівартості контрольних операцій при заданій точності;
" встановлення правильності і обгрунтованості вимог до засобів вимірювальної техніки;
" перевірка повноти вимог і норм в методах вимірювання;
" оцінка правильності вибору засобів і методик виконання вимірювань;
" встановлення правильності найменувань і позначень фізичних величин і їх одиниць.
В процесі проведення метрологічної експертизи конструкторської документації підлягають перевірці наступні документи: технічне завдання, ескізний проект, робоча документація, технічні умови, пояснювальна записка, програма і методика випробувань, експлуатаційна документація, карта технічного рівня і якості продукції, розрахунки. протоколи всіх видів випробувань, стандарти підприємств, раціоналізаторські пропозиції на засоби вимірювання.
Документація на метрологічний контроль повинна подаватись комплектно, в межах одного виробу. При контролі креслень допускається документація в об'ємі складової одиниці.
Крім цього, розробник при необхідності повинен подати додакову інформацію. Наприклад, при контролі технічних умов повинні бути подані :технічне завдання на розробку продукції, карта технічного рівня і якості; технічний, ескізний проект або інший документ, в якому приводиться обгрунтування принятих рішень з метрологічного забезпечення данної продукції; креслення, експлуатаційні документи або інші документи, які дозволяють розібратися в пристрої, складі і принципі дії виробу (продукції); документ, який відображає результати метрологічного контролю технічного завдання.
При контролі програм і методик випробувань розробником додатково подається наступна документація: технічне завдання на розробку продукції, текстова конструкторська документація (технічні умови на продукцію, пояснювальна записка, карта технічного рівня, експлуатаційна документація); креслення загального виду, різні схеми; документація на унікальне обладнання і засоби випробувань; протокол проведення дослідних випробувань макетного зразка або складових експерементальних одиниць; результати науково-дослідної роботи.
Для виконання завдання керівниками проекту на основі вихідних вимог замовника, тобто заявки, повинна бути вироблена чітка конструктивна концепція, для чого і проводять метрологічну експертизу заявки. В ході її встановлюють об'єм вимог до метрологічного забезпечення розробки виробу і дають попередню оцінку вимог до метрологічного забезпечення виробництва виробів.Експертиза заявки дозволяє визначити обгрунтування і достатність норм точності, встановлених для виробу. В процесі експертизи визначають відповідність встановлених норм точності державним і галузевим стандартам, якщо їх дія розповсюджується на виріб. При цьому також виявляють контролепридатність встановлених норм точності за допомогою існуючих або запланованих до розробки і виготовлення засобів вимірювань.
При метрологічній експертизі технічного завдання повинен бути встановлений об'єм вимог до метрологічного забезпечення розробки виробу і зроблена оцінка вимог до метрологічного забезпечення виробництва виробу. При метрологічнійекспертизі технічного завдання перевіряються:
" необхідність проведення метрологічних досліджень при розробці виробів, їх види та об'єм;
" необхідність розробки нових спеціальних засобів та методів вимірювання, які будуть використовуватись при розробці виробу;
" необхідність додаткових вимірювальних засобів;
" необхідність виділення або побудови приміщення та придбання спеціального обладнання для забезпечення умов проведення метрологічних досліджень, пов'язаних з розробкою виробу;
" необхідність в розробці спеціальних вимірювальних засобів та методів вимірювання для метрологічного забезпечення виробництва виробу;
" правильність вибору і технічне обгрунтування вихідних параметрів, що забезпечують достовірну оцінку якості виробу;
" правильність встановлення норм точності вимірювання.
В процесі метрологічної експертизи ескізного проекту розглядають виконання рекомендацій, що вироблені при експертизі технічноі пропозиції, і перевіряють відповідність норм точності, встановлених для виробу.
Метрологічна експертиза технічного проекту містить перевірку виконання рекомендацій експертизи ескізного проекту у частині відповідності встановлених для виробу норм точності,тим, що містяться у ескізному проекті. Технічний проект після погодження, проведення експертизи і затвердження у встановленному порядку служить основою

 
 

Цікаве

Загрузка...