WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Метрологічна експертиза технічної документації - Реферат

Метрологічна експертиза технічної документації - Реферат


Реферат на тему:
Метрологічна експертиза технічної документації
Загальні положення та завдання метрологічної експертизи
Під метрологічною експертизою конструкторської і технологічної документації розуміють аналіз і оцінку технічних рішень з вибору параметрів, які підлягають вимірюванню,встановленню норм точності і забезпеченню методами і засобами вимірювань процесів розробки, виготовлення, випробовування, експлуатації і ремонту виробів.
Експертизу проводять при розробцї проектів нових технологічних процесів, установок , машин , апаратів і приладів з метою: вдосконалення метрологічного забезпечення технологічного процессу; скорочення тривалості технологічної пїдготовки виробництва і можливих втрат, пов'язаних із застосуванням недосконалих або недостатньо точних засобів і методів виконання вимірювань; забезпечення надійного визначення параметрів, які характеризують якість готових виробів , напівфабрикатів , матеріалів і гарантують стабільність технологічних процессів і роботи обладнання та інструменту.
В результаті проведення експертизи документації повинні бути виявлені: доцільність застосування стандартизованих і уніфікованих засобів і методів виконання вимірювань , рівень механізації і автоматизації існуючих і необхідність розробки нових засобів вимірювань, контролю і випробувань, а також методів і засобів їх метрологічної перевірки.
Експертизу документації здійснюють згідно з правилами і положеннями, регламентованими державними стандартами (ДСТУ): Єдина система технологічної підготовки виробництва (ЄСТПВ), Єдина система конструкторської документації (ЄСКД), Єдина система технологічної документації(ЄСТД), галузевими стандартами (ГСТУ), стандартами підприємств (СТП) та іншою НТД , підрозділи метрологічної служби (МС) підприємства (організації), а також конструкторські і технологічні підрозділи і служби стандартизації під методичним керівництвом і контролем МС підприємства головних і базових організацій з метрології . Наукове і методичне керівництво роботою головних і базових організацій з експертизи документації покладені на Державну метрологічну службу України.
При наявності необхідної НТД , що встановлюе вимоги до метрологічного забезпечення , проводять метрологічний контроль . Якщо така документація відсутня , то необхідна метрологічна експертиза .
Метрологічний контроль або експертизу рекомендуеться проводити одночасно з нормоконтролем конструкторської і технологічної документації. Нормоконтроль проводить спеціальний нормоконтролер.
Конкретні види конструкторських і технологічних документів, які підлягають експертизі або контролю на різноманітних стадіях розробки, порядок подання документації на експертизу; методики проведення експертизи окремих видів документів, підрозділи підприємства (організації), що проводять експертизу, і її тривалість регламентуються в залежності від виду виробів і характеру виробництва галузевими стандартами, стандартами підприємств і наказами підприємства.
Метрологічна експертиза має на меті:
1. Визначення оптимальності номенклатури вимірюваних параметрів при контролі з метою забезпечення ефективності і достовірності котролю якості і взаємозамінності. Виконання цього завдання вимагає залучення таких документів: операційної карти(далі - ОК); технологічної інструкції(ТІ); карти техно-логічного процесу(КТП); карти типового технологічного процесу(КТТП); операційної карти типової(ОКТ); відомості операцій технічного контролю(ВОТК); операційної карти технічного контролю(ОКТК).
2. Встановлення відповідності показників точності вимірювань вимогам ефективності і достовірності контролю і взаємозаміню-ваності.
3. Встановлення відповідності показників точності вимірювань вимогам забезпечення оптимальних режимів технологічних процесів(необхідні ТІ, КТТП, ОКП, ВОТК, ОКТК).
4. Встановлення повноти і правильності вимог до методик виконання вимірювань(необхідні ТІ, ВОТК,ОКТК).
5. Встановлення повноти і правильності вимог до засобів вимірювання, відповідності їх технічних параметрів сучасному рівню вимірювальної техніки, вимогам державних стандартів і способів їх нормування(необхідні ТІ, ВОТК, ОКТК).
6. Наявність вимог до показників надійності засобів вимірювання та їх вимогам НТД.
7. Оцінку правильності вибору засобів вимірювання(в тому числі нестандартизованих) і методик виконання вимірювань(необхідні всі документи).
8. Встановлення пріоритетного застосування стандартизованих або наявних атестованих методик виконання вимірювань(необхідні ОК, ТІ, КТП, КТТП, ОКТ, ВОТК, ОКТК).
9. Встановлення правильності рекомендацій щодо організації і проведення вимірювань для забезпечення безпеки праці.
10. Оцінку забезпечення застосованими засобами вимірювань мінімальних трудомісткості і собівартості контрольних операцій при заданій точності(необхідні ОК, ТІ, КТП, КТТП, ОКТ, ВОТК, ОКТК).
11. Оцінку відповідності продуктивності засобів вимірювання продуктивності технологічного обладнання(необхідні ОК, ТІ, КТП, КТТП, ОКТ, ВОТК, ОКТК)
12. Виявлення можливості і пріоритетного застосування уніфікованих, автоматизованих засобів вимірювання, що забезпечують одержання заданої точності вимірювань і необхідної продуктивності(необхідні МК, ОК, ТІ, ВТД, КТП, КТТП, ОКП, ВОТК, ОКТК).
13. Визначення доцільності обробки на комп'ютері результатів вимірювання, наявності стандартних або спеціальних програм обробки і відповідності їх вимогам обробки результатів вимірювання(заокруглення, розрядність і т.д.), а також формам подання рузультатів вимірювання, контролю і випробувань(необхідна ТІ).
14. Встановлення правильності нвзв і позначень фізичних величин та їх одиниць(необхідні всі документи).
5.2. Організація і порядок проведення метрологічної експертизи
Підприємства здійснюють експертизу документації, що розробляється, а також документації, яка поступила від інших організацій. Представники організацій, від яких поступила документація,можуть бути залучені для проведення експертизи. Номенклатура виробів,документація на які підлягає експертизі, регламентується планом її проведення, затвердженим у встановленому порядку. В плані може бути враховано проведення експертизи виробів як основного, так допоміжного виробництв, і в першу чергу виробів, призначених для поставки на експорт. Екпертиза документації на вироби, які заново розробляються основним виробництвом, є обов'язковою, і її передбачають в річних планах та проводять в міру її розробки.
Підрозділи, що розробляють конструкторську і технологічну документацію, дають МС пропозиції до переліку документації,що підлягає експертизі,по кожному виробу,включеному в річний план, із вказанням термінів, подання документів і проведення експертизи.
Терміни розгляду поданої документації і видачі зауважень по ній встановлює МС в залежності від значимості, складності, об'єму і т.д. різноманітних документів. МС - узагальнює пропозиції розробників і складає річний графік проведення експертизи,узгоджує його з розробниками документації і подає на затвердження керівництву підприємства (додаток 5).
Підрозділи - розробники документації готують і подають згідно до затвердженого плану-графіку технічну документацію МС або особам, відповідальним за проведення експертизи. Документація на експертизу повинна подаватися комплексно згідно з державними стандартами.
На основі проведенної експертизи розробляються пропозиції до внесення необхідних змін в документацію. Пропозиції можуть носити конкретний характер, наприклад, замінити один вид засобу вимірювань іншим, або зводитися до констатації факту про неприйнятність встановлених норм точності або розроблених методів

 
 

Цікаве

Загрузка...