WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Структура та функції метрологічної служби України - Реферат

Структура та функції метрологічної служби України - Реферат

організаціями з видів вимірювань;
" розробленнязаконодавчих і нормативних документів, що регламентують норми та правила метрологічного забезпечення;
" аналіз стану метрологічного забезпечення закріплених видів вимірювань;
" сертифікацію, державні випробування та метрологічну атестацію ЗВТ в закріплених видах вимірювань;
" науково-методичне керівництво розробленням комплексних програм метрологічного забезпечення;
" метрологічну експертизу нормативних документів ДСВ;
" підготовку спеціалістів-метрологів вищої кваліфікації;
" виконання інших робіт, спрямованих на вдосконалення метрологічного забезпечення закріплених видів вимірювань або видів метрологічної діяльності;
" участь, за погодженням із Держстандартом України, в роботі міжнародних організацій з метрології;
" виконання спільних науково-дослідних робіт з метрологічними організаціями інших країн.
Головні організації із видів вимірювань і видів метрологічної діяльності здійснюють в закріплених видах вимірювань і метрологічної діяльності:
" виконання фундаментальних досліджень нових фізичних ефектів з метою створення і удосконалювання методів і ЗВТ вищої точності; розроблення та удосконалення державних і вторинних еталонів та вихідних зразкових ЗВТ;
" відтворення та зберігання в закріпленних видах вимірювань одиниць фізичних величин та передавання їх розмірів ЗВТ, що належать державній та відомчим метрологічним службам;
" сертифікацію, державні випробування та метрологічну атестацію ЗВТ;
" розроблення нормативних документів на методи і засоби метрологічної перевірки ЗВТ;
" метрологічну експертизу нормативних документів із забезпечення єдності вимірювань;
" роботи з метрологічного забезпечення вимірювальних каналів, вимірювальних і програмних компонентів вимірювально-інформаційних систем та автоматизованих систем керування технологічними процесами;
" виконання інших робіт, спрямованих на вдосконалення метрологічного забезпечення закріплених видів вимірювань або видів метрологічної діяльності;
Державна служба єдиного часу і еталонних частот здійснює:
" відтворення і зберігання розмірів одиниць часу і частоти;
" формування і зберігання національних шкал атомного і координованого часу;
" визначення параметрів обертання Землі і передачу споживачам даних про ці параметри;
" передачу із заданою точністю еталонних сигналів частоти і часу каналами електрозв'язку і забезпечення споживачів цих сигналів офіційною інформацією довідкового характеру;
" здійснення метрологічного контролю за відповідністю частотно-часової інформації, що передається, встановленим нормам і прийняття необхідних заходів на підтримування параметрів еталонних сигналів частоти і часу в заданих межах.
Державна служба стандартних зразків речовин і матеріалів здійснює:
" розроблення основних напрямів метрологічного забезпечення вимірювань складу і властивостей речовин і матеріалів на базі застосування стандартних зразків;
" координацію робіт із розроблення та виготовлення державних стандартних зразків;
" організацію робіт з метрологічного оцінювання та атестації методик виконання вимірювань складу і властивостей речовин і матеріалів із застосуванням стандартних зразків;
" виконання науково-дослідних робіт у галузі створення та застосування стандартних зразків;
" розроблення нормативних і методичних документів з питань стандартних зразків;
" акредитацію головних і базових організацій з розроблення стандартних зразків;
" експертизу, атестацію і затвердження стандартних зразків;
" інформаційне забезпечення підприємств і організацій з питань стандартних зразків;
" ведення реєстру державних стандартних зразків;
" участь у співробітництві із зарубіжними службами стандартних зразків.
Державна служба стандартних довідкових даних про фізичні константи, властивості речовин і матеріалів здійснює:
" встановлення і прогнозування потреби економіки України в довідковій інформації про властивості речовин і матеріалів;
" підготовку довідкової інформації про фізичні константи і властивості речовин і матеріалів;
" виконання науково-технічної експертизи і атестації стандартних довідкових даних;
" розроблення методичних і інших нормативних документів, що регламентують функціонування служби стандартних довідкових даних;
" виконання метрологічної експертизи нормативних документів з питань, які мають відношення до стандартних довідкових даних;
" координацію, науково-методичне і метрологічне забезпечення науково-дослідних робіт щодо визначення властивостей речовин і матеріалів, з систематизації та оцінювання вірогідності даних про властивості речовин і матеріалів, що публікуються в технічній літературі;
" виконання наукових досліджень у галузі вдосконалення методів одержання, оцінки вірогідності, систематизації, узагальнення і застосування даних про властивості речовин та матеріалів;
" інформаційне забезпечення підприємств і організацій України достовірними довідковими даними про фізичні константи та властивості речовин та матеріалів;
" участь у співробітництві з зарубіжними центрами даних і службами стандартних довідкових даних.
Територіальні органи державної метрологічної служби здійснюють на закріпленій за ними території:
" зберігання і підтримування на належному рівні робочих еталонів і вихідних зразкових ЗВТ та передавання розмірів одиниць фізичних величин зразковим і робочим ЗВТ;
" державний метрологічний нагляд за розробленням, виробництвом, станом, застосуванням, метрологічною перевіркою, калібруванням, ремонтом, зберіганням, прокатом, продажем, імпортом засобів вимірювань і дотриманням метрологічних норм та правил, а також за діяльністю відомчих метрологічних служб;
" державний метрологічний нагляд за кількістю фасованих товарів в упаковках під час їх продажу та розфасування;
" державні випробування ЗВТ;
" державну метрологічну перевірку та метрологічну атестацію ЗВТ;
" узгодження положень про базові організації метрологічних служб і метрологічні служби підприємств та організацій;
" виконання особливо точних вимірювань;
" підготовку та підвищення кваліфікації метрологів;
" аналіз стану вимірювань в регіоні;
" участь в атестації вимірювальних, випробувальних, аналітичних та інших лабораторій;
" акредитацію метрологічних служб і підрозділів підприємств і організацій незалежно від форм власності на право виконання метрологічних робіт;
" ліцензування діяльності підприємств та організацій незалежно від форм власності, а також громадян-суб'єктів підприємницької діяльності на право ремонту, прокату і продажу, відомчої метрологічної перевірки та калібрування ЗВТ;
" інформаційне забезпечення відомчих метрологічних служб регіону з питань метрологічного забезпечення;
виконання інших робіт із метрологічного забезпечення.

 
 

Цікаве

Загрузка...