WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Структура та функції метрологічної служби України - Реферат

Структура та функції метрологічної служби України - Реферат


Реферат на тему:
Структура та функції метрологічної служби України
Структура метрологічної служби України
Структура метрологічної служби України регламентується ДСТУ2682-94, чинним з 01.01.95р.
Метрологічна служба України складається із державної і відомчих метрологічних служб.
До складу державної метрологічної служби, яку очолює Державний комітет України з стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України), входять:
" відповідні підрозділи центрального апарату Держстандарту України;
" головна організація із забезпечення єдності вимірювань в Україні - Державне науково-виробниче об'єднання "Метрологія" (ДНВО "Метрологія");
" головні організації з видів вимірювань і напрямів діяльності-ДНВО "Метрологія", Державний науково-дослідний інститут "Система", Український, Дніпропетровський, Івано-Франківський, Харківський та Білоцерківський центри стандартизації метрології та сертифікації;
" державні служби єдиного часу і еталонних частот, стандартних довідкових даних про фізичні константи, властивості речовин і матеріалів;
" територіальні органи державної метрологічної служби в Республіці Крим, областях, містах і районах.
Головні організації та їх спеціалізацію за видами вимірювань і напрямами діяльності визначає Держстандарт України.
До відомчих метрологічних служб відносяться:
" підрозділи міністерств (відомств), на які покладені функції метрологічної служби;
" метрологічні служби об'єднань підприємств;
" метрологічні служби, інші підрозділи, посадові особи на підприємствах і організаціях, незалежно від форм власності, на які в установленому порядку покладені роботи з метрологічного забезпечення.
З метою підвищення ефективності функціонування метрологічних служб підприємств та організацій підрозділи метрологічної служби можуть бути підпорядковані посадовій особі, яка керує технічною політикою підприємств (організацій). Роботи з метрологічного забезпечення на підприємствах і в організаціях відносяться до основних видів робіт.
Для забезпечення організаційно-методичного керівництва та надання технічної допомоги на підприємстві і організації, які мають в метрологічній службі висококваліфікований персонал і сучасне технічне обладнання, покладаються функції головних і базових організацій метрологічних служб відповідних галузей.
Головні і базові організації визначаються наказами міністерств (відомств).
Права та обов'язки метрологічних служб міністерств (відомств), підприємств та установ, головних і базових організацій метрологічних служб визначаються положеннями, затвердженими їх керівниками за узгодженням з відповідними органами державної метрологічної служби.
Функції державної метрологічної служби
Держстандарт України здійснює:
" встановлення з урахуванням завдань соціально-економічного розвитку України пріоритетних напрямів розвитку метрології;
" розроблення наукових, технічних, законодавчих та організаційних основ метрологічного забезпечення;
" організація виконання фундаментальних досліджень нових фізичних ефектів і уточнення значень фундаментальних фізичних констант з метою вдосконалення еталонної бази;
" встановлення одиниць фізичних величин, що допускаються до застосування;
" організацію робіт, що пов'язані з розробленням, зберіганням і підтриманням на сучасному рівні еталонної бази України;
" встановлення єдиного порядку передавання розмірів одиниць фізичних величин від державних еталонів зразковим ЗВТ;
" встановлення єдиних вимог щодо метрологічних характеристик ЗВТ і характеристик похибок;
" державний метрологічний нагляд за розробкою, виробництвом, станом, застосуванням, метрологічною перевіркою, калібруванням, ремонтом, прокатом, продажем, імпортом і зберіганням ЗВТ, дотриманням метрологічних норм і правил, а також за діяльністю відомчих метрологічних служб;
" державний метрологічний нагляд за кількістю фасованих товарів в упаковках під час їх продажу та розфасування;
" застосування до підприємств і організацій правових і економічних санкцій за результатами державного метрологічного нагляду;
" стандартизацію норм і правил метрологічного забезпечення;
" розроблення та затвердження державних стандартів і інших нормативних документів із забезпечення єдності вимірювань;
" організацію державної метрологічної перевірки ЗВТ;
" встановлення порядку планування і проведення сертифікації, державних випробувань і метрологічної атестації ЗВТ;
" затвердження типів ЗВТ;
" ведення Державного реєстру засобів вимірювань, допущених до застосування в Україні;
" організацію розроблення та атестації методик виконання вимірювань;
" керівництво Державними службами стандартних довідкових даних про фізичні константи, властивості речовин і матеріалів, єдиного часу та еталонних частот;
" сприяння діяльності міністерств (відомств), підприємств і організацій, що спрямована на підвищення ефективності метрологічних робіт і забезпечення єдності та потрібної точності вимірювань;
" погодження положень про метрологічні служби міністерств (відомств);
" акредитацію метрологічних служб, вимірювальних, випробувальних, аналітичних та інших лабораторій на право виконання метрологічних робіт;
" ліцензування на право виготовлення та імпорту (ввезення)ЗВТ;
" підготовку кадрів у галузі метрології і метрологічного забезпечення та підвищення їх кваліфікації;
" розроблення концепції участі України в роботі міжнародних організацій з метрології; а також реалізації міждержавних угод у галузі метрології і метрологічного забезпечення;
" виконання робіт, пов'язаних з взаємовизнанням результатів державних випробувань і затвердження типу, метрологічної перевірки, калібрування та метрологічної атестації ЗВТ.
Головна організація із забезпечення єдності вимірювань в Україні здійснює:
" розроблення концепції забезпечення єдності вимірювань в Україні;
" розроблення наукових, методичних, організаційних і законодавчих основ забезпечення єдності вимірювань;
" координацію та виконання фундаментальних досліджень з теоретичних основ метрології, досліджень нових фізичних ефектів і уточнення фундаментальних фізичних констант з метою вдосконалення еталонної бази;
" створення та вдосконалення в закріплених видах вимірювань державних та вторинних еталонів, зразкових ЗВТ з урахуванням потреб економіки, в т.ч. і інтересів оборони;
" розроблення довгострокових програм створення та забезпечення функціонування державної еталонної бази;
" відтворення та зберігання в закріплених видах вимірювань одиниць фізичних величин, передавання їх розмірів ЗВТ, що належать державній та відомчим метрологічним службам;
" погодження положень про головні організації відомчих метрологічних служб;
" науково-методичне керівництво територіальними органами державної метрологічної служби і головними

 
 

Цікаве

Загрузка...