WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Засоби вимірювально техніки (ЗВТ) - Реферат

Засоби вимірювально техніки (ЗВТ) - Реферат

неповневикористання яких-небудь інформативних параметрів або властивостей ЗВТ, приводить до необгрунтованих витрат матеріальних ресурсів. Все це примушує розробників методик виконання вимірювань, ставити питання про створення ЗВТ з специфічними експлуатаційними характеристиками або, як їх іменують, "нестандартизованих".
До нестандартизованих ЗВТ відносяться засоби, які виготовляються одиничними примірниками або разовими партіями і піддаються замість державних випробовувань метрологічній атестації. Хоча приведене поняття нестандартизованих ЗВТ далеко не є вдосконалене, але воно з достатньою повністю характеризує цю категорію ЗВТ за самим загальним принципом, який відрізняє їх від ЗВТ загальнопромислового призначення, занесених в Держреєстр засобів вимірювальної техніки.
Досвід показує, що, не дивлячись на систематичне збільшення виробництва засобів вимірювальної техніки загальнопромислового призначення, введення нестандартизованих засобів розглядається як закономірне явище в практиці метрологічного забезпечення винаходів і виробництва. Потреба в них виникає на підприємстві при освоєнні нової техніки, розробці унікального обладнання, виконанні дослідно-конструкторських робіт, вирішенні вузьких задач контролю якості продукції, яка випускається. В багатьох випадках ці ЗВТ являються основними, розрахованими на одержання надійної вимірювальної інформації.
Важливість і величезні масштаби застосування нестандартизованих ЗВТ, їх безпосередній вплив на якість продукції, яка випускається, вимагають встановлення такого порядку при розробці, виготовленні, введенні в експлуатацію і експлуатації цих засобів, при якому буде повністю виключена ймовірність застосування засобів, які б не забезпечували достовірних результатів вимірювань.
Цей порядок при розробці і виготовленні нестандартизованих засобів вимірювальної техніки повинен враховувати, з одної сторони, науково-технічну і економічну обгрунтованість методу, з другої - задовольняти вимоги системи управління якостями засобів вимірювальної техніки в експлуатації. ЗВТ повинні витримувати всі необхідні випробовування, володіти постійністю експлуатаційних характеристик, які підтверджені при метрологічній атестації безвідказністю в експлуатації, здатнІстю до періодичної перевірки і ремонтопридатністю.
Для одержання максимальної економічної ефективності від застосування нестандартизованих ЗВТ розробники методик або ЗВТ повинні:
" використовувати розроблені або виготовлені нестандартизовані засоби вимірювальної техніки;
" застосовувати любі категорії ЗВТ, в тому числі і загальнопромислового призначення, в аномальних для них умовах роботи, якщо при проведенні їх метрологічної атестації встановлені метрологічні властивості, які вимагаються;
" використовувати ЗВТ застарілих конструкцій, імпортні, які відсутні в Держреєстрі, якщо при проведенні їх метрологічної атестації встановлені метрологічні властивості, які вимагаються;
" вдосконалювати або реконструювати окремі блоки, вузли ЗВТ любих видів і категорій, якщо це економічно виправдовується;
" застосовувати ЗВТ любих категорій, які знаходяться в стадії розробки або виготовлення;
" розробляти нестандартизовані ЗВТ нових типів, якщо матеріальні витрати на ці розробки не перевищують допустимих затрат на одержання економічного ефекту від їх впровадження.
Систему метрологічного контролю на підприємстві за нестандартизованими ЗВТ слід впроваджувати на основі виконання наступних заходів:
" проведення технічного пошуку нестандартизованих ЗВТ, що знаходяться в застосуванні або на збереженні, при якому виявляють технічну документацію на ці засоби (методики виконання вимірювань, опису, креслення і т.д.), а також визначають їх працездатність і комплектність;
" складання плану проведення метрологічної атестації зареєстрованих ЗВТ;
" аналіз та вивчення технічної документації, повязаної з застосуванням виявлених нестандартизованих ЗВТ і проведення метрологічної експертизи цієї документації;
" розробки (або одержання від підприємств-розробників) відсутньої технічної документації на ЗВТ, в яких вона відсутня;
" атестації або стандартизації методик виконання вимірювань;
" розробки програми і методики проведення метрологічної атестації ЗВТ;
" проведення метрологічної атестації ЗВТ і при якісних результатах оформлення свідоцтва про придатність засобів вимірювань до застосування або виводу їх із експлуатації, якщо результати метрологічної атестації не відповідають вимогам, які вказані в технічному завданні на їх розробку.
Технічний пошук нестандартизованих ЗВТ найкраще проводити одночасно з пошуком методик на вимірювання, які виконуються, а також ЗВТ загальнопромислового призначення.
Хоча класифікація нестандартизованих ЗВТ ще не розроблена, але за шириною, специфікою і характером розповсюдження їх найкраще розділити на дві основні групи: 1) ЗВТ міжгалузевого призначення 2) ЗВТ галузевого призначення. ЗВТ першої групи приймає із виробництва відділ технічного контролю і комплектує їх експлуатаційними документами. Як правило, цими засобами комплектують унікальне обладнання загальнопромислового призначення, яке часто піддають державним випробуванням. Однак вмонтовані в нього ЗВТ в силу їх обмеженого застосування державним випробуванням не піддають.
В більшості випадків нестандартизовані ЗВТ відображають особливості і специфічність галузі, у відношенні характеру вимірюваних фізичних величин або параметрів, конструкції, умови експлуатації, рівня надійності і т.д. Ці ЗВТ можна віднести до другої групи. Їх розробляють і виготовляють для внутрішньовідомчих потреб, а в окремих випадках - для ряду суміжних по тематиці відомств.
Засоби галузевого призначення є дуже різноманітними за конструктивним виконанням і функціональним призначенням, що дуже затруднює впровадження їх в практику підприємств.
В залежності від характеру застосування, виду приймання після виготовлення і форми супроводжуючих експлуатаційних документів ЗВТ галузевого призначення можна поділити на засоби: загальногалузевого, вузькогалузевого і спеціального призначень.
Беручи до уваги, що створення цих засобів часто викликає немалі затрати матеріальних ресурсів, обмежувати застосування таких засобів нема необхідності, так як їх впровадження в багатьох випадках дає значний технічний і економічний ефект. Однак питання керування розробкою, виготовленням, впровадженням в експлуатацію ЗВТ галузевого призначення потребують до себе особливої уваги. Вихідним критерієм для розробки цих ЗВТ повинна служити техніко-економічна обгрунтованість. Чіткий порядок при виготовленні і експлуатації забезпечує їм високу якість і розширення сфери застосування. Досвід показує, що багато засобів вимірювань галузевого призначення постійно виходять із рамок вузьковідомчого застосування і переходять в широкогалузеве використання, а потім, після проведення державних випробувань, освоюються як загальнопромислові.

 
 

Цікаве

Загрузка...