WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Фізичні величини - Реферат

Фізичні величини - Реферат

еталони (рис .2.1).
Первинні еталони відтворюють і (або) зберігають одиниці та передають їх розміри з найвищою точністю, досягнутою в даній галузі. Їх різновидом є спеціальні еталони, призначені для відтворення одиниць в умовах, коли пряма передача розміру від первинного еталона з noтрібною точністю технічно нездійснена (надвисокі частоти, надто малі чи великі енергії, тиски або температури, особливі стани речовини). Первинні і спеціальні еталони є вихідними для країни, і іх затверджують як державні.
До вторинних еталонів належать еталони копії, еталони порівняння і робочі еталони. Еталони-копії призначені для передачі розміру одиниці робочим еталонам, що служить для перевірки зразкових і найточніших робочих ЗВ. Еталони порівняння призначені для взаємного звіряння еталонів, які не можуть бути звірені безпосередньо.
За складом еталони бувають у вигляді: комплексу ЗВТ, одиночних, групових еталонів i еталонних наборів. Державні еталони реалізуються як комплекси ЗВТ, які эабезпечують эберігання, відтворення і передачу розмірів одиниць вторинним еталонам. Одиночний еталон становить одну мipy, вимірювальний прилад або вимірювальну установку, а груповий (для підвищення надійності) складається з однотипних мір чи вимірювальних пристроїв i відтворює розмір одиниці як середнє арифметичне. Елементи групового еталона можуть бути використані як одиночні
Рис. 2.1. Узагальнена схема передачі розмірів одиниць ФВ.
робочі еталони. Еталонним набором називаєтьоя набір мір або вимірювальних приладів, що дозволяють зберігати чи відтворювати розмір одиниці ФВ або вимірювати її в певному діапазоні значень. Групові еталони і еталонні набори можуть бути сталого або змінного (періодична заміна елементів) складу.
Еталони даної країни називають національними, а ті, що відносяться до певної групи кpaiн, - міжнародними. Для забезпечення єдності вимірювань у міжнародному масштабі державні еталони окремих країн періодично звіряють між собою і з міжнародними еталонами, що збepігaєтьcя в Міжнародному бюро мір і вагів (MБМВ) у Парижі.
Державні первинні еталони основних одиниць СІ
Склад, структуру характеристики еталонів основних одиниць СІ приведено в Додатку 3.
Складність різних еталонів і точність відтворення ними розмірів одиниць не однакові. Найпростіший еталон кілограма, в складі якого національний прототип кілограма №12 (гиря із платиноіридієвого сплаву циліндричної форми діаметром і висотою 39 мм) i еталонні рівноплечі терези на 1 кг з дистанційним управлінням для передавання розміру одиниці маси вторинним еталонам. Найточніший еталон секунди, який заразом є еталоном одиниці частоти - герца, а також шкал часу. Biн забезпечує відтворення одиниць з відносним СКВ результату вимірювань, яке не перевищує 1 10-13 при невилученій відносній систематичній похибці, що не перевищує 1 10-12; найнижча точність еталона кандели, для якого ці похибки не перевищують відповідно значень 2 10-3 і 6 10-3 . Нині значна увага приділяється вирішен-ню проблем створення еталонів, основаних на використанні квантовомеханічних явищ.
Державні первинні еталони похідних електричних величин
Важливість цих еталонів полягає в тому, що переважне застосування мають електричні вимірювання. Серед них еталони: вольта, ома, генрі, фарада і багато інших (ДСТУ 36-51.1-97). Вирішується проблема створення системи взаємопов'язаних еталонів електричних величин і підвищення їх точності.
Новим є еталон вольта, в складі якого міра напруги на основі ефекту Джозефсона (виникнення напруги U=0.5hf/e у високочастотному електромагнітному полі між розділеними тонким шаром діелектрика двома надпровідниками, де h - стала Планка, f - частота поля, e - заряд електрона), група насичених нормальних елементів; компаратор для звіряння нормальних елементів з мірою напруги на основі ефекту Джозефсона; компенсатор постійного струму для звіряння нормальних елементів. Номінальне значення ЕРС, що відтворюється еталоном, становить 1 В. Еталон забезпечує відтворення розміру 1 В з відносним середнім квавдратичним відхиленням, яке не перевищує 1 10-8. Відносна невилучена систематична похибка не перевищує 1 10-6 . Відносна нестабільність середнього значення ЕРС групи нормальних елементів становить 3 10-7 на рік.
Еталоном ома є група з десяти одноомних манганінових резисторів. До складу еталона генрі входять чотири тороїдні котушки індуктивності i еталонний індуктивно-ємнісний міст. Еталоном фаради служить розрахунковий циліндричний конденсатор.
Поняття еталона, зразкових i робочих засобів вимірювальної техніки
Результати вимірювань мають виражатися в узаконених одиницях і з потрібною точністю. За інших рівних умов точніть вимірювань визначається метрологічними характеристиками використовуваних ЗВТ. Тому всі ЗВТ підлягають обов'язковій державній або відомчій верифікації (перевірці). Верифікація ЗВТ полягае в офіційному ствердженні їх придатності для эастосування за призначенням на підставі результатів контролю їх характеристик, головним чином метрологічних, на відповідність вимогаи НТД.
3 точки зору верифікаціі всі ЗВТ ієрархічно поділяються на еталони, зразкові та робочі ЗВТ.
Еталон (еталон одиниці) - ЗВТ (або комплекс ЗВТ), що забезпечув відтворення і (або) зберігання одиниці ФВ з метою передачі її розміру тим ЗВТ, що стоять нижче за схемою перевірки, і офіційно затверджеиий в установленому порядку як еталон. Наприклад, комплекс ЗВТ для відтворення метра через швидкість поширення світла у вакуумі, затверджений як державний еталон метра.
Засоби вимірювання, що використовуються для вимірювань у різних галузях народного господарства, але не служать для перевірки інших ЗВТ, називаються робочими ЗВТ.
Зразковими називаються ЗВТ, які служать для перевірки інших ЗВТ і офіційно затверджені як зразкові. Наприклад, зразкова міра, зразковий вимірювальний перетворовач, прилад. До зразкових ЗВТ належать також зразкові речовини та стандартні зразки.
Зразкова речовина - зразкова міра у вигладі речовини з відомимивластивостями, які відтворюються при додержанні умов приготування, що вказані в затвердженій специфікації. Наприклад, чиста вода, чисті гази (водень, кисень), чисті метали (цинк, срібло, золото), сплави, неметали.
Стандартний зразок - мipa для відтворання розмірів величин, що характерезують властивості або склад речовин і матеріалів. Наприклад, стандартний зразок складу певної руди для контролю правильності визначання вмісту її компонентів, градуювання вимірювальної апаратури i атестації МВВ; стандартиий зразок властивостей феромагнітних матеріалів; стандартний зразок легованої сталі для контролю правильності аналізу її складу і т.д.
Таким чином, стандартні зразки є мірами, які відтворюють властивості зразкових речовин.
3разкові ЗВТ, як i робочі, атестують i перевіряють за допомогою інших, точніших зразкових ЗВТ. Таким шляхом здійснюється передача розмірів одиниць ФВ від еталона до зразкових i робочих ЗВТ.
Треба пам'ятати, що робочі ЗВТ не можна застосовувати для перевірки інших ЗВТ, якщо вони навіть точніші, ніж наявні зразкові засоби, оскільки вони не затверджені офіційно як зразкові. 3 іншого боку, зразкові ЗВТ не дозволяється використовувати як робочі для виконання практичних вимірювань навіть у найсприятливіших умовах їх експлуатації. Порушення цих правил може призвести до непередбачаних негативних наслідків економічного характеру i до загрози здоров'ю чи навіть життю.

 
 

Цікаве

Загрузка...