WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Акредитація у Системі УкрСЕПРО (пошукова робота) - Реферат

Акредитація у Системі УкрСЕПРО (пошукова робота) - Реферат

випробувань і вимірювань;
- обладнання для випробувань і вимірювань, вимоги до його експлуатації і технічного обслуговування;
- обробку і аналіз результатів випробувань і вимірювань;
- статистичні методи оцінки якості і надійності продукції.
У сфері атестації виробництва аудитори повинні володіти знаннями з таких питань:
- організаційні принципи забезпечення якості продукції;
- технологія виробництва конкретного виду продукції;
- організація вхідного контролю сировини, матеріалів і комплектуючих виробів;
- організація робіт з випробування і здійснення контролю в процесі виробництва продукції;
- організація робіт з метрологічного забезпечення виробництва;
- вимоги, що ставляться до вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт.
У сфері сертифікації систем якості аудитори повинні володіти знаннями з таких питань:
- організаційна структура, документація і стандарти на системи якості;
- методи оцінки якості і надійності готової продукції, включаючи розрахункові, дослідно-статистичні, реєстраційні і експертні методи;
- контроль якості продукції, включаючи основні методи статистичного контролю;
- технологія виробництва, особливості функціонування і засоби технологічного оснащення;
- організація і підготовка технічного персоналу, які сприяють ефективному використанню робітників у системі якості.
У сфері акредитації випробувальних лабораторій аудитори повинні володіти знаннями з таких питань:
- забезпечення якості випробувань, що проводяться лабораторією;
- оцінка методик випробувань і вимірювань;
- оцінка обладнання для випробувань і вимірювань, стану його експлуатації і технічного обслуговування;
- метрологічне забезпечення випробувань і вимірювань, що проводяться в лабораторії;
- вимоги до приміщень, які використовуються для випробувань;
- вимоги до персоналу лабораторії;
- оцінка систем реєстрації даних за результатами випробувань і звітних документів.
Рівень кваліфікації аудитора має підтримуватися шляхом використання таких форм навчання:
- на курсах Українського учбово-наукового центру зі стандартизації технології та якості продукції;
- в галузевих інститутах підвищення кваліфікації;
- в центрах навчання за кордоном;
- регулярної участі в перевірках, які відповідають напрямку його діяльності.
Права, обов'язки і відповідальність аудиторів
Аудитор має право:
- знайомитися з необхідною документацією і спілкуватися з персоналом об'єкта перевірки;
- запитувати будь-яку додаткову (необхідну для перевірки) інформацію від сторонніх організацій;
- звертатися до Національного органу з сертифікації у випадку здійснення тиску на нього зацікавлених сторін, головного аудитора або органу, який організував перевірку;
Аудитор зобов'язаний:
- забезпечити максимальну об'єктивність і достовірність результатів перевірки;
- підтримувати в порядку і забезпечувати збереження документів, що стосуються перевірки;
- забезпечувати конфіденційність одержаної в результаті перевірки інформації;
- повідомляти головного аудитора про всі істотні перешкоди, що виникають при проведенні перевірок.
Аудитор несе відповідальність за:
- недобросовісне виконання своїх обов'язків;
- невикористання при необхідності своїх прав;
- використання свого службового положення в корисливих цілях.
Атестація аудиторів
Атестацію аудиторів проводить комісія з атестації, яка призначається Національним органом з сертифікації.
До складу комісії з атестації входять провідні спеціалісти системи сертифікації УкрСЕПРО, промисловості, науки, ВЗО і сфери послуг.
Комісія здійснює свою роботу згідно з установленими правилами і процедурами, які гарантують об'єктивність рішень, що приймаються.
Комісія повинна складатися не менше ніж з двох членів.
Пріоритет при вирішенні спірних питань надається рішенню голови комісії.
Атестація аудиторів проводиться в два етапи:
- перевірка і оцінка теоретичних знань;
- стажування у певному напрямку діяльності для оцінки практичних навичок і відповідності до вимог ДСТУ 3418-96
В узгоджені терміни комісія з атестації організовує перевірку і оцінку теоретичних знань кандидата згідно з програмою заявленого напрямку діяльності.
Оцінка теоретичних знань може бути проведена у вигляді:
- бесіди з кандидатом;
- письмової роботи (екзамену).
У разі позитивної оцінки комісія з атестації на підставі протоколу видає кандидату на аудитора посвідчення і організовує стажування та пе-ревірку практичних навичок у сфері сертифікації (акредитації).
Стажування передбачає участь кандидата на аудитора в роботах з:
- сертифікації продукції - у проведенні не менше трьох робіт з сертифікації і не менше двох робіт з акредитації органа з сертифікації продукції;
- сертифікації систем якості і атестації виробництва - у проведенні не менше трьох перевірок;
- акредитації випробувальних лабораторій - в проведенні не менше трьох акредитацій.
Комісія з атестації визначає підприємство, органи з сертифікації і випробувальні лабораторії (центри), на яких доцільно проводити стажування у визначених напрямках діяльності (видах продукції) і на яких планується проведення перевірки або акредитації згідно з заявками.
Стажер бере участь у всіх роботах експертної групи і йому можуть доручатися всі види робіт, які виконують атестовані аудитори при проведенні перевірок або акредитації.
Відгук-характеристику стажування за результатами кожної перевірки дає стажеру керівник стажування або головний аудитор експертної групи, в якій проходило стажування.
Комісія з атестації дає оцінку кандидату на аудитора за результатами двох етапів атестації і приймає рішення про атестацію (неатестацію) кандидата на аудитора.
Кандидат, який пройшов обидва етапи атестації з позитивним результатом, отримує сертифікат встановленого зразка, який підтверджує його атестацію якаудитора в системі сертифікації УкрСЕПРО у визначеному напрямку діяльності (Додаток 28). Строк дії сертифіката встановлюється не більше ніж три роки.
Сертифікат, виданий аудитору, реєструється в реєстрі системи сертифікації УкрСЕПРО.
Скасування сертифікатів аудиторів
Сертифікат аудитора може бути скасований у разі:
- повторення грубих порушень під час проведення перевірок (необ'єктивність, недотримання конфіденційності, порушення етичних норм і правил і т.п.);
- припинення практичної діяльності аудитором протягом двох років.
Рішення про скасування сертифіката приймає Національний орган сертифікації за рекомендацією комісії з атестації і повідомляє про це аудитора і організацію, яка направила його на атестацію.
При скасуванні сертифікат виключається з реєстру системи сертифікації УкрСЕПРО.
Організація, яка направила кандидата на аудитора на атестацію, оплачує витрати на атестацію згідно з діючими тарифами. Оплата робіт з атестації аудитора не зобов'язує комісію з атестації прийняти позитивне рішення і видавати сертифікат.

 
 

Цікаве

Загрузка...