WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Акредитація у Системі УкрСЕПРО (пошукова робота) - Реферат

Акредитація у Системі УкрСЕПРО (пошукова робота) - Реферат

відповідальність;
- порядок оформлення та подання результатів перевірок систем якості та атестованих виробництв.
Фонд нормативних документів, який має в своєму розпорядженні орган з сертифікації, має містити:
- міжнародні, міждержавні, національні стандарти та інші документи в галузі сертифікації систем якості;
- міждержавні, національні, галузеві стандарти та інші нормативні документи, що визначають вимоги до продукції, методів її випробувань, організації виробничих процесів відповідно до галузі його акредитації;
- стандарти ДСТУ ISO серії 9000 та серії 10000, європейські стандарти EN серії 45000;
- керівництва ISO/IEC в галузі сертифікації;
- комплекти нормативних документів з сертифікації, які діють в рамках Системи сертифікації УкрСЕПРО та інших систем сертифікації. Цей фонд має постійно актуалізуватися.
Орган з сертифікації має підтримувати в робочому стані чинний у даній організації порядок організації та протоколювання.
Усі протоколи та реєстраційні записи мають зберігатися протягом певного терміну в умовах конфіденційності з урахуванням чинного законодавства.
Орган з сертифікації має постійно здійснювати актуалізацію документації, що використовується, і забезпечити:
- внесення змін та виправлень у документи;
- вилучення застарілої документації;
- своєчасне інформування всіх зацікавлених сторін про внесення змін до документації;
- наявність відповідної документації там, де це необхідно.
Орган з сертифікації повинен мати у наявності форми документів, що необхідні для проведення сертифікації систем якості та атестації виробництв (заявки на проведення цієї роботи, протоколи, акти перевірки, сертифікати, атестати виробництв, журнали реєстрації).
Документи з сертифікації систем якості та атестації виробництв підлягають обліку та зберіганню протягом періоду часу, який має бути не меншим, ніж два терміни дії сертифікату на систему якості. Зберіганню у такому разі підлягають:
- заявки;
- програми перевірок;
- методики атестації;
- акти перевірок та протоколи заключних нарад;
- звіти та результати перевірок;
- акти технічного нагляду та інспекційного контролю;
- журнали обліку заявок, сертифікатів, атестатів;
- договори про проведення робіт з сертифікації систем якості, атестації виробництв.
Порядок акредитації органу з сертифікації систем якості
Організацію та проведення робіт з акредитації органів з сертифікації систем якості здійснює Національний орган з сертифікації. Акредитація органу з сертифікації систем якості в Системі є офіційним визнанням його правочинності проводити сертифікацію систем якості (атестацію виробництв) на відповідність вимогам нормативних документів.
Національний орган з сертифікації призначає орган з сертифікації систем якості на потрібний для його підготовки до акредитації період, який включає:
- проведення організаційних заходів з метою формування власної структури органу з сертифікації систем якості;
- розроблення організаційно-методичних документів;
- набуття практичного досвіду роботи через проведення сертифікації систем якості за разовими рішеннями Національного органу з сертифікації.
Акредитація органу з сертифікації складається з таких основних етапів:
- подання та експертиза документів;
- перевірка органу з сертифікації;
- розгляд результатів перевірки;
- оформлення і видача атестата акредитації.
У процесі акредитації визначається порядок інспекційного контролю за діяльністю органу з сертифікації протягом терміну акредитації.
Подання та експертиза документів
Призначений орган з сертифікації подає заявку та комплект документів, що містить:
- проект "Положення про орган з сертифікації систем якості …";
- "Керівництво з якості ";
- відомості про аудиторів органу з сертифікації, атестованих у Системі сертифікації УкрСЕПРО;
- копію наказу керівника організації-заявника про створення на її базі органу з сертифікації систем якості;
- заповнену опитувальну анкету для проведення попереднього обстеження системи якості організації-замовника;
- декларацію про відповідність вимогам керівних документів з сертифікації систем якості.
За результатами експертизи поданих документів складається експертний список з оцінкою відповідності органу з сертифікації систем якості вимогам, встановленим цим документом.
Перевірка органу з сертифікації систем якості
Перевірка здійснюється комісією, що складається з компетентних фахівців та призначається наказом Голови Держстандарту України.
Робота комісії проводиться за програмою, затвердженою Головою Держстандарту України.
Перевіркою встановлюється відповідність організаційної структури заявника, персоналу, внутрішньої системи якості, документованих процедур сертифікації вимогам поданих на експертизу документів та його здатність виконувати функції органу з сертифікації систем якості.
За результатами перевірки складається акт, який підписується членами комісії та доводиться до відома керівника органу з сертифікації систем якості.
Національний орган з сертифікації розглядає результати перевірки та в разі позитивної похвали про акредитацію проводить:
- затвердження "Положення про орган з сертифікації систем якості …";
- оформлення та підписання ліцензійної угоди між органом з сертифікації систем якості та Держстандартом України;
- оформлення та видачу організації-заявнику атестата акредитації (додатки 23, 24.).
Орган з сертифікації систем якості реєструється у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО.
Термін чинності атестата акредитації визначає Національний орган з сертифікації. Як правило, термін дії атестата акредитації не більше трьох років від дня реєстрації.
За шість місяців до закінчення терміну дії атестата акредитації орган з сертифікації, що має намір продовжити дію акредитації, подає заявку на продовження дії атестата акредитації.
Порядок повторної акредитації встановлюється залежно від результатів інспекційного контролю і вона може проводитись за повною або скороченою процедурою.
Розширення галузі акредитації
Акредитований орган з сертифікації систем якості, що претендує на розширення своєї галузі акредитації, подає заявку на розширення галузі акредитації.
До заявки додаються всі необхідні відомості про додаткову галузь акредитації.
Акредитація з метою розширення галузі акредитації може проводитись за повною або скороченою процедурою. Ступінь скорочення встановлюється в кожному конкретному випадку.
Інспекційний контроль діяльності акредитованого органу з сертифікаці
Інспекційний контроль діяльності акредитованого органу зсертифікації здійснюється у плановому порядку протягом терміну дії атестата акредитації та ліцензійної угоди з метою забезпечення об'єктивності проведення робіт з сертифікації систем якості (атестації виробництв).
Інспекційний контроль організує Національний орган з сертифікації.
У разі отримання інформації про порушення органу з сертифікації основних процедур сертифікації систем якості, встановлених у Системі

 
 

Цікаве

Загрузка...