WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Акредитація у Системі УкрСЕПРО (пошукова робота) - Реферат

Акредитація у Системі УкрСЕПРО (пошукова робота) - Реферат

сертифікації.
Держстандарт України (орган з акредитації) розглядає результати перевірки та в разі позитивного рішення про акредитацію проводить:
- затвердження "Положення про орган з сертифікації..." та "По-рядку сертифікації...";
- підписання угоди між органом з сертифікації та Держстандартом України.
- оформлення та видачу атестата акредитації (Додаток 22)
Орган з сертифікації реєструється в Реєстрі Системи. У разі негативного рішення кошти, отримані за договором, організації не повертаються.
Інспекційний контроль за діяльністю акредитованого органу з сертифікації
У період дії атестата акредитації та угоди Держстандарт України (орган з акредитації) або інша організація за його дорученням здійснює інспекційний контроль за діяльністю органу з сертифікації.
Діяльність з інспекційного контролю оплачується органом з сертифікації на умовах, що встановлені угодою.
У разі порушення умов акредитації та угоди Держстандарт України (орган з акредитації) приймає рішення про припинення дії або скасування атестата акредитації та розірвання угоди. Орган з сертифікації може подати у зв'язку з тим апеляцію до Держстандарту України (органу з акредитації).
За шість місяців до закінчення строку дії атестата акредитації орган з сертифікації, що має намір продовжити дію акредитації, подає заявку на продовження дії атестата акредитації.
Порядок повторної акредитації встановлюється залежно від результатів інспекційного контролю і вона може проводитись за повною або скороченою процедурою.
Склад комісії, програма і терміни перевірки регламентуються наказом Держстандарту України (органу з акредитації).
Розширення галузі акредитації
Акредитований орган з сертифікації, що претендує на розширення своєї галузі акредитації, подає заявку на розширення галузі акредитації.
До заявки додаються всі необхідні відомості про додаткову галузь акредитації.
Акредитація може проводитись за повною або скороченою процедурою, яка регламентується програмою перевірки з метою розширення галузі акредитації, затвердженої Головою Держстандарту (керівником органу з акредитації) або його заступником. Ступінь скорочення встановлюється в кожному конкретному випадку.
У разі отримання позитивних результатів оформлюється додаткова галузь акредитації органу за розширеною номенклатурою згідно з Додатком 22, яка затверджується наказом Держстандарту України (органу з акредитації).
Вимоги до органів з сертифікації систем якості та порядок їх акредитації
. Загальні вимоги
Органи з сертифікації систем якості згідно з ДСТУ 3420-96 створюються на базі державних організацій, що мають статус юридичної особи і можуть бути визнані третьою стороною, тобто незалежними від замовника та інших сторін, зацікавлених у сертифікації систем якості.
Діяльність органу з сертифікації повинна здійснюватись на підставі угоди з Національним органом з сертифікації
Орган з сертифікації систем якості може бути акредитований у Системі, якщо він має:
- організаційно-функціональну структуру, адміністративні та юридичні права, що забезпечують виконання робіт з сертифікації систем якості;
- компетентний персонал (в тому числі аудиторів, атестованих у Системі на право проведення сертифікації систем якості );
- актуалізований фонд нормативних документів відповідно до галузі його акредитації, зокрема комплект стандартів та інших нормативних документів з вимогами до продукції визначених видів та методами їх випробувань;
- угоди з органами з сертифікації конкретних видів продукції щодо здійснення атестації виробництва та сертифікації систем якості зазначеної продукції;
- статут, що визначає його діяльність;
- положення про орган з сертифікації систем якості;
- документовану систему якості, правила та процедури, що забезпечують правила проведення сертифікації систем якості та здійснення технічного нагляду за сертифікованими системами та атестованими виробництвами;
- досвід роботи з сертифікації систем якості, що підтверджується документально за результатами виконаних робіт;
Орган з сертифікації має забезпечити безперешкодний доступ до інформації про його послуги усім організаціям-заявникам.
Діяльність органу з сертифікації не повинна мати дискримінаційного характеру.
Орган з сертифікації має забезпечувати конфіденційність інформації про результати сертифікації, бо вона є комерційною таємницею.
Орган з сертифікації має здійснювати внутрішню перевірку своєї діяльності на відповідність вимогам ДСТУ 3419-96 "Система сертифікації УкрСЕПРО. Сертифікації систем якості. Порядок проведення." Результати таких перевірок мають бути зареєстровані і до них повинні мати вільний доступ особи, які здійснюють інспекційний контроль діяльності органу з сертифікації.
Вимоги до персоналу органу з сертифікації
Персонал органу з сертифікації систем якості має бути підготовлений для компетентного виконання обов'язків, що закріплені за ним, а також мати певний рівень технічних знань, досвід, особисті якості відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO 10011, Європейського стандарту EN 45012.
Орган з сертифікації має постійно актуалізувати відомості про кваліфікацію, навчання та професійний досвід кожного аудитора.
Аудитори, які виконують роботи з сертифікації систем якості та атестації виробництв, мають бути атестовані в Системі.
Персонал органу з сертифікації систем якості повинен мати інструкції, що визначають задачі, функції, розподіл відповідальності та порядок виконання робіт.
До роботи з сертифікації систем якості та атестації виробництва або оцінки окремих елементів систем якості, що потребують спеціальних знань, можуть бути залучені кваліфіковані спеціалісти промисловості, науково-дослідних організацій, вищих закладів освіти та ін.
Спеціалісти, що залучаються до роботи, не повинні бути співробітниками підприємств та організацій, які зацікавлені в результатах сертифікації систем якості.
Вимоги до документації органу з сертифікації
Орган з сертифікації повинен мати ефективну документовану систему якості, що відповідає характеру та обсягу робіт, які виконуються органом, та інші документи, необхідні для виконання зазначених функцій, а саме:
- положення про орган з сертифікації систем якості;
- заяву про політику в галузі якості органу з сертифікації (якщо вона викладена в окремому документі і не увійшла до складу Керівництва з якості);
- настанову з якості органу з сертифікації;
- порядок організації навчання аудиторів;
- типові програми, опитувальні анкети перевірок та оцінок елементів в системі якості;
- типові методики атестації виробництв;
- процедури (робочі інструкції для аудиторів) з сертифікації систем якості та атестації виробництв;
- список аудиторів з сертифікації систем якості таатестації виробництв;
- список спеціалістів промисловості, науково-дослідних організацій, ВЗО та інших організацій, що залучаються до роботи з сертифікації систем якості та атестації виробництв;
- посадові інструкції персоналу, що визначають службові обов'язки та

 
 

Цікаве

Загрузка...