WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю (пошукова робота) - Реферат

Міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю (пошукова робота) - Реферат

які досягнуті в ISO. Вибір пріорітетного напрямку повинен бути обгрунтований економічною необхідністю, що диктується ступенем впливу майбутнього стандарту на розвиток взаємовигідних зв'язків, неможливістю застосування міжнародного або іншого стандарту для даної мети, пропозицією країн-учасниць СЕН або рекомендації органів ЄС і ЄАВТ.
Вищий орган СЕН - Генеральна асамблея, в якій представлені національні організації з стандартизації, урядові органи країн-членів, а також ЄС і ЄАВТ.
Генеральна асамблея вибирає Адміністративну раду, яка виконує наступні функції:
- встановлення правил і способів застосування національних стандартів країн-учасниць і міжнародних стандартів при розробці європейських стандартів;
- визначення можливості прямого використання національного або міжнародного нормативного документу в якості європейського стандарту і контроль за його виконанням;
- координація робіт з національної стандартизації в рамках регіону.
Рис. 6.2. Організаційна структура СЕН
Політика в галузі стандартизації визначається колегією директорів - представників національних організацій і затверджується Генеральною асамблеєю.
Технічна робота з стандартизації виконується технічними комітетами, діяльність яких координує Технічне бюро.
Для стандартизації в галузі будівництва, автомобілебудування і безпеки обладнання утворені комітети з забезпечення програм (програмні комітети). Їхнє завдання - прискорення розробки євростандартів у цих динамічних галузях шляхом аналізу вже існуючих міжнародних або прогресивних національних стандартів і збору такої інформації, яку швидко і ефективно можна використати в СЕН.
Програмні комітети складають програму стандартизації, приймають стандарти ISO і IEC в якості європейських стандартів або документів для гармонізації; розробляють європейські стандарти або очікують отримання результатів в ISO і IEC. З цими організаціями підтримується постійний зв'язок, і приймаючи євростандарт, комітет повідомляє про результати своєї роботи в ISO або IEC.
Технічні комітети також спираються в роботі на міжнародні стандарти, підтримують контакти з регіональними організаціями, враховують результати діяльності інших технічних комітетів, які займаються суміжними проблемами. Після того як завдання, що поставлене перед комітетом, виконане, він може бути розформований Технічним бюро, або зберігати формальну відповідальність за перегляд стандарту.
Процедура прийняття стандарту включає схвалення проекту робочою групою технічного комітету, розсилання проекту технічним бюро всім країнам-членам СЕН в особі національних організацій з стандартизації для голосування у встановлений термін. Євронорма (європейський стандарт) рахується прийнятою, якщо проти проекту подано не більше 20% голосів. Прийнятий стандарт вводиться в національну систему стандартизації всіх країн-членів,в тому числі і тих, що голосували проти. Далі Адміністративна рада розглядає цей стандарт з точки зору ступеня його важливості для країн-членів ЄС. У випадку позитивного рішення на нього робиться посилання у відповідній директиві ЄС і стандарт набуває статус обов'язкового до виконання в країнах-членах ЄС.
Крім євронорм, СЕН розробляє документи з гармонізації (HD) і попередні стандарти (ENV), вони направлені на усунення технічних барєрів в торгівлі і на прискорення впровадження прогресивних технічних вимог у виробництво нових товарів.
Документи з гармонізації пояснюють сутність тих адміністративних і правових норм, які порушують одноманітність застосування міжнародних стандартів в країнах-членах СЕН.
Європейський стандарт ,що приймається СЕН видається у двох варіантах: як євронорма і як націоналльний стандарт в країнах-членах СЕН. В другому варіанті стандарт може містити додаток у вигляді рекомендацій і пояснень, що відповідають його розумінню і застосуванню.
Крім розробки стандартів на продукцію, послуги, процеси, СЕН займається стандартизацією систем забезпечення якості продукції, методів випробувань і акредитації випробувальних лабораторій. В цьому напрямку створені і затверджені європейські стандарти-євронорми серії 29000 (EN 29000), котрі по суті представляють собою прийняття міжнародних стандартів ISO серії 9000. В комплекс цих нормативних документів входять п'ять європейських стандартів:
EN 29000 "Загальне управління якістю і стандарти з забезпечення якості, керівні вказівки звибору і застосування";
EN 29001 "Системи якості. Модель для забезпечення якості при проектуванні і (або) розробці виробництві, монтажу і обслуговуванні";
EN 29002 "Системи якості. Модель для забезпечення якості при вихідному контролі і випробовуваннях";
EN 29003 "Загальне управління якістю і елементи системи якості. Керівні вказівки".
В галузі випробувань, сертифікації та акредитації прийнятий комплекс нормативних документів з семи європейських основоположних стандартів - євронорми серії 45000 (EN 45000):
EN 45001 "Загальні критерії, що стосуються роботи випробувальних лабораторій";
EN 45002 "Загальні критерії для оцінки (атестації) випробувальних лабораторій";
EN 45003 "Загальні критерії для органів з акредитації лабораторій";
EN 45011 "Загальні критерії для органів з сертифікації, що проводять сертифікацію продукції";
EN 45012 "Загальні критерії для органів з сертифікації, що відповідають за сертифікацію систем якості";
EN 45013 "Загальні критерії, що стосуються органів з сертифікації, які займаються атестацією персоналу";
EN 45014 "Загальні критерії для заяви постачальника про відповідність виробу стандарту".
Ці стандартирозроблені СЕН разом з Європейським комітетом з стандартизації в електротехніці (СЕНЕЛЕК).
Сучасні проблеми СЕН стосуються підготовки стандартів, що відповідають виникаючим проблемам ринку, і вчасного їх видання; ліквідація відставання прийняття стандарту від видання європейських директив; прискорення строків прийняття стандартів, кількість яких відстає з року в рік від числа їх проектів.
.Європейський комітет з стандартизації в електротехніці (СЕНЕЛЕК)
СЕНЕЛЕК утворений в 1971 р. в наслідок об'єднання двох європейських організацій - Європейського комітету з координації електротехнічних стандартів країн-членів ЄАВТ і Європейського комітету з координації електротехнічних стандартів країн-членів ЄС.
Члени СЕНЕЛЕК - 17 країн Європи: Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Німечина, Іспанія, Ісландія, Італія, Люксенбург, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Фінляндія, Франція, Швеція, Швейцарія. Всі вони представлені національними електротехнічними комітетами і є членами IEC (крім Люксембургу).
На чолі організації - Генеральна асамблея, в якій країни-члени представляють національні організації з стандартизації і урядові органи, а також беруть участь представники від ЄС і ЄАВТ. Генеральна асамблея вибирає Адміністративну раду, що складається з делегацій (до 5 осіб) від національних організацій країн-членів. Структури, що відповідають за стандартизацію (Рис.6.3.), аналогічно описані для СЕН. СЕНЕЛЕК з ними тісно співпрацює.
Основна мета СЕНЕЛЕК - розробка стандартів на електротехнічну продукцію у тісній співпраці з ЄС та ЄАВТ. Стандарти СЕНЕЛЕК розглядаються як необхідний засіб для створення єдиного

 
 

Цікаве

Загрузка...