WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю (пошукова робота) - Реферат

Міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю (пошукова робота) - Реферат

перестала діяти.
Після закінчення Другої світової, в жовтні 1946 р., рішенням ООН була створена Міжнародна організація з стандартизації (ISO). На засіданні генеральної асамблеї ООН був прийнятий статут ISO,який визначив статус організації, її структуру, функції основних органів і методи їх роботи.
Рис. 6.1. Структура ISO
В статуті ISO записано, що "метою організації є сприяння розвитку стандартизації в світовому масштабі для полегшення міжнародного товарообміну і взаємодопомоги, а також для розширення співпраці в галузі інтелектуальної, наукової, технічної та економічної діяльності".
Для досягнення цієї мети ISO може:
- вживати заходів для полегшення гармонізації у світовому масштабі стандартів і зв'язаних з ним галузей;
- розробляти і публікувати міжнародні стандарти за умови, що в кожному випадку стандарт буде ухвалений, якщо за нього було віддано дві третини голосів активних членів технічного комітету або підкомітету і проти - не більше чверті загального числа голосів;
- організовувати обмін інформацією про роботу своїх комітетів - членів і технічних комітетів;
- співпрацювати з іншими міжнародними організаціями, що зацікавлені в суміжних питаннях.
В ISO встановлені два види членства - комітети-члени і члени-кореспонденти. Ком ітетами-членами є національні організації з стандартизації.
Органами ISO є: Генеральна Асамблея, Рада, Комітети Ради, технічні комітети і Центральний секретаріат. Структура ISO наведена на рисунку- 6.1.
Вищим органом ISO є Генеральна Асамблея.
В період між сесіями Генеральної Асамблеї роботою організації керує Рада, на чолі якої стоїть президент ISO. Рада складається з 18 членів-представників національних організацій з стандартизації, що вибираються на 3 роки. Для розгляду і підготовки рішень з питань, що цікавлять всю організацію загалом, Рада утворює постійні і тимчасові комітети.
На даному етапі працюють такі комітети:
STACO - Комітет з вивчення наукових принципів стандартизації;
PLACO - Технічне бюро;
CASCO - Комітет з оцінки відповідності;
INFCO - Комітет з науково- технічної інформації;
DEVCO - Комітет з надання допомоги кранам, що розвиваються;
COPOLCO - Комітет з захисту інтересів споживачів;
REMCO - Комітет з стандартних зразків.
Для прикладу наведем напрямки діяльності двох Комітетів Ради ISO.
Комітет з оцінки відповідності CASCO:
- вивчає способи оцінки відповідності продукції і систем якості стандартам;
- готує настанови з випробувань, інспекції та сертифікації продукції, процесів, служб, а також з оцінки випробувальних лабораторій, інспекційних організацій, організацій з сертифікації систем якості;
- сприяє взаємному визнанню національних і регіональних систем якості, а також використанню міжнародних;
- сприяє взаємному визнанню національних і регіональних систем якості, а також використанню міжнародних стандартів на випробування, інспекцію, сертифікацію систем якості.
CASCO проводить роботу з створення настанов ISO в галузі гармонізації національних систем сертифікації, створення методологічної бази для розробки і акредитації національних систем сертифікації з взаємного визнання результатів випробувань. Крім того, CASCO періодично проводить аналіз всіх діючих націо-нальних, регіональних і міжнародних систем сертифікації з метою вчасного прийняття заходів з організації міжнародних систем сертифікації продукції на відповідність стандартам ISO.
Результати роботи CASCO мають велике значення для країн, де утворюються національні системи сертифікації. За останні декілька років CASCO разом з Міжнародною електротехнічною комісією (IEC) підготував цілий ряд настанов зосновних аспектів сертифікації. Ці документи отримали широке визнання в країнах - членах ISO та IEC. В ряді країн вони покладені в основу систем сертифікації.
Комітет з захисту інтересів споживачів (COPOLCO)
Він утворений в 1977 р. з метою стандартизації в галузі інформації споживача, тобто забезпечення зв'язку між ISO і міжнародними організаціями. Що займаються питаннями, які цікавлять споживачів.
В завдання COPOLCO входить вивчення таких питань:
- шляхи сприяння споживачам в отриманні максимального ефекту від стандартизації продукції, а також заходи, які потрібно застосувати для більш ширшої участі споживачів в національній і міжнародній стандартизації;
- розробка з точки зору стандартизації рекомендацій, що направлені на забезпечення інформацією споживачів, захист їх інтересів, а також програм їх навчання питанням стандартизації;
- узагальнення досвіду участі споживачів в роботах з стандартизації, застосуванню стандартів на споживчі товари; з інших питань національної і міжнародної стандартизації, що цікавлять споживача;
- підтримання зв'язку з іншими органами ISO, діяльність яких дотична до інтересів споживачів.
Результатом діяльності COPOLCO є періодичне видання списків національних і міжнародних стандартів, що цікавлять організації споживачів, а також підготовка настанов з питань споживчих товарів, наприклад:
Настанова 12 "Порівняльні випробування споживчих товарів";
Настанова 14 "Інформація про товари для споживачів";
Настанова 36 "Розробка стандартних методів вимірювання експлуатаційних характеристик споживчих товарів".
Основним видом діяльності ISO є розробка міжнародних стандартів. Тому головним структурним підрозділом - робочими органами цієї організації є: технічні комітети, підкомітети, робочі групи. Взагалі нараховується біля 2500 робочих органів ISO.
Робочі комітети ISO ведуть роботу з міжнародної стандартизації в певній галузі, наприклад ISO/ТК 10 "Технічні креслення", ISO/ТК 22 "Автомобілі", ISO/ТК 37 "Термінологія".
Якщо робота, що проводиться технічним комітетом, охоплює широке коло питань, тоді в рамках технічних комітетів створюють підкомітети. Наприклад, в ISO/ТК 20 "Авіаційні і космічні літальні апарати" входять десять підкомітетів.
Сьогодні практично нема такої галузі, в якій не були б розроблені стандарти ISO.
Із загальної кількості стандартів, розроблених ISO (більше 7500) в різних галузях техніки, вони розподіляються наступнимчином:
- машинобудування - 29,5% ;
- хімія - 3,4%;
- неметалічні вироби - 12,2%;
- руди і метали - 9,1%;
- інформаційна техніка - 8,8%;
- сільське господарство - 8,5%;
- будівництво - 3%;
- спецтехніка - 3%;
- охорона здоров'я і медицина - 3,3%;
- основоположні стандарти - 3,3%;
- навколишнє середовище - 3%;
- пакування і транспортування товарів - 1,8% та інші.
У переліку відсутні стандарти в галузі електротехніки, електроніки і зв'язку, так як розробкою стандартів цих галузях займається IEC у відповідності з діючим договором між ISO і IEC.
В останні роки у всіх країнах велику увагу приділяють питанню утворення на підприємствах систем якості. В ряді країн (США, Франція, Великобританія та інші.) були розроблені і затверджені національні стандарти, що містять рекомендації з утворення таких систем. З метою розробки однакового підходу до вирішення питання якості продукції був утворений ISO/ТК 176 "Управління якістю і забезпення якості", його завданням є стандартизація і гармонізація основоположних принципів систем

 
 

Цікаве

Загрузка...