WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю (пошукова робота) - Реферат

Міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю (пошукова робота) - Реферат

відзначити діяльність МОЗМ у сертифікації засобів вимірювання. З 1 січ-ня 1995 р. введена система сертифікатів МОЗМ.
Сертифікат МОЗМ - це документ, що підтверджує відповідність засобу вимірювань певній Міжнародній рекомендації (МР) МОЗМ. МР містить технічні вимоги, опис процедури випробувань і форму звіту з випробувань. Сертифікат МОЗМ дає гарантію виробнику засобів вимірювань у тому, що його виріб відповідає міжнародним вимогам, які признаються більшістю країн світу.
На кінець 1995 р., в Системі сертифікатів МОЗМ діє 16 МР. В цьому ж році видано більше 160 сертифікатів МОЗМ 32 виробникам у 12 країнах.
З метою удосконалення Системи утворена технічна консультативна група з сертифікації (ТАГсерт). В її роботі беруть участь: Австралія, Китай, Данія, Німеччина, Японія, Куба, Норвегія, Польща, Росія, Словачина, Великобританія, США, Україна, Югославія. ТАГсерт щорічно доповідає перед МОЗМ, робота її організована в основному через листування. Секретаріат веде МБЗМ, робоча мова - англійська.
Завдання на найближчу перспективу включають: прискорення робіт з взаємного визнання шляхом порівняння і обміну результатами випробувань; розповсюдження Системи на несерійні засоби вимірювань; розповсюдження інформації про Систему; пропрацювання процедур використання Системи сертифікатів МОЗМ для групи однотипних засобів вимірювання.
МЗБМ займається визначенням думок країн-членів МОЗМ щодо завдань розвитку Системи розсилаючи для цього опитувальник, що стосується робочих доповідей ТАГсерт з пріоритетних напрямків. Серед пропозицій підприємств (фірм) - виробників, зацікавлених в сертифікації своєї продукції в Системі сертифікації МОЗМ, МБЗМ відмічає міжнародне визнання сертифікатів на засоби вимірювань всіма країнами-членами МОЗМ; розповсюдження Системи на автоматичні зважувальні пристрої та інше. Система сертифікації засобів вимірювання МОЗМ дає можливість будь-якій країні-члену отримати сертифікат про відповідність конкретного приладу, який виробляється підприємством в даній країні, вимогам певної МР МОЗМ. Інші країни-учасниці МОЗМ на добровільній основі приймають рішення про признання (непризнання) такого сертифікату. Будь-яка країна яка приєднається до Конвенції 1956р., отримує всі права країни-члена МОЗМ, в тому числі відносно Системи сертифікатів МОЗМ.
В галузі метрології працюють також інші міжнародні організації:
МККР - Міжнародний консультативний комітет з радіозв'язку;
МККТТ - Міжнародний консультативний комітет з телефонії та телеграфії;
ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації;
МАГАТЕ - Міжнародне агентство з атомної енергії;
КОСПАР - Комітет з дослідження космічного простору.
Міжнародні організації зі стандартизації
Національні стандарти висвітлюють особливості і рівень науково-технічного розвитку країни, в якій вони розроблені і застосовуються. Тому вимоги стандартів різних країн на одинакові матеріали і вироби часто відрізняються один від одного, що є серйозною перешкодою для розвитку міжнародної торгівлі, тобто є необхідність узгодження характеристик продукції зі стандартами тієї країни, яка купує цю продукцію.
Розвиток міжнародної торгівлі і міжнародної співпраці у всіх галузях людської діяльності об'єктивно призвело до необхідності узгодження (гармонізації) національних стандартів, розробки і широкого застосування міжнародних (регіональних міжнародних) стандартів.
"Світ в русі - міжнародні стандарти сприяють переміщенню людей, енергії, товарів та інформації" - під таким девізом відмічали 14 жовтня 1995 р. Всесвітній день стандартів.Міжнародні стандарти, забезпечують технічну сумісність, сприяють безперешкодному функціонуванню систем переміщення всіх типів.
Сучасні темпи технічного розвитку і лібералізації міжнародної торгівлі утворюють нові сприятливі можливості для розвитку міжнародної співпраці на основі застосування міжнародних стандартів.
По-перше, відкривається потенційно глобальний ринок продукції і послуг, де виробники, постачальники і оператори мереж можуть конкурувати на рівній основі.
По-друге, прийняття міжнародних стандартів для систем переміщення сприяє створенню і роботі сумісних засобів взаємодії, необхідних для швидкого і економічно ефективного постачання продукції і послуг споживачам, незважаючи на відстані.
Але ще багато потрібно зробити для вирішення проблем, з якими стикається світове співтовариство в своєму сучасному розвитку. Стандартизація сукупності систем переміщення і глобального ланцюга матеріально-технічного постачання (логістики) далеко виходить за кордони стандартизації транспортних елементів, таких, як вантажні контейнери і вантажно-розвантажувальне устаткування, щоб повністю охопити всю транспортну інфраструктуру залізних і шосейних доріг, складів, морських і повітряних портів. Гармонізація у всесвітньому масштабі всіх елементів цього ланцюга - електричних і електронних, а також механічних - принесе користь не тільки транспортникам, а й їхнім промисловим споживачам. Ця проблема може бути вирішена тільки на основі скоординованих робіт з міжнародної стандартизації в галузі технічного зв'язку та інформаційних технологій і застосовуваних не тільки в рамках глобальної мережі матеріально-технічного постачання, а також в інших галузях діяльності, де відбувається обмін інформацією. Майбутнє світове інформаційне товариство з його "інформаційними супершвидкісними магістралями" буде залежати від рівня міжнародної стандартизації, котра вже сьогодні охоплює мережі аудіо і відео інформації, для створення інформаційних технологій і використання в телекомунікаціях.
Разом з новим напрямком в роботах з міжнародної стандартизації - стандартизації технологій переміщення, не применшує роль і значення міжнародної стандартизації як організаційно-технічної основи співробітництва країн в традиційних видах діяльності: терміни і визначення, методи аналізу і випробувань, сертифікація продукції і послуг, забезпечення безпеки продукції і праці, раціональне використання енергії та природних ресурсів, охорона навколишнього середовища, управління виробництвом і якістю продукції.
Одною з найважливіших особливостей розвитку співробітництва країн в галузі стандартизації на багатосторонній основі є останнім часом помітний кількісний, структурний і функціональний ріст міжнародних організацій, що займаються питаннями стандартизації. Цьому сприяв перехід робіт в галузі міжнародної стандартизації на якісно новий етап розвитку,викликаний розширенням і поглибленням міжнародної співпраці у всіх сферах людської діяльності.
Із загального числа більш, ніж чотирьох тисяч міжнародних організацій (світових і регіональних), що діють в сучасному світі, більше 400 так чи інакше займаються питаннями стандартизації.
Безпосереднє співробітництво різних країн в галузі стандартизації почалось з 1921 р., коли була проведена перша конференція секретарів семи національних комітетів з стандартизації. Ця конференція напрацювала організаційні принципи, на їх основі в 1926 р. була створена міжнародна Федерація національних асоціацій з стандартизації - ІСА, в склад якої увійшло 20 національних організацій з стан-дартизації. ІСА розробила біля 180 міжнародних рекомендацій з стандартизації, але з початком Другої світової війни

 
 

Цікаве

Загрузка...