WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю (пошукова робота) - Реферат

Міжнародне співробітництво України в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю (пошукова робота) - Реферат

еталонів часу і частоти у 100-1000 разів, а це в свою чергу позитивно відбилось на забезпечені космічних польотів, а також було використано в кількох фундаментальних наукових дослідженнях.
Міжнародна організація законодавчої метрології
Міжнародна організація законодавчої метрології (МОЗМ) утворена на основі міжурядової Конвенції, що підписана в 1956 р. Організація об'єднує більше, ніж 80 країн. Мета МОЗМ - розробка загальних питань законодавчої метрології, у тому числі встановлення класів точності засобів вимірювань; забезпечення однаковості визначення типів, зразків і систем вимірювальних приладів; рекомендації з їх випробувань для уніфікації метрологічних характеристик; порядок повірки і калібрування засобів вимірювань; гармонізація верифікаційної апаратури, методів звірення, повірок і атестацій еталонних, зразкових і робочих вимірювальних приладів; розробка оптимальних форм організації метрологічних служб і забезпечення єдності державних наказів з їх введення; надання науково-технічної допомоги, країнам, що розвиваються, у створенні і організації метрологічних служб і оснащення належним обладнанням; встановлення єдиних принципів підготовки кадрів в галузі метрології з врахуванням різних рівнів кваліфікації.
На 4-й Міжнародній конференції МОЗМ в 1872 р. її цілі були доповнені більш загальним формулюванням, що висвітлює суть основних завдань міжнароднї співпраці: встановлення взаємної довіри до результатів вимірювань технічних характеристик сировини, напівфабрикатів і промислової продукції, що проводяться в кожній з країн-учасниць Конвенції, визначення загальних принципів законодавчої метрології; вста-новлення необхідних і достатніх характеристик і вимог, котрим повинні відповідати засоби вимірювань, щоб їх застосування після узгодження з країнами-членами могло бути рекомендоване в міжнародному плані.
На наступних конференціях завдання доповнялись відповідно до розвитку сертифікації, а також стандартизації систем управління якістю на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000. Так, на 8-й Конференції МОЗМ в 1988 р. в число нових актуальних завдань були включені пропозиції з проведення досліджень методів повірки засобів вимірювань у їх виробників з врахуванням діючих на підприємствах систем управління якістю, що відповідають стандартам ISO 9000.
Вищий керуючий орган МОЗМ - Міжнародна конференція законодавчої метрології, яка скликається раз на чотири роки. В роботі конференції зазвичай беруть участь не тільки країни-члени, але і ті країни, які не планують стати членами, а також різні міжнародні спілки, діяльність яких пов'язана з метрологією. Рішення, що прийняті МОЗМ, мають рекомендаційний характер і лише морально зобов'язують країни-члени організації застосувати їх при можливості.
Виконавчий орган МОЗМ - Міжнародний комітет законодавчої метрології, що складається із представників кожної країни-члена МОЗМ. Представники не наділені правом брати на себе зобов'язання від імені уряду своєї держави. При Комітеті діє консультативний орган - Рада президента (Міжнародного комітету законодавчої метрології ). До його складу входять два віце-президенти, директор Міжнародного бюро законодавчої метрології і п'ять найактивніших членів Міжнародного комітету законодавчої метрології.
Рішення зазвичай приймаються на сесіях Комітету, котрі проводяться щороку, а в особливих випадках - шляхом листування. Резолюції, що приймаються Комітетом, дійсні при одноголосній підтримці всіх його членів.
Роботу Комітету і Конференції координує Міжнародне бюро законодавчої метрології (МБМЗ, міститься в Парижі). Бюро видає інформаційні матеріали, веде фонд документації, займається пропагандою досягнень в галузі метрології шляхом експозиції в своїх демонстраційних залах. Бюро проводить постійний взаємний обмін інформацією з учасниками МОЗМ, а також щоквартально випускає "Бюлетень МОЗМ" (на французькій мові - офіційній для організації). Технічні комітети (ТК) і підкомітети (ПК), являються, як прийнято в подібних організаціях, робочими органами, МОЗМ мали до останнього часу інші назви: секретаріати-пілоти і секретаріати-доповідачі відповідно. Зараз йде перехід на ТК та ПК, і він ще не завершений. Секретаріати-пілоти відповідають за певну галузь метрології, а секретаріати-доповідачі ведуть конкретні аспекти в кожній галузі.
В міжнародну робочу групу входять представники секретаріата-пілота (ТК) і
секретаріатів-доповідачів (ПК) різних країн, що хочуть приймати участь в роботі., а також представники інших міжнародних організацій, що співпрацюють з МОЗМ.
В міжнародних робочих групах може бути два види членства:
- член П - представник країни-учасниці МОЗМ;
- член О - представник країни- спостерігача.
Головне завдання ТК - складання програми робіт, яка розрахована на чотирилітній період і затверджується вищим керуючим органом МОЗМ. ТК і ПК по характеру створюваних ними документів діляться на три основних групи:
ў з загальних питань метрології;
ў з окремих видів вимірювань;
ў з метрологічного забезпечення окремих галузей діяльності.
МОЗМ видає два види документів: міжнародні документи (МД) і міжнародні рекомендації (МР). МД мають директивний характер і призначені для робочих органів МОЗМ, МР - мають рекомендаційний характер і призначені для країн-членів МОЗМ.
МР і МД видаються на англійській і французькій мовах і розсилаються країнам-членам.
Взаємне визнання результатів випробувань і сертифікації безпосередньо пов'язано з визнанням результатів повірки засобів вимірювань. Працюючи в цьому напрямку, МОЗМ затвердила міжнародний документ "Рекомендації з співставлення дво- і багатосторонніх угод про визнання результатів випробувань, затвердження типу, повірки".
Розробки МОЗМ , направлені на укладення угод про взаємне визнання, внесли значний внесок в можливість утворення Міжнародної системи сертифікації засобів вимірювань, як добровільної і відкритої системи. Діяльність МОЗМ в цьому напрямку не суперечить прийнятим рекомендаціям ISO/IEC. Навпаки, МОЗМ не тільки враховує настанови ISO/IEC, безпосередньо зв'язані з областю метрології, а також бере участь в роботі майже 30 технічних комітетів ISO. Крім того, МОЗМ співпрацює з такими міжнародними організаціями, як IEC, ЮНІДО, МОМВ, ІМЕКО та інші.
ІМЕКО - Міжнародна конференція з вимірювальної техніки і приладобудування - утворена в 1958 р. і є науковою, консультативною організацією. Форма її роботи - проведення міжнародних конгресів і семінарів з актуальних проблем розвитку вимірювальної і діагностичної техніки.
ЮНІДО - організація системи ООН з промислового розвитку, головна мета якої - сприяння індустріалізації країн, що розвиваються.
Таким чином, ділові контакти зорганізаціями, здавалось би, різного профілю направлені до однієї мети - сприяння науково-технічному прогресу і міжнародним економічним зв'язкам.
Форми співпраці МОЗМ з іншими міжнародними організаціями різні: обмін інформацією з проведених і планованих робіт, участь в завданнях (з правом дорадчого голосу), утворення змішаних комітетів. Всі вони переслідують одну мету - уникнути дублювання в роботі і максимально використати зусилля і напрацювання інших організацій у виконанні поставлених завдань.
Сертифікати МОЗМ.
Треба

 
 

Цікаве

Загрузка...