WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Державна система стандартизації України. - Реферат

Державна система стандартизації України. - Реферат

Завдання його аналогічні до завдань державного нагляду.
1.8.3. Техніко-економічна ефективність стандартизації.
Стандартизація є невід'ємною часткою робіт при створенні нової техніки і характеризується високою економічною ефективністю.
Економічна ефективність є наслідком економії грошових, матеріальних, людських та інших ресурсів, яка відбувається за рахунок впровадження нових або оновлених НТД і визначається тим, що стандартизація дозволяє:
- привести показники якості продукції у відповідність з досягненнями науки і техніки;
- комплексно ув'язати властивості сировини, матеріалів, напівфабрикатів і готової продукції;
- скоротити терміни, трудомісткість розробки і освоєння виробництва нових видів продукції;
- впорядкувати системи документації;
- підвищити рівень спеціалізації виробництва;
- здійснити нагляд за впровадженням і додержанням стандартів в народному господарстві.
Економічна ефективність стандартизації може бути визначена в масштабі всього народного господарства, галузі виробництва або окремого підприємства. Для цього виконують спеціальні економічні розрахунки, які проводяться відповідно до існуючих нормативних документів.
Eкономічний ефект від стандартизації складає виражену в грошових чи натуральних показниках економію живої і матеріалізованої праці в суспільному виробництві внаслідок впровадження стандарту з урахуванням необхідних затрат. Визначається він на основі тих же принципів, що і економічний ефект науково-технічного прогресу, складовою частиною якого є стандартизація.
Виконання робіт з стандартизацій забезпечує:
-скорочення циклів проектування, підготування виробництва, виготовлення і ремонту виробів - економія часу;
-зменшення затрат праці, матеріали ,енергії - економія ресурсів;
-зменшення затрат на проектування, собівартсті виготовлення, затрат на ремонти - економія коштів.
Методологічна оцінка економічної ефективності стандартизації (ЕЕС) базується на таких постулатах:
-ЕЕС трактується як єдиний комплексний результат економічних, організаційних та технічних заходів;
-величина ЕЕ визначається з врахуванням масштабів впровадження заходів зі стандартизації;
-величина ЕЕ визначається на протязі всього періоду дії стандарту;
-ступінь ефективності визначається шляхом співставлення всіх затрат на розробку і впровадження стандартів з величиною ефекту від його застосування.
Величину ЕЕ від впровадження стандарту можна подати у вигляді формули:
= пр+ в+ ек
де пр -економічна ефективність стандартизації на стадії проектування;
в -економічна ефективність стандартизації при виготовленні;
ек -економічна ефективність стандартизації при експлуатації.
Економічна ефективність на кожній стадії є сумою ефектів від змін виробничих фондів і ефекту від економії на щорічних поточних витрат.
Ефективність змін виробничих фондів визначається з врахуванням рентабельності:
в. ф. =(Пв. ф. - ПІв.ф.) Кр ,
Пв.ф. -виробничі фонди до стандартизації;
ПІв.ф. - виробничі фонди після стандартизації;
Кр. -коефіцієнт рентабельності виробничого фонду.
Економія поточних витрат виражається у зниженні собівартості продукції.
п.в. =(С-СІ ) n,
де С -поточні витрати на одиницю продукції до стандартизації;
СІ -поточні витрати на одиницю продукції після стандартизації
n -кількість одиниць продукції.
Якщо врахувати ще те, що економічна ефективність рахується протягом всього періоду дії стандартів то величина економічної ефективності стандартизації виражається формулою:
і -число підприємств, охоплених стандартизацією;
n -період дій стандартизації в роках.
З іншого боку роботи з стандартизації вимагають затрат: затрати на розробку стандартів і його впровадження
В=Вр +Вв ,
де Вр -затрати на розробку стандартів;
Вв -затрати на впровадження стандартів.
Ступінь ефективності стандартизації тоді оцінюється відношення економій до затрат, що виражається коефіцієнтом:
К= /в.
Проведення робіт зі стандартизації, особливо розробка і впровадження державних стандартів, має економічні, технічні і соціальні наслідки для всього народного господарства, причому вони можуть бути в різних сферах дуже суперечливі. Якщо впровадження стандарту створює економічний ефект у виробництві і експлуатації стандартизованої продукції, то впровадження його завжди доцільне. Але дуже часто випуск стандартизованої продукції вищої якості вимагає від промисловості великих затрат, що підвищує собівартість її виготовлення. В той самий час в експлуатації така продукція дуже вигідна, бо має підвищені споживчі властивості. В цьому випадку необхідно встановити, наскільки результати перевищують сумарні затрати, і зробити висновки про доцільність впровадження стандартів не з вузьковідомчих позицій, а з позицій народного господарства загалом.
При проведенні робіт зі стандартизації критерії економічної ефективності повинні бути основними, бо визначають напрямок цих робіт і рівень показників, що закладаються в стандарти. Тому визначення величини економічного ефекту повинно проводитися, починаючи з початкової стадії, і супроводжувати весь процес розробки стандарту для вибору і встановлення оптимального рівня стандартизованих показників.
Вже при розробці планів і програм стандартизації за укрупненими показниками визначається величина очікуваного економічного ефекту, який уточнюється при складанні технічного завдання на розробку кожного конкретного стандарту. В процесі роботи над створенням стандарту проведеннятехніко-економічних розрахунків має на меті вибір оптимального варіанту вирішення завдань стандартизації.
Розроблений стандарт подається на розгляд і затвердження з уточненим техніко-економічним розрахунком ефективності, який потрібен для прийняття рішення про його затвердження і впровадження в народне господарство на основі значення очікуваного економічного ефекту. Після впровадження стандарту на підставі цих даних про фактичні результати, отримані в сфері проектування, виробництва і експлуатації об'єктів стандартизації, може бути розраховане значення фактичного економічного ефекту, необхідне для аналізу змін економічних показників внаслідок проведення робіт з стандартизації.
Проте порядок, що встановлює необхідність проведення техніко-економічних розрахунків, допускає і винятки. З урахуванням різноманітності об'єктів стандартизації не завжди є можливим і доцільним визначити економічну ефективність. Це стосується:
-стандартів, в яких техніко-економічні показники залишились незмінними порівняно з базовими;
-стандартів, що встановлюють підвищені норми для органолептичних властивостей продукції;
-загальнотехнічних і організаційно-методичних стандартів, направлених на встановлення порядку проведення робіт (інструкції, положення, правила і норми виробничо-технічного призначення, документація у сфері управління виробництвом, техніко-економічна інформація); стандартів на терміни, визначення, класифікацію, позначення. Для вказаних стандартів даються якісні характеристики їх доцільності і затрати на їх розробку і впровадження.

 
 

Цікаве

Загрузка...