WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Державна система стандартизації України. - Реферат

Державна система стандартизації України. - Реферат

їх до суворого виконання встановлених правил розробки і оформлення технічної документації.
Нормоконтроль на підприємстві може бути як централізованим, так і децентралізованим: це залежить від масштабів підприємства і загальної схеми організації робіт з стандартизації. При централізованому нормоконтролі відділ стандартизації має в своєму складі групу нормоконтролю або відповідального за контроль, що підпорядковані керівнику відділу.
При децентралізованому нормоконтролі він здійснюється в різних підрозділах підприємства.
Права і обов'язки працівників нормоконтролю визначаються відповідним положенням і наказом по підприємству. Нормоконтролер повинен бути спеціалістом високої кваліфікації, бездоганно знати своє виробництво, регулярно слідкувати за виданням нових стандартів всіх категорій та інших обов"язкових нормативних документів.
Вказівки нормоконтролера вважаються обов'язковими для виконання, суперечки між ним і виконавцем вирішує керівник відділу (бюро, групи) стандартизації підприємства. Його рішення може бути відмінено тільки головним інженером підприємства або директором.
Технічна документація, яка не має підпису нормоконтролера, не приймається до подальшої роботи.
1.8. Порядок впровадження стандартів і державний нагляд за їх додержанням.
1.8.1. Порядок впровадження стандартів.
Впровадження стандарту повинно бути закінчене до дати набуття ним чинності. Стандарт вважається впровадженим на підприємстві (організації), якщо встановлені ним вимоги додержуються у відповідності з його сферою дії і забезпечується стабільність якості виготовлення продукції.
За погодженням з основним споживачем (замовником), допускається дострокове введення стандарту в дію.
Впровадження стандарту здійснюється відповідно до плану основних організаційно-технічних заходів. Залежно від виду стандарту цей план передбачає:
- перегляд, внесення змін або відміну чинних і розробку нових нормативно-технічннх документів, що пов'язані зі змістом впроваджуваного стандарту;
- розробку нової технічної документації і внесення змін в чинну документацію;
- забезпечення підприємств необхідною сировиною, матеріалами, напівфабрикатами і комплектуючими засобами, а також устаткуванням, приладами, інструментами, необхідними для випуску нової продукщї;
- зміну технологічних процесів, режимів роботи, автоматизацію і механізацію виробничих процесів, підвищення точності виготовлення продукції;
- реконструкцію, розширення, будівництво нових виробничих потужностей і організацію спеціалізованих виробництв;
- підвищення кваліфікації, підготовку кадрів і інші заходи, необхідні для впровадження стандарту.
Завершення робіт з впровадження стандарту оформляється актом, який затверджує керівник (заступник) підприємства (організації). В роботі комісії беруть участь представники підприємства, яке впроваджує стандарт, і представник основного споживача.
1.8.2. Державний нагляд за "провадженням і додержанням стандартів"
Державний нагляд за "провадженням і додержанням стандартів" проводиться згідно Законом України "Про стандартизацію".
Державний нагляд - це діяльність спеціально уповноважених органів державної виконавчої влади щодо контролю- за додержанням суб'єктами підприємницької діяль
ності (підприємцями) стандартів, норм і правил при виробництві та випуску продукції (виконанні робіт, наданні послуг) для забезпечення інтересів суспільства і споживачів, її належної якості, безпечної для життя, здоров'я, майна людей і навколишнього середовища.
Державний нагляд здійснює Держстандарт України, його територіальні органи, а також інші спеціально уповноважені на те органи. Державний нагляд здійснюється за планами органів державного нагляду або за зверненням громадян.
Об'єктами державного нагляду є:
продукція виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, продукція тваринництва та рослинництва, продукти харчування, в тому числі продукція, що пройшла сертифікацію,- на відповідність стандартам нормам і правилам,
продукція імпортна- на відповідність чинним в Україні стандартам, нормам і правилам стосовно безпеки життя, здоров'я й майна людей і навколишнього середовища;
продукція експортна - на відповідність стандартам, нормам, правилам або окремим вимогам, що обумовлені договором (контрактом);
атестовані виробництва - на відповідність установленим вимогам щодо сертифікації продукції.
дотримання стандартів, норм і правил при розробці, виробництві, випуску, зберіганні, транспортуванні, використанні, експлуатації, реалізації та утилізації продукції, стадії реалізації товарів у сфері торгівлі, випуску і реалізації продукції на підприємствах громадського харчування та надання послуг громадянам як споживачам методом проведення періодичних або перевірок через вибірковий або суцільний контроль;
дотримання стабільності якості сертифікованої продукції і правил проведення її випробувань.
Державний нагляд на конкретному підприємстві починається з того, що:
- вивчаються акти і пропозиції за результатами попередньої перевірки;
-перевіряється забезпеченість підприємства необхідною технічною документацією (стандарти, креслення, карти технологічного процесу);
- ознайомлюються з методами і засобами контролю технологічного процесу і перевіряють їх відповідність чинним стандартам;
- аналізуються рекламації на продукцію, яка перевіряється;
- перевіряється наявність служби стандартизації, її дієздатність і укомплектованість.
Контроль якості продукції і її відповідність вимогам стандартів проводять у такому порядку:
- відбираються контрольні проби з числа тих виробів, що були прийняті відділом технічного контролю;
- проводять випробування відібраних виробів за всімапоказниками у відповідності з чинними стандартами;
- в цехах перевіряється додержання режимів технологічних процесів, стан засобів вимірювання, робота відділу технічного контролю;
- перевіряється додержання стандартів на матеріали і комплектуючі напівфабрикати, одержані від суміжників.
При контролі строку впровадження стандарту перевіряється:
- наявність наказу міністерства чи відомства, а також наказу на підприємстві про впровадження стандарту;
- наявність плану організаційно-технічних заходів,необхідних для впровадження стандарту і його виконання;
- забезпеченість підприємства необхідною сировиною, устаткуванням, оснащенням, інструментом, технічною документацією для впровадження стандарту в дію;
- з яких показників стандарту при впровадженні допущені відхилення;
- якщо стандарт не впроваджується, то які є на це причини.
3а. результатами контролю складається акт з висновками і пропозиціями.
При порушенні вимог стандартів органи держнагляду:
- дають вказівку, направлену на усунення виявлених недоліків;
- забороняють відвантаження недоброякісної продукції;
- в необхідних випадках ставлять питання про притягнення до адміністративної і судової відповідальності осіб, винних у випуску недоброякісної продукції.
Поряд з проведенням державного нагляду проводиться і відомчий нагляд за впровадженням і додержанням стандартів, норм, правил.

 
 

Цікаве

Загрузка...