WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Державна система стандартизації України. - Реферат

Державна система стандартизації України. - Реферат

основі їх класифікацій і групування за подібними конструктивно-технологічними ознаками, що створює основу для підвищення рівня типових технологічних процесів.
Впровадження цього принципу дає можливість в кілька разів скоротити строки підготовки виробництва нових виробів і обсяг розроблюваної технологічної документації.
Типові технологічні процеси базуються на використанні стандартних вихідних заготовок, стандартних методів обробки деталей стандартних засобів технологічного оснащення, прогресивних форм організації виробництва. Вони розробляються на основі нових технологічних рішень.
Стандарти ЄСТПВ позначаються перед номером стандарту цифрою 14.
1.5.7. Система розробки і постановки продукції на виробництво (СРПВ).
Це система правил, що визначають порядок проведення робіт щодо створення, виробництва і використання продукції, встановлених відповідними стандартами.
Основне призначення СРПВ полягає у встановленні організаційно-технічних принципів і порядку проведення робіт для створення продукції високої якості, запобігання постановки на виробництво застарілої, неефективної і невідпрацьованої продукції, скорочення термінів розробки і освоєння та своєчасному оновленню продукції.
Стандарти СРПВ регламентують:
- -порядок проведення науково-дослідних і експериментально-конструкторських та технологічних робіт, патентних досліджень, що включають дослідження технічного рівня і тенденцій розвитку техніки;
- вимоги до продукції, яку належить розробити і впровадити , порядок запровадження, контролю і підтримання цих вимог на всіх стадіях життєвого циклу продукції та зняття її з виробництва;
- порядок постановки продукції на виробництво (в тому числі раніше впровадженої на інших підприємствах продукції і продукції, що виготовляється за ліцензіями зарубіжних фірм), здійснення авторського нагляду при впровадженні і виробництві продукції;
- вимоги до зразків-еталонів товарів, правила їх узгодження і затвердженя;
- порядок зняття застарілої продукції з виробництва з урахуванням інтересів споживачів і заміна такої продукції сучаснішою.
Стандарти системи СРПВ позначаються перед номером стандарту цифрою 15.
1.6. Роль уніфікації в промисловому виробництві.
Уніфікація як метод стандартизації полягає в раціональному скороченні кількості типів і параметричних (типорозмірних) рядів продукції однакового чи близького цільового (функціонального) призначення, встановленням оптимальних конструкторсько-технологічних рішень. Уніфікація продукції раціонально зменшує кількість різновидів, супроводжується типізацією шляхом комбінування (поєднання) найвдаліших конструкторсько-технологічних рішень, що мають місце в сукупності уніфікованих виробів.
В залежності від сфери проведення робіт з уніфікації розрізняють міжгалузеву уніфікацію, що проводиться в рамках одного підприємства (об'єднання).
В промисловості існують такі види уніфікації продукції:
- Модифікаційна -між базовою моделлю виробу і конструктивними модифікаціями, які виконані на основі базової моделі;
- внутрітипова (розмірно-конструктивна)- між однотипними виробами, що мають різні параметри;
- міжтипова- елементи продукції, що відрізняються конструкцією, але схожі за основними параметрами;
- загальна- схожа за призначенням продукція, що не має конструктивно-технологічної подоби.
Уніфікація може бути повною і неповною. При повній уніфікації здійснюється уніфікація всіх елементів запроектованого або існуючого виробу, при неповній -тільки частини елементів.
Повна уніфікація передбачає уніфікацію форми, розмірів та матеріалів.
Якщо повна уніфікація неможлива, -проводять неповну, наприклад, уніфікують форму деталі, але не уніфікують розміри і матеріали деталі, а також складальні одиниці (вузли), якщо вони виконують близькі за характером функції.
Уніфікацію проводять при конструюванні виробів та їх виготовленні. Найбільш ефективною є уніфікація при конструюванні нових виробів, оскільки в цьому випадку вона може бути комплексною: уніфікують вироби, технологічні процеси та технологічну документацію. В процесі виробництва можна проводити лише неповну уніфікацію, оскільки навіть незначна зміна конструкції тягне за собою зміну оснащення і технології.
В більшості країн набула поширення внутрітипова уніфікація, що проводиться на основі конструкторсько-уніфікованого ряду.
В конструкторсько-уніфікованому ряді виділяють базовий виріб (базову модель), що має максимальне конструктивне і технологічне наступництво, і модифікації- вироби (моделі), створені на основі базового. Важливо, щоби в основу конструктивно-уніфікованого ряду був покладений базовий вирібз високими якісними характеристиками і з можливостями подальшого вдосконалення. Тоді весь конструктивно-уніфікований ряд становитиме собою вироби високої якості. Створення конструктивно-уніфікованих рядів сприяє прискореному оновленню виробів.
Рівень уніфікації деталей і вузлів як окремого виробу, так і всього уніфікованого ряду моделей характеризується коефіцієнтами уніфікації, наступництва конструктивних елементів в конструктивно-уніфікованому ряді та повторності деталей в одному виробі. Варто відмітити, що можливості уніфікації в промисловому виробництві використовується ще недостатньо.
1.7. Нормоконтроль технічної документації (стандартизаційний контроль).
Технічні документи (конструкторські і технологічні) повинні відповідати ряду вимог; найважливішими з них є:
" вимоги до конструкції, що визначають її раціональність, взаємозв'язок елементів, вірність вибору матеріалів, характер оздоблення тощо;
" вимоги до технологій, що визначають можливість використання для виготовлення виробів найбільш прогресивних і економічних технологічних процесів та устаткування;
" вимоги до оформлення, що визначають чіткість та наочність зображення на кресленні всіх відомостей, необхідних для виготовлення деталі чи виробу.
Щоб розроблювана в процесі проектування технічнадокументація задовільняла перерахованим вище вимогам, необхідниим є постійний, добре організований контороль, як конструкторський і технологічний, так і нормативний (нормоконтроль).
Мета нормоконтролю-повне дотримання в технічних документах вимог чинних стандартів, широке використання у виробах при проектуванні стандартних і уніфікованих елементів.
Здійснення нормоконтролю є обов'язковим для всіх організацій і підприємств, що виконують проектно-конструкторські роботи, незалежно від їх відомчої підпорядкованості.
Нормоконтролю підлягає така конструкторська документація: текстові документи (пояснювальна записка, інструкції, технічний опис і умови, тощо), креслення та інша конструкторська документація.
При нормоконтролі технологічної документації перевіряють: карти технологічних процесів, додержання технологічних нормативів, технологічні креслення, карти розкрою матеріалів, розрахунки з нормування матеріалів тощо.
Нормоконтроль- один із завершальних етапів створення технічної документації, значення якого з розвитком стандартизації постійно зростає. Як один iз засобів впровадження і додержання стандартів, нормоконтроль дисциплінує конструктора і технолога, привчає

 
 

Цікаве

Загрузка...