WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

виконану роботу і за наслідки помилок у вимірах в розрахунку на короткотермінову і довготермінову перспективу.
Це викликано тим, що незважаючи на гарантування державою якості робіт через сформовані законодавством вимоги, вона повинна для органу, на який покладено контроль за виконанням цих робіт, зарезервувати право переслідувати в судовому порядку землевпорядників або інших спеціалістів за допущенні ними грубі помилки.
Одним словом, спеціаліст землевпорядник або геодезист, який має офіційний дозвіл навиконання таких робіт, повинен дати гарантію від збитків, які можуть бути спричинені в результаті професійної діяльності, з метою захисту інтересів звичайних землевласників. Між землевпорядниками і їх клієнтами повинні існувати договірні відносини незалежно від того, є ці клієнти приватними особами чи державними організаціями.
Визначення правової відповідальності є важливою справою, оскільки контроль за якістю здійснюється на основі вибіркових перевірок. Але враховуючи, що такий підхід передбачає можливість пропуску методичних даних, рівень ризику і наслідки помилок повинні бути чітко визначенні з метою запобігання дорогим, непотрібним і які займають багато часу перевіркам даних кадастрових зйомок.
Кадастрову зйомку земель у тому вигляді, в якому вона існує на сьогоднішній день, стали застосовувати у Північній Америці наприкінці 7 століття як засіб створення та організації поселень у Новому Світі. Йшлося, в основному, про створення мережі опорних (кутових) точок, що встановлювалися з однаковими вимогами одна до одної, починаючи з певної точки. Всі наступні межі землеволодінь прив'язувались до цих початкових поворотних точок. Для цього потрібні точні вимірювання кутів та відстаней, оскільки межа прокладається від точки до точки вздовж периметра, повертаючи до початкового пункту. Початкова точка зйомки "при-в'язується" до контрольної межі стосовно відстані та напрямку від цієї найближчої поворотної точки. В Україні у якості "контрольних меж" часто використовуються межі адміністративно-територіальних утворень, які стосуються державної геодезичної мережі.
Точні вимірювальні прилади, а також планіметричні та тригоно-метричні розрахунки дозволяють точно визначати розташування межі щодо поворотних точок та проводити розрахунок площі земельних ділянок. Оскільки всі визначені відстані та напрямки стосуються поворотної точки, і не є самі по собі географічними координатами, з юридичної точки зору необхідно додати текстовий опис фізичних особливостей меж та їх розташування. Крім того, складається план визначених меж земельних ділянок з прив'язкою до геодезичної мережі. На підставі одержаної інформації та опису майбутнього землевпорядники зможуть підтвердити дані зйомки. Ці матеріали є основним юридичним документом, що містить опис земельної ділянки, є складовою частиною кадастрової справи по ви-готовленню державних актів на право власності або користування землею і у них вносяться всі зміни стосовно земельної ділянки.
Основними інструментами для проведення геодезичної зйомки традиційною методикою є теодоліт з вертикальним кругом (для вимірювання кутів), мірна стрічка (для вимірювання відстаней). За останні роки прогрес у цій галузі призвів до появи приладів для вимірювання відстаней за допомо-гою світла (ЕОМ), цифрових систем зчитування і збереження інформації та до об'єднання функцій всіх інструментів у єдиному блоці - так звані "тотальні станції". Хоч ці нововведення значно розширили можливості традиційних методів зйомки, засадницькі принципи залишилися без змін.
Переваги для України полягають, насамперед, у можливості використання наявного обладнання без обов'язкового придбання нового, такого як ЕОМ та тотальні станції. Наявні людські ресурси в Україні (як правило, групи з трьох геодезистів) мають у більшості випадків підготовку та досвід роботи зі стандартним обладнанням і за загальновживаною мето-дикою, що скорочує потребу у витратах на підготовку фахівців. Хоча між районами є певні відмінності щодо наявності у них матеріальних ресурсів для проведення геодезичних вишукувань, в основному вони мають мож-ливості для проведення зйомок за традиційного технологією.
Недоліки полягають у тому, що проведення зйомок та обробка даних навіть по невеликих територіях забирають дуже багато часу, що призводить до великих витрат робочої сили на одиницю території та обмежує загальні обсяги робіт, які можна здійснити за певний проміжок часу. Часто виникають проблеми з прив'язкою до існуючої мережі, яка ще повністю нерозгорнута на території. Обробка геодезичних даних для складання карт та звітів при підготовці даних для складання державних актів як правило здійснюється в ручну або, у кращому випадку, автоматизовано частково. Оскільки під час традиційної зйомки географічні координати автоматично не встановлюються, є потреба в юридичному описі меж, який часто можна тлумачити по-різному.
Ідентифікаційний (унікальний) номер наноситься на індексну карту, яка дозволяє землевласникам визначити місцезнаходження своєї ділянки стосовно інших. Індексні карти повинні складатись як основа для кадастрової інформації та ефективного комплексного обліку екологічних й інших даних.
Для базових карт найдоцільніше використовувати масштаб 1: 2000, а в окремих випадках 1:1000.
При розробці системи кадастрової зйомки слід враховувати:
" методи позначення меж на місцевості і збереження цих позначень;
" яке ставлення населення до меж і хто відповідає за збереження межових знаків;
" хто і на основі яких критеріїв приймає рішення про прийняття ре-зультатів зйомки;
" які стандарти щодо точності повинні бути встановленні і які методи контролю за їх дотриманням повинні прийматись;
" які методи збереження і пошуку даних зйомки і чи можуть польові записи землевпорядників розглядатись судами як доказ;
" чи підлягають збереженню мікрофотокопії даних кадастрової зйомки поряд із правовими документами;
" правовий статус планів у межах реєстрацій земельних ділянок;
" обмеження, які регулюють максимальні і мінімальні розміри земельних ділянок.
3.2. Кадастрове зонування
3.2.1. Встановлення місця розташування обмежень щодо використання земель
З прийняттям Земельного кодексу України однією із складових частин державного земельного кадастру є кадастрове зонування. Кадастрове зонування включає встановлення
" місця розташування обмежень щодо використання земель;
" меж кадастрових зон та кварталів;
" меж оціночних районів та зон;
" кадастрових номерів.
У наш час відбувається інтенсивний процес створення, вдосконалення і освоєння норм і правил земельних відносин нового типу, які базуються на державній, комунальній та приватній власності на землю, чіткому обліку земельних ділянок і прав на них, а також захисті прав власників і користувачів земельних ділянок. Земельну ділянку

 
 

Цікаве

Загрузка...