WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

громадян.
Назва угідь Площа, га
с.Вільхівці
Рілля (фермерський фонд)
85,6
10,7
Пасовища
118,0
Прибережні смуги (сінокоси) 14,4
Під дорогами, проїздами і прогонами
4,9
Під болотами
3,1
3
Під водою
5,0
Під чагарниками
0,7
Під вулицями, площами 8,3
Під кладовищами 1,9
Інші 4,0
Всього 245,9
Заклади науки, освіти і культури,
охорони здоров'я(громадська забудова) 1,9
Промисловість і транспорт 9,3
Разом земель державної власності 257,1
Землі приватної власності громадян 181,2
Загальна характеристика складу угідь Вільхівської сільської ради приведена в таблиці 2.3.
Таблиця 2.3 Склад земельних угідь сільської ради
Назва угідь
Площа, га
Закріпле-них земель, %
Сільськогосподарські угіддя:
1026,0
94,46
в т.ч. рілля 820,0
75,49
багаторічні насадження 10,0
0,92
сінокоси
20,4
1,88
пасовища
175,6
16,17
Інші землі
60,2
5,54
Всього
1086,2
100,0
На території сільської ради проживає 647 чоловік, в тому числі працездатних - 220 чоловік, з них працюють в сільському господарстві - 138 чоловік. Навантаження ріллі на одного працюючого становить 5,9 га. З урахуванням кількості населення і рівня механізації сільськогосподарських робіт АФ "Вільхівська" буде забезпечена виробничими ресурсами в достатній мірі.
Господарські двори розміщені біля населеного пункту, забудовані капітальними приміщеннями. Місця, на яких вони розміщені відповідають організаційно-господарським, санітарно-гігієнічним і протиерозійним вимогам.
Навколо виробничих центрів (ферм) встановлені санітарно-захисні зони, в межах яких забороняється будівництво жилих будинків, дитячих установ, спортивних споруд, парків, посадки плодово-ягідних дерев та ягідників, а також вирощування овочевих культур.
Санітарно-захисні зони і режим використання в них земель визначено будівельними нормами.
Найважливішим елементом інженерної інфраструктури в агрофірмі є шляхова мережа, яка представлена шляхами загального користування та внутрігосподарськими шляхами.
Шляхи державного підпорядкування з твердим покриттям зв'язують населений пункт та АФ "Вільхівська" з обласним центром, а також з районним центром м.Городенка, де знаходяться основні пункти здачі сільськогосподарської продукції та одержання вантажів для агрофірми.
Внутрігосподарська мережа шляхів представлена магістральними та польовими шляхами, які з'єднують населені пункти з полями сівозмін, обслуговують сільськогосподарські виробничі процеси, перевезення добрив, насіння, урожаю, переміщення сільськогосподарських машин і механізмів.
Крім шляхової мережі інженерна інфраструктура в АФ "Вільхівська" представлена державними лініями електропередач, лініями зв'язку та радіопередач. Частина з них розміщена вздовж узбіччя існуючих доріг, а частина пересікає орні масиви, що в деякій мірі ускладнює проведення механізованих сільськогосподарських робіт.
Для збереження і нормального утримання повітряних ліній елект-ропередач вздовж них встановлені охоронні зони по обидві сторони від крайніх проводів, а саме, для ліній електропередач 35 кв - 15 м.
З метою створення найкращих умов для постійного росту урожайності сільськогосподарських культур і систематичного підвищення родючості ґрунтів, під кожне із угідь відведено земельні ділянки, які по своїх природних властивостях найбільш відповідають культурам відповідної сівозміни або угіддям.
Площа сінокосів по Вільхівській сільській раді складає 20,4 га, в т.ч. прибережні смуги - 14,4 га та сінокоси, які знаходяться у приватній формі власності - 6,0 га.
На території сільської ради по проекту нараховується 60,2 га інших несільськогосподарських угідь.
Під заболоченими землями знаходиться 3,7 га, які неможливо осушити через те, що відсутній водоприймач.
На території сільської ради створено землі фермерського фонду, які займають площу 57,4 га в т.ч. ріллі - 50,0 га, пасовищ заболочених - 7,4 га, карстових ям - 0,4 га. На них організовано приватне фермерське господарство "Світанок".
Для випасу худоби індивідуального сектору виділено 110,6 га пасовищ.
3. ІСНУЮЧИЙ СТАН ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
3.1. Кадастрові зйомки
Для гарантування точності геодезичних робіт по визначенню та відновленню меж, як правило, вводиться положення про кадастрові зйомки. В ньому визначаються методи проведення кадастрової зйомки, а також ті норми, яких треба дотримуватись. У положенні про кадастрові зйомки визначаються необхідні рівні кваліфікації для того, кому буде дозволено їх виконувати.
Враховуючи, що землеустрій здійснюється державними землевпорядними організаціями, спеціалісти приватних організацій можуть залучатись до проведення таких робіт тільки після одержання відповідного дозволу. Перевірка їх кваліфікації організовується органами Держкомзему України. Положення, які регулюють видачу ліцензій, застосовуються до окремих спеціалістів, а не до організацій по проведенню землевпорядних робіт.
У країнах Європейського союзу від спеціалістів, які надають будь-які види послуг офіційним органам в рамках союзу, вимагають надання гарантій якості. Такий підхід слід застосувати стосовно ліцензування приватних суб'єктів підприємницької діяльності для проведення робіт по кадастровій зйомці. Відповідно до гарантій якості необхідно документально підтвердити всі операційні процедури, з тим щоб на кожному етапі виконання робіт, певні спеціалісти відповідали би за якість виконаних робіт. Це один із елементів загального процесу управління якістю, який повинен забезпечити достовірність земельно кадастрової інформації і задовольнити вимоги замовників.
Методи проведення зйомки встановленні положенням про інвентаризацію земель у населених пунктах, а кінцеві технічні вимоги викладаються в технічному завданні на виконання робіт по кадастровому землеустрою. Разом з тим необхідне положення про кадастровий землеустрій, яке повинно:
- визначити взаємовідносини між фізичними і юридичними особами при встановленні меж відповідно до Земельного кодексу України;
- забезпечити гнучкість при погодженні питань, пов'язаних з володін-ням землею і власністю на землю;
- дати перелік вимог до охорони офіційно встановлених межових зна-ків від знищення і прав доступу до них землевпорядників;
- визначити, хто може здійснювати кадастрову зйомку, встановити рі-вень кваліфікації для виконавців робіт та підприємств;
- вказувати норми в галузі кадастрової зйомки, які можуть бути при-йняті, не вимагаючи застосування методів, за допомогою яких вони можуть бути досягнуті.
З правової точки зору є необхідним встановлення рівня кваліфікації для тих спеціалістів, які можуть проводити кадастрову зйомку. Також не-обхідно встановити правову відповідальність землевпорядників за

 
 

Цікаве

Загрузка...