WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

характеризує земельні угіддя за ґрунтовим покривом, гранулометричним складом, фізико-хімічними властивостями ґрунтів, геоботанічним і меліоративним станом земель.
Логічним завершенням комплексу ґрунтових обстежень, узагаль-нюючим етапом порівняльної оцінки земель за їх родючістю на основі природних та набутих ознак єбонітування ґрунтів.
Найбільший інтерес у складі земельного кадастру представляють собою дані економічної оцінки земель, як завершальної його складової частини, що характеризують землю як природний ресурс і головний засіб виробництва щодо їх продуктивності, ефективності використання і доходності.
Кількісний облік земель також потребує удосконалення в сучасних умовах, зокрема методи одержання картографічних матеріалів крупних масштабів для забезпечення необхідної точності обчислення площ земельних ділянок. В зв'язку з тим, що Україна перейшла на міжнародну систему обліку і статистики, запроваджену у 1993 році необхідно переглянути статистичну звітність щодо земельних ресурсів та доповнити її показниками, які застосовуються у міжнародній практиці.
Згідно з діючим Положенням про порядок ведення державного земельного кадастру облік земель за якістю ведеться за всіма категоріями земель і містить класифікацію всіх земель сільськогосподарського призначення за придатністю з виділенням особливо цінних земель; характеристику за вмістом гумусу та поживних речовин, механічним складом ґрунтів, крутизною схилів, еродованістю, кам'янистістю, заболоченістю, засоленістю, кислотністю, забрудненням продуктами хімізації сільського господарства, включаючи радіонуклідне; характеристику кормових угідь, класифікацію населених пунктів за функціональним призначенням та їх земель за інженерно-геологічними умовами, рівнем забезпеченості соціальною, інженерно-транспортною та при-родоохоронною інфраструктурою і інше. Це дуже обширна інформація, збір якої на даний час в Україні не забезпечується навіть на землях сіль-ськогосподарського призначення і на землях населених пунктів.
Дані якісного обліку земель служать базою для проведення бонітування ґрунтів, дані якого набирають актуальності при переході до нових форм господарювання на селі. Критеріями бонітування ґрунтів є їх природні діагностичні ознаки: глибина гумусового горизонту, вміст гумусу в орному шарі, вміст фізичної глини. При цьому враховують ознаки, що негативно впливають на родючість ґрунтів. Останній раз бонітування ґрунтів в Україні проводилось у 1993р. в двох аспектах: як земельне - за основними природними властивостями, які характеризують ґрунти як природно історичне тіло, що задовольняє середні потреби всіх сільськогосподарських культур у поживних речовинах і волозі в конкретних умовах повітряного, теплового і водного режимів; та як часткове. Часткове бонітування ґрунтів проведене за природними властивостями, які найбільш тісно корелюють з урожайністю озимої пшениці, озимого жита, вівса, соняшника, цукрових буряків, картоплі та льону. Ці дані бонітування мають різне застосування, так, наприклад, дані загального бонітування застосовуються при визначенні грошової оцінки, а часткового бонітування - при розміщенні сільськогосподарських культур на відповідних ґрунтах, при плануванні урожайності, орендної плати тощо.
Економічна оцінка земель, в залежності від мети і завдань, також поділяється на загальну і часткову. Загальна оцінка проводиться за результатами господарської діяльності, а часткова - за ефективністю вирощування сільськогосподарських культур зокрема.
Загальна оцінка проводиться за трьома показниками: вартістю валової продукції, окупністю затрат та диференціальним доходом; часткова економічна оцінка - за урожайністю, окупністю затрат та диференціальним доходом.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТУ
Вільхівська сільська рада розташована в північній частині Городенківського району Івано-Франківської області, на віддалі 20 км від районного центру м.Городенка, та на віддалі 82 км від обласного центру. Для території сільської ради характерний тип рельєфу зі схилами від 0-1° до 3°. Залежно від генетичних ознак, механічного складу та інших профілактичних властивостей на території сільської ради виділено 4 агровиробничі групи ґрунтів. Переважають чорноземи опідзолені глеюваті крупнопилувато-важкосуглинкові (шифр 45е). На території сільської ради розташований один населений пункт с.Вільхівці. В селі Вільхівці проживає 647 жителів, є 234 двори, площа населеного пункту складає 324,2га. За кліматичними умовами територія сільської ради відноситься до Подільської височини і займає крайню південну частину її. Вона характеризується такими показниками: сума температур понад 100 становить 2500-26000, кількість опадів за цей період - 400-500 мм, а протягом року 550-720 мм. Середня тривалість безморозного періоду становить 160-165 днів, вегетаційного - 210-220 днів. Початок весни припадає на початок другої декади березня, а початок зими на третю декаду листопада. Тривалість зимового періоду 109 днів. Промерзання ґрунту за зимовий період коливається від 10 до 83 см і в середньому становить 38 см. На території сільської ради переважають північно-західні, південно-східні вітри. Весною і осінню переважають східні вітри, літом і зимою - північно-західні.
За Вільхівською сільською радою закріплено 1086,2га, з них в межах населеного пункту - 324,2га, за його межами - 762,0га.
Працездатне населення здебільшого зайняте в сільськогосподарському виробництві. Кількість осіб, включених в розрахунок середньої земельної частки становить 463 чоловік, з них: працюють в сільському господарстві - 138, пенсіонери з категорії цих осіб - 230; працюють у соціальній сфері на селі - 29 та пенсіонерів з категорії цих осіб - 13 та інші особи - 53. Проект роздержавлення і приватизації земель передбачає передати у власність громадян землі агрофірми "Вільхівська", які розташовані в межах Вільхівської сільської ради. Складання такого проекту передбачає визначення земель, що не підлягають роздержавленню і приватизації, які входять до складу АФ "Вільхівська". До цих земель включено землі фермерського фонду.
На території сільської ради створено резервні фонди площею 56,9 га. Резервний фонд земель розміщається в декількох масивах.
Таблиця 2.1 Склад земель резервного фонду
Назва угідь
Площа - всього, га
Рілля 35,6
Пасовище 21,3
Всього 56,9
Площа земель, що підлягає роздержавленню і приватизації вирахо-вувалась, як різниця між загальною площею земель, яка знаходиться в користуванні АФ "Вільхівська" та площею земель, що віднесені до державної власності, крім земель запасу.
При встановленні площ земель, які підлягають роздержавленню і приватизації, окремо визначені землі загального користування, приватної власності.
Таблиця 2.2
Склад угідь земель державної і приватної власності

 
 

Цікаве

Загрузка...