WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

населеного пункту. (Таблиця 3.8.2.2.).
Таблиця 3.8.2.2. Вартість 1 м2 земель по економіко-планувальних зонах
Економіко-планувальні зони Цнм Км2 Цнз=ЦнмхКм2
І 7,09 1,15 8,15
ІІ 7,09 1,05 7,44
ІІІ 7,09 0,96 6,80
ІV 7,09 0,90 6,38
Основною таксономічною одиницею для визначення нормативної грошової оцінки земель прийнято оціночний район певної економіко-планувальної зони населеного пункту. В межах оціночного району оцінюються всі землі в залежності від їх функціонального використання та місця розташування.
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь на території с.Вільхівці здійснена відповідно до Порядку грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженого наказом Держкомзему України, Держкоммістобудування України, Мінсільгосппроду України та УААН.
Загальна нормативна грошова оцінка земель населеного пункту за певним функціональним використанням з врахуванням локальних факторів подана в таблиці 3.8.2.3.
Таблиця 3.8.2.3.Нормативна грошова оцінка земель с.Вільхівці.
Функціональне використання
земель Площа, га Загальна,
сума, грн.. Середньо- зважена грошова
оцінка, грн./м2.
1
2
3
4
Землі житлової забудови
10,1 965680 9,56
Землі громадського призначення
1,9 147250 7,75
Землі рекреаційного призначення
8,7 376090 4,32
С/г землі в т.ч. виробничі будівлі і двори
2,9 213180 7,35
Сільськогосподарські угіддя
282,7 2566369,3 0,91
з них: рілля
193,8 2273632,4 1,17
Багаторічні насадження
10,0 137773,1 1,37
Сіножаті
6,0 24564,6 0,40
Пасовища
72,9 130399,2 0,17
Разом: 306,3 4268569,3 1,39
Як видно із вищенаведеної таблиці, нормативна грошова оцінка земель с.Вільхівці складає 4268569,3грн., середньозважена грошова оцінка -1,39грн..
4. ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ РОБІТ
Для написання цього розділу мною використовувався кошторис на виконання робіт по грошовій оцінці земель населеного пункту с.Вільхівці, виконаний Івано-Франківським філіалом інституту землеустрою.
Роботи по грошовій оцінці с.Вільхівці Городенківського району виконувались Івано-Франківським філіалом інституту землеустрою на замовлення обласного управління земельних ресурсів в період з 02 липня по 22 серпня 2001 року.
Технік інституту землеустрою, який прибув на територію Вільхівської сільської ради громадським транспортом на час виконання робіт був забезпечений спецодягом, проживанням в гуртожитку та харчуванням в їдальні АФ"Вільхівська".
Для обстеження території сільської ради технік був забезпечений транспортом агрофірми, використовував матеріали інвентаризації населеного пункту, проект формування території і встановлення меж Вільхівської сільської ради та населеного пункту с.Вільхівці, матеріали ґрунтових обстежень земель, матеріали економічної оцінки земель та бонітування ґрунтів, земельно-облі-кові матеріали, генеральний план забудови с.Вільхівці, статистичні та нормативні дані про витрати та облаштування території населеного пункту.
Вимогою Замовника щодо виконання поставлених перед Виконавцем завдань було виготовлення технічної документації з грошової оцінки земель населеного пункту с.Вільхівці Вільхівської сільської ради Городенківського району.
При розробці даного проекту було дотримано наступну технологічну схему робіт:
- кадастрове зонування;
- кадастрові зйомки;
- бонітування ґрунтів;
- економічна оцінка земель;
- грошова оцінка земельних ділянок;
- державна реєстрація земельних ділянок;
- облік кількості та якості земель.
Перед початком виконання даного виду робіт між Замовником та Виконавцем було складено договір та кошторис на проектні (пошукові) роботи, що нижче наведений.
Кошторис
на виконання робіт
по грошовій оцінці с. Вільхівці Городенківського району
Найменування організації - виконавця: Івано-Франківський філіал інституту землеустрою.
Найменування організації - замовника: Обласне управління земельних ресурсів.
№ п/п Перелік виконуваних робіт Виконавці Кіль-кість люд.- днів Основна заробітна плата за 1 день, грн. Всього заробітна плата виконавців робіт, грн.
кіль-кість посада
1 Виготовлення технічної документації по грошовій оцінці земель населеного пункту Вільхівці 1 технік 45 11,25 506,25
1. Всього основна заробітна плата виконавця, грн. 506.25
2. Додаткова заробітна плата виконавця, грн. 135.61
3. Нарахування на основну і додаткову
заробітну плату виконавця, грн. 240.70
4. Матеріальні витрати на виробництво, грн. 150,00
5. Інші статті накладних витрат, грн. 55,00
Всього: 1087.56
(Одна тисяча вісімдесят сім гривень 56 коп.)
Складено календарний графік виконання робіт на період з 02 липня по 22 серпня 2001р. Таблиця 4.1.
Виконавці липень
2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19
1 інженер Збір матеріалів
Польове обстеження ґрунтів в натурі, уточнення їх границі шляхом рекогностіровки камеральні роботи
проведення розрахунків для складання технічної документації
Виконавці липень серпень
20 21 23 24 25 26 27 28 30 31 1 2 3 4 6 7
1 інженер камеральні роботи
Проведення розрахунків для складання технічної документації Складання пояснювальної записки
Виконавці серпень
8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22
1 інженер камеральні роботи
Скла-дання поясню-вальної записки Виготовлення графічних креслень (3 плани) Перевірка та затвердження технічної доку-ментації з гро-шової оцінки села Вільхівці Вільхів-ської сільської ради Здача технічної документації з гро-шової оцінки села Вільхівці Вільхівської сільської ради
З даного календарного плану видно, що весь комплекс робіт завершено до 15 серпня 2001р., а перевірка, затвердження технічної документації та здача технічної документації з грошової оцінки села Вільхівці Вільхівської сільської ради проведена до 22 серпня 2001 року (включно).
5. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Серед найважливіших проблем сьогодення особливе місце посідає проблема економного використання, збереження і відтворення природних ресурсів. Для сільського господарства важливе значення має охорона земель, як головного засобу виробництва. Охорона земель включає систему правових, організаційних, економічних та інших заходів, спрямованих на їх раціональне використання, запобігання необґрунтованому вилученню земель з сільськогосподарського обігу, захист від шкідників, антропогенних впливів, а також на відтворення і підвищення родючості ґрунтів, продуктивності земель лісового фонду, забезпечення рекреаційного та історико-культурного значення. Згідно Земельного кодексу України охорона земель здійснюється на основі комплексного підходу до угідь, як до складних природних утворень (екосистем) з урахуванням цілей і характеру їх

 
 

Цікаве

Загрузка...