WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

державних реєстраційних документів доцільно виділити чотири основні етапи:
1) підготовчі роботи;
2) визначення меж земельної ділянки на місцевості;
3) заповнення бланків державних актів і договорів;
4) реєстрація і видача документів.
Виконавши комплекс робіт, здійснюється запис документів у відповідній Книзі записів реєстрації.
Відповідно до вказівки Держкомзему України від 1.08. 2002р. №24 запроваджено форми Книги у складі:
Книга 1 - Книга записів реєстрації державних актів на право власності на землю громадян;
Книга 2 - Книга записів реєстрації державних актів на право власності на землю юридичних осіб;
Книга 3 - Книга записів реєстрації державних актів на право постійного користування землею;
Книга 4 - Книга записів державної реєстрації договорів
оренди землі.
Внесення відомостей до Поземельної книги здійснюється після внесення запису про земельну ділянку до відповідних Книг записів реєстрації державних актів на право приватної власності на землю та право постійного користування нею, договорів оренди землі.
Поземельна книга, відповідно до вказівки Держкомзему України №11 від20.03.2002 р. "Про запровадження форми Поземельної книги та порядку її ведення", містить всі необхідні правові, територіальні, кількісні та якісні дані і є єдиним джерелом офіційної земельно-кадастрової інформації, що гарантується державою фізичним та юридичним особам.
До складу Поземельної книги входять:
- опис земельної ділянки (об'єкта реєстрації);
- опис будівель і споруд на земельній ділянці;
- кадастровий план земельної ділянки;
- опис правових документів земельної ділянки та об'єктів нерухомості;
- інформація щодо власника (користувача) земельної ділянки;
- опис правового режиму на земельній ділянці та об'єкта
нерухомості.
Номер Поземельної книги відповідає кадастровому номеру земельної ділянки.
3.5. Облік кількості і якості земель
Використання землі як природного ресурсу - специфічна особливість сільськогосподарського виробництва, в результаті якого створюються продукти харчування, тобто основні матеріальні блага для суспільства Кабінетом Міністрів України від 12 січня 1993 року у відповідності до положення про порядок ведення державного земельного кадастру вка-зується, що облік кількості земель ведеться за власниками землі і земле-користувачами, в тому числі і фермерами. При розробці проекту роздер-жавлення і приватизації земель необхідне уточнення масивів сільськогос-подарських угідь, виділених для розміщення фермерських господарств з врахуванням існуючої дорожньої мережі та іншої інфраструктури, особистих підсобних господарств, індивідуальної забудови, урочищ природо-охоронних територій, сінокосіння та випасання худоби.
При обліку кількості земель виділяють: землі в межах населеного пункту; землі за межами населеного пункту; землі за категоріями; за фо-рмами власності, зрошувані та осушувані землі; землі, що надані в тимчасове користування, в тому числі на умовах оренди.
За дорученням Кабінету Міністрів, Державним комітетом по земельних ресурсах за участю ряду відповідних міністерств і відомств в 1993 році розроблено та погоджено з Міністерством статистики форму щорічного звіту про наявність всіх земель та розподіл їх за землекористувачами, власниками землі та угіддями, а також форми звітів про наявність і розподіл зрошуваних і осушуваних земель. Відомості про власників землі і землекористувачів, із зазначенням загальної площі, подаються в розрізі, за категоріями земель, за угіддями, наближеному до світової системи земельного обліку. Наближена класифікація земель до світової системи обумовлюється тим, що з набуттям Україною статусу самостійної держави в ній почалися демократичні перетворення на шляху до ринкової економіки. Це привело до змін у виробничих відносинах, в тому числі і земельних. Якщо раніше панувала виключно державна власність на землю, то земельним законодавством України передбачено рівноправне існування всіх форм власності на землю (державної, колективної та приватної).
Враховуючи зміни у формах господарювання та власності на землю, створення нових селянських спілок, кооперативів, фермерських господарств та проекти формування території сільських (селищних) рад, виникає необхідність поновлення раніше розроблених проектів землеустрою з контурно-меліоративною організацією території.
Згідно статті 19 Земельного кодексу України, землі за основним ці-льовим призначенням поділяються на такі категорії:
1) землі сільськогосподарського призначення;
2) землі житлової та громадської забудови;
3) землі природно-заповідного та іншого природоохоронного при-значення;
4) землі оздоровчого призначення;
5) землі рекреаційного призначення;
6) землі історико-культурного призначення;
7) землі лісового фонду;
8) землі водного фонду;
9) землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення.
Земельні ділянки кожного категорії земель, які не надані у власність або користування громадян чи юридичних осіб, можуть перебувати у запасі.
Облік кількості земель відображає відомості, які характеризують кожну земельну ділянку за площею та складом угідь.
В таблиці 3.5.1. показана площа земель, що закріплена за Вільхівською сільською радою.
Таблиця 3.5.1. Площа земель, що закріплена за сільською радою
Назва угідь
Площа, га
% співвідношення
Всього земель
1086,2
100,0
Всього сільськогосподарських угідь
1026,0
94,46
Рілля
820,0
75,49
Багаторічні насадження
10,0
0,92
Сінокоси
6,0
0,55
Пасовища
175,6
16,17
Прибережні смуги
14,4 1,33
Під водою
5,0
0,46
Заболочені землі 3,7 0,34
Під шляхами і прогонами
6,0
0,55
Під виробничими будівлями і дворами 8,5 0,78
Чагарник 0,8 0,08
Забудовані землі
31,5
2,90
Інші 4,7 0,43
З таблиці 3.5.1. видно, що за Вільхівською сільською радою закріплено 1086,2 га земель, сільськогосподарські угіддя займають 1026,0 га (в тому числі орні - 820,0 га, багаторічні насадження - 10,0 га, сіножаті - 6,0 га, пасовища - 175,6 га.
На території сільської ради розміщена АФ "Вільхівська". Розподіл зе-мель агрофірми проведено в таблиці 3.5.2.
Таблиця 3.5.2. Розподіл земель АФ "Вільхівська".
Назва угідь площа, га % співвідношення
1 2 4
5
Всього земель
647,9 59,65
Всього с/г угідь 636,9 58,64
96
Рілля
579,3 53,34
64
Пасовища
57,6 5,30
17
Під будівлями і дворами
8,5 0,78
4
Під господарськими шляхами і прогонами 1,1 0,10
Болота 0,6 0,06
Чагарники 0,1 0,01
Інші 0,7 0,06
З таблиці 3.5.2. видно, що за АФ "Вільхівська" закріплено 647,9 га земель, з них сільськогосподарські угіддя складають 636,9 га або 58,64%, в тому

 
 

Цікаве

Загрузка...