WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

Земельний кадастр і використання земель Вільхівської сільської ради Городенківського району Івано-Франківської області - Дипломна робота

податку;
" технічну документацію із складання і видачу державних актів.
Для складання технічного паспорта, крім технічної інформації, з даних державного земельного кадастру додатково можуть використовуватись матеріали землевпорядної та містобудівної документації, санітарно-гігієнічних, геоботанічних та інших обстежень.
Усі матеріали та інформація, які були використані при складанні технічного паспорта (експертні висновки та розрахунки, план земельної ділянки, з матеріалами узгодження меж, копії держакта, відомості обмеження площ, каталоги координат товарних точок зовнішньої межі тощо) формуються в окрему справу, яка зберігається в місцевому органі земельних ресурсів.
3.3.2. При обґрунтуванні розміру земельного податку і
орендної плати
Згідно із статтею 206 Земельного Кодексу України "Про плату за землю" використання землі в Україні є платним. Плата за землю спра-вляється у вигляді земельногоподатку або орендної плати.
Земельний податок - це обов'язковий платіж передбачений Законом України "Про систему оподаткування", який сплачується до бюджету власниками землі та землекористувачами (крім орендарів, які сплачують орендну плату), у терміни, встановлені законодавством.
Основна форма, яка поширена в Україні - це встановлення об'єктом оподаткування ставок залежно від родючості ґрунтів та місця знаходження ділянки. Ці показники інтегровано враховує величина земельної ділянки.
Базою для оподаткування є грошова оцінка земель. Основою за-провадження земельного податку для усіх землекористувачів України є нормативна оцінка землі.
Ставка земельного податку для 1га земель сільськогосподарського призначення встановлюється у відсотках від грошової оцінки відповідних сільськогосподарських угідь і їхній розмір не залежить від розташування у межах населених пунктів чи за їх межами.
У межах населених пунктів ставки земельного податку для 1м встановлюється у відсотках від грошової оцінки земельних ділянок.
Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру, який включає дані реєстрації прав власності, права користування землею і договір на оренду землі, обліку кількості та якості земель, бонітування ґрунтів, зонування території населених пунктів, економічної і грошової оцінки земель.
До земельно-кадастрової документації, яку використовують при нарахуванні земельного податку чи орендної плати відносяться кадастрові плани і карти; матеріали, які містять дані про межі адміністративно-територіальних одиниць, земельних ділянок; правовий режим земель, їхню кількість, якість, народногосподарську цінність і продуктивність по власниках землі та землекористувачах.
Орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності централізується на спеціальних бюджетних рахунках, розподіляється і використовується відповідно до Закону України "Про плату за землю" і не може бути меншою за розмір земельного податку, що встановлюється законом.
Орендна плата за земельні ділянки, що перебувають у державній і комунальній власності, справляється виключно в грошовій формі.
Орендатор земельної ділянки має право приступати до використання земельної ділянки після державної реєстрації договорів оренди.
Ставки земельного податку визначаються виходячи із середніх ставок, установлених у Законі України "Про плату за землю".
Для визначення ставки земельного податку за вихідний показник береться диференціальний (рентний дохід), який створюється в сільському господарстві при використанні земель середньої та кращої якості з урахуванням їх місцезнаходження, а в межах населених пунктів і інших галузях народного господарства - при використанні земель різного історико-культурного значення з урахуванням їх місцезнаходження. На землі сільськогосподарського призначення ставки земельного податку за групами ґрунтів визначаються по видах сільськогосподарських культур (угідь).
Ставки земельного податку за землі у межах населених пунктів визначаються у розрізі зон економічної оцінки території. У межах кожної зо-ни ставки податку встановлюються з урахуванням функціонального призна-чення цих зон, історико-культурного значення території, місцезнаходження земельних ділянок відносно громадських центрів обслуговування, зупинок транспорту, інженерних мереж тощо. Для обчислення суми податку на ділянки сільськогосподарських угідь, застосовуються ставки визначені за групами ґрунтів, а за відсутності матеріалів ґрунтового обстеження середні ставки податку за сільськогосподарські угіддя, які до них прилягають. За землі під виробничими спорудами сільськогосподарських підприємств загальний податок справляється за середньою ставкою податку за групами ґрунтів сільськогосподарських угідь цього підприємства. Ставка податку з одного гектара ріллі сільськогосподарських угідь встановлюється у відсотках від їх грошової оцінки у таких розмірах: для ріллі, сіножатей, пасовищ - 0,1; для багаторічних насаджень - 0,03.
При платі за землі населених пунктів: ставки земельного податку з земель, грошову оцінку яких встановлено, встановлюються у розмірі одного відсотка від їх грошової оцінки. Якщо грошову оцінку земельних ділянок не встановлено, середні ставки земельного податку встановлюють в таких розмірах: в населених пунктах з чисельністю населення до 0,2 тисячі чоловік середня ставка податку становить 1,5 копійок за 1 м2; від 0,2 до 1 - 2,1; від 1 до 3 - 2,7; від 3 до 10 - 3,0; від 10 до 20 - 4,8; від 20 до 50 - 7,5; від 50 до 100 - 9,0; від 100 до 250 - 10,5; від 250 до 500-12,0; від 500 до 1000 -15,0; від 1000 і більше - 21,0.
Ставки земельного податку по земельних ділянках (за винятком с/г угідь) диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради, виходячи із середніх ставок податку, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки.
Податок за земельні ділянки надані для потреб підприємств промисловості, транспорту, зв'язку чи іншого призначення справляється в розрахунку 5% від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області. Податок за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту, збройних сил України та інших військових формувань створених відповідно до законодавства України справляється у розмірі 0,02% від грошової оцінки одиниці площі ріллі області, крім земель військових підприємств.
Податок за земельні ділянки, надані в тимчасове користування на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення справляється у розмірі 50 відсотків від грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.
Податок за земельні ділянки, наданих на землях лісового фонду, за винятком земель справляється як складова плата за використання лісових ресурсів, що визначається лісовим законодавством.
Податок за земельні ділянки, що входять до складу земель лісового фонду і зайняті виробничими,

 
 

Цікаве

Загрузка...