WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Метрологічна експертиза технічної документації та атестація засобів вимірювальної техніки. Закон України “Про науково-технічну інформацію”. Науково-те - Реферат

Метрологічна експертиза технічної документації та атестація засобів вимірювальної техніки. Закон України “Про науково-технічну інформацію”. Науково-те - Реферат

організації та інші суб'єкти громадської діяльності за погодженням з ТК. ТК можуть виконувати роботи з і стандартизації, які за власною ініціативою, так і відповідно до угод і отворів на виконання такого завдання відповідно з програмами ТК планами державної стандартизації.
Залежно від об'єктів стандартизації здійснюється спеціалізації ТК, в рамках якої ТК також виконує роботи з міжнародної (регіональної)стандартизації.
Відповідно до своєї спеціалізації та компетенції основними функціями ТК є:
- встановлення концепції розвитку стандартизації;
- підготовлення даних для річних планів зі стандартизації;
- розроблення проектів нових стандартів і поновлення чинних;
- надання наукової методичної допомоги організаціям, які беруть участь в розробленні стандартів, використовують нормативні документи та аналізують ефективність стандартизації;
- вирішення окремих завдань Центрального органу виконавчої влади зі стандартизацій України для гармонізації ДСТУ з міжнародними та участі в роботі відповідних ТК міжнародних (регіональних) організацій зі стандартизацій, сприяючи прийняттю ДСТУ в категорію міжнародних тощо.
Науково-технічною базою для організації ТК переважно служать окремі підприємства та організації, профіль діяльності яких відповідає спеціалізації ТК. До скалу ТК можуть входити й науково-дослідні інститути системи стандартизацій України. А також окремі висококваліфіковані вчені та фахівці. Кандидатури, яких реком5довані підприємствами, фірмами, науковими та інженерн6ими товариствами, основними споживачами та виробниками продукції (послуг), товариств захисту споживачів тощо.
Особливого значення надають участі в роботі. ТК товариств захисту інтересів споживачів, оскільки це дає змогу задовольнити основну мету стандартизації - забезпечення відповідальності продукції сподівання споживачів. Ці ж товариства мають право брати участь в роботі ТК з визначення вимог до якості об'єктів стандартизації та добирання методів оцінювання нових та обновлення чинних стандартів.
Участь в ТК всіх зацікавлених сторін добровільна.
Під керівництвом служб стандартизації окремі роботи та завдання зі стандартизації можуть виконувати інші служби та відділи (науково-дослідні, конструкторські, технологічні, дослідницько-випробувальні, відповідно до їх компетенції) підприємств та організацій.
Нормативні документи та стандарти створюють на підставі узагальнених результатів наукових досліджень. Технічних досягнень та практичного досвіду.
Зміст стандартів та інших документів нормативних залежить від їх категорії чи виду.
3. У 1988 році в Брюсселі відбувся симпозіум західноєвропейських країн з питань сертифікації та випробувань, на якому були прийняті рекомендації створення єдиних для країн ЄС принципів сертифікації. На підставі цих рекомендацій Комісія Європейських співтовариств (КЕС) підготувала відповідну резолюцію, в якій запропоновано підприємствам і фірмам країн ЄС впровадити вимоги до якості продукції на підставі Європейських стандартів. EN 2001, EN 29002 і EN 29003 та прийнято єдині для ЄС, критерії оцінювання компетентності та самостійності випробувальних лабораторій, органів акредитації та сертифікації продукції.
В 1985 році було прийнято Директиву Ради ЄС з технічної гармонізацій, в якій розмежовано основні (обов'язки) вимоги від загальних вимог стандартів. До цього в країнах ЄС були суттєві відмінності в процедурах підтвердження безе6чності продукції.
В країнах ЄС підсилена увага до акредитації випробувальних лабораторій в країнах - членах; заохочується розвиток національних систем акредитації [35,36,37,38,39] на підставі вимог стандартів EN 45000, ставиться вимога використання декількох (не одна) методів сертифікації продукції, підтвердження її безпечності, обмежується безпосереднє втручання державних керівних органів в діяльності самостійних лабораторій та центрів, за винятком крайньої необхідності, оцінюється весь процес створення продукції (проектування, виготовлення та використання).
В 1998 році в ЄС було прийнято глобальну концепцію гармонізації провал оцінювання відповідності продукції, яку марнують знаком. В цій директиві вимоги до продукції розділено на обов'язкові та необов'язкові, які вносять у відповідні стандарти.
Нова концепція Директив ЄС встановлює способи підтвердження відповідності продукції (модулі), які має змогу добрати її виробник (чи постачальник). Для різних стадій життєвого циклу продукції встановлено різні модулі.
На стадії проектування рекомендують модуль В "Перевірення типового зразка".
На стадії виготовлення продукції ремонтують один з чотирьох модулів, які добирає виробник.
Модуль С "Декларація виробника щодо відповідності продукції " (вар.) Згідно цього модуля виробник декларував відповідність продукції її зразку, який отримав сертифікат ЄС, та має право маркувати продукцію знаком відповідності ЄС [41].
Модуль Д "Декларація виробника щодо відповідності продукції (варіант 2) відповідності продукції (варіант 3)". Згідно цього модуля виробник декларує стабільний рівень якості продукції на всіх етапах "життя" продукції, а також вимогам Директиви ЄС до конкретної продукції.
Модуль 7 "Декларація виробника щодо перевірення уповноваженим органом (варіант 1). Кожний вибір маркують знаком ЄС, а виробнику видають сертифікат відповідності.
Окрім вказаних вище є ще модулі А, Q та К об'єднаних стадій проектування та виробництва.
Модуль А "Декларація виробника щодо відповідностей" Виробник декларує, що продукція відповідає вимогам Директиви ЄС та маркує її знаком СЕ.
Модуль Q "Верифікація (перевірення) ЄС (варіант 2)", застосовують для перевірення окремих виробів численних серій продукції.
Модуль 4. "Декларація виробника щодо відповідності проекту та продукції".
Виробник декларує відповідність проекту вимогам. Директиви та продукції певного типу. А також впроваджену систему забезпечення її якості.
Для спрощення взаємовідносин Директиви ЄС є деякими національними системи сертифікації в 1990 році було створено спеціальний орган - Європейську організацію з випробувань і сертифікації (ЕОІС), яка в 1993 р. отримала статус міжнародної незалежної некомерційної асоціації.
Використана література:
1. І.Л. Боженко "Метрологія, стандартизація. Сертифікація та акредитація": навч. посібник - Львів, 2004 р.
2. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г. "Метрологія, стандартизація, управління якістю та сертифікація": підручник - Львів, 2001 р.
3. Амирджаянц Ф.А. "Ефективність стандаризаці". - М.: 1987 р.

 
 

Цікаве

Загрузка...