WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Метрологічна експертиза технічної документації та атестація засобів вимірювальної техніки. Закон України “Про науково-технічну інформацію”. Науково-те - Реферат

Метрологічна експертиза технічної документації та атестація засобів вимірювальної техніки. Закон України “Про науково-технічну інформацію”. Науково-те - Реферат


Контрольна робота
Метрологічна експертиза технічної документації та атестація засобів вимірювальної техніки. Закон України "Про науково-технічну інформацію". Науково-технічна інформація як об'єкт права власності. Сертифікація у європейських країнах. Європейські модуль на різних стадіях життєвого циклу.
Зміст
1. Метрологічна експертиза технічної документації та атестація засобів вимірювальної техніки.
2. закон України "Про науково-технічну інформацію". Науково-технічна інформація як об'єкт права власності.
3. Сертифікація у європейських країнах. Європейські модуль на різних стадіях життєвого циклу.
1. Держаний метрологічний атестацій згідно ДСТУ 3215-95 підлягають засоби вимірювальної техніки. На які не поширюється державний метрологічний нагляд. Атестація здійснюється акредитованими метрологічними центрами та територіальними центрами та територіальними органами ДКТРСП, а результати атестацій оформляються відповідно до встановлених ним положень.
До засобів вимірювальної техніки, які підлягають метрологічній атестації, віднесені одиничні їх зразки та малі партії досхідні зразки з індивідуальними метрологічними характеристиками, які виготовлені чи ввезені на територію України.
Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки - це дослідження їх характеристик з метою встановлення, придатності до застосування за призначенням.
Обов'язок своєчасного подання ЗВТ на метрологічну атестацію покладено на суб'єкти підприємницької діяльності, які розробляють, ремонтуються чи володіють ними з метою їх використання за призначенням.
На підставі позитивних результатів метрологічної атестації оформляють свідоцтва, які підлягають обліку та зберіганню на вив. період використання ЗВТ, а у разі негативних результатів метеорологічної атестації - протокол. В якому окрім отриманих результатів наводять висновки та рекомендації з відповідним обґрунтуванням.
Засоби вимірювальної техніки, які підлягають державним випробуванням з метою затвердження їх типів і на які не поширюється державний метрологічний нагляд, підлягають калібруванню перед випуском з виробництва. Необхідність їх калібрування ще й в процесі використання визначається їх користування.
Калібруванням називається встановлення в певних умовах метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки, на які не поширюється державний метрологічний нагляд. Основні положення з калібрування ЗВП наведено в ДСТІ 3989-2000.
Калібрувальні лабораторії, що здійснюють калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій, та громадян-суб'єктів, підприємницької діяльності. Мають бути акредитовані в установленому порядку. Відповідно з чинним законодавством України, Постанов Кабінету міністрів України та інших суб'єктів стандартизації на території України на 2001 рік чинними є:
- міжнародні документи, стандарти та рекомендації;
- державні стандарти України;
- республіканські стандарти колишньої УРСР, затверджені до 01.08.91 р.
- настановчі документи України (КНЖ та 9);
- державні класифікатори України (ДК);
- галузеві стандарти (ОСТ) і ТУ колишньої СРСР, затверджені до 1.01.1992 р. з продовженими термінами чинності;
- галузеві стандарти України (ОСТ колишньої СРСР, утримувачами оригіналів яких є в організації України, та ГСТУ), зареєстровані в Українському Укр. НДІССУ;
- ТУ, зареєстровані територіальними органами стандартизації України (центральними СМС);
- Нормативні документи міністерств (відомств) України.
Державні стандарти України позначають ДСТУ, державні стандарти з галузі будівництва - ДСТУБ, державні стандарти, за які прийнято стандарти міжнародних організацій зі стандартизацій УSO, ІЕК, та УSO/ІЕК - відповідно ДСТУ УSO, ДСТУ ІЕС та ДСТУ УSO/ІЕК, республіканські стандарти колишньої УРСР - ДСТ, а галузеві стандарти України - ГСТУ.
Залежно від суб'єктів стандартизації розрізняють стандарти: основоположні. Термінологічні, методологічні, технічних умов, робіт, послуг, на сумісність з відкритими позначеннями показчиків тощо.
Основоложними нормативними документами чи стандартами є такі, що містять загальні положення. Наприклад, з розроблення різних стандартів. Їх розробляють з метою сприяння порозумінню, технічній єдності та взаємозв'язку діяльності в різних галузях науки, техніки та виробництва на всіх стадіях, життя продукції (розроблення. Виготовлення та використання). Основоположними стандартами є також стандартна (їх комплекси), які об'єднують взаємопов'язані стандарти зі загальною метою чи направленістю, або встановлюють узгоджені вимоги до взаємопов'язаних об'єктів стандартизації.
Термінологічними називають стандарти з термінології та означень термінів.
В методологічних стандартах обкатами стандартизації є методи, принципи, процедури, правила, способи добирання зразків тощо. До них належать стандарти з методів контролювання та вимірювання, які містять методики контролювання обов'язкових вимог до якості продукції та базується на міжнародному досвіді та передових досягненнях в цій галузі. Стандарти може містити навіть декілька методів контролювання кожного з показників якості продукції, критеріями добору методів є достовірність та відтворюваність результатів контролювання. З цією метою у стандартах навозять рекомендації відносно кожного способу. Місце взяття проби чи добору партії продукції, випробувального устаткування послідовності, змісту здійснюваних операцій та оброблення окремих результатів.
2. Технічні комітети стандартизацій є робочими органами в сфері стандартизації. Вони створюються Центральними органами виконавчої влади в сфері стандартизації для розроблення, розглядання та погодження міжнародних (рагіональних) і національних стандартів. Технічні комітети стандартизацій формуються з урахування принципу представництва всіх зацікавлених сторін. До роботи в технічних комітетах стандартизацій залучаються на добровільних засадах уповноваження представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх об'єднань, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), товариств (спілок) споживачів, відповідних громадських організацій, провідні науковці та фахівці.
Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів здійснюють їх секретаріати.
Положення про технічні комітети затверджує Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації.
Технічні комітети (ТК) є постій2ними (сталими) органами, але розробляти стандарти також можуть окремі підприємства, громадські об'єднання й

 
 

Цікаве

Загрузка...