WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаТехнічні науки → Системи стандартів, їх призначення. Стандарти та штрихове кодування. Основні етапи забезпечення якості. - Реферат

Системи стандартів, їх призначення. Стандарти та штрихове кодування. Основні етапи забезпечення якості. - Реферат

територіально центру Держ. стандарту за місцем розташування заявника;
Якщо є декілька акредитованих органів з сертифікації конкретного виду продукції, що діють в різних регіонах. Заявник, має право подати заявку про будь-яку з них.
Сертифікація системи якості проводиться з метою забезпечення певності органу з сертифікації продукції в тому, що продукція, яка випускається підприємством, відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів, всі технічні, адміністративні людські чинники, що впливають на якість продукції, знаходяться під контролем. Продукція незадовільної якості своєчасно виявляється, а підприємство вживає заходів по запобіганню виготовлення такої продукції на постійній основі.
Сертифікація системи якості проводиться у відповідності ДСТУ 3419-96 органами, що акредитовані в системі на право проведення цих робіт, та виконується за ініціативою заявника або за рішенням органу сертифікації продукції.
Атестація виробництва проводиться у відповідності з правилами розглянутими в п. 35.
Проведення випробувань з метою сертифікації. Здійснює випробувальна лабораторія. Заявник надає зразки (проби) продукції для випробувань та провела їх відбирання встановлюються для випробувань та правила їх відбирання встановлюються органом з сертифікації. Продукція. Що імпортується, теж проходить випробування, якщо не існує угоди щодовзаємного визнання результатів випробувань.
При позитивних результатах протоколи випробувань передаються органу з сертифікації продукції і в копії - заявнику. В разі отримання негативних результатів хіба б по одному з показників, випробування з метою сертифікації припиняються. Інформація про негативні результати заявнику та органу з сертифікації продукції, який скасовує заявку. Повторні випробування можуть бути проведені тільки після подання нової заявки та подання факту з сертифікації продукції переконання підприємствами координуючих заходів щодо усунення причини, що викликали невідповідність.
Видача сертифікату відповідності. При наявності протоколів з позитивними результатами випробувань сертифікату та системи якості або атестату виробництва, залежно від прийнятої схеми (модуля) сертифікації, орган з сертифікації продукції оформляє сертифікат відповідності, реєструє його в реєстрі системи та видає заявнику який після цього має право маркетувати продукцію, тару. Упаковку. Супровідну документацію та рекламні матеріали знаками відповідності.
Згідно ДСТУ 2296-93 встановлено такі зображення знаку відповідності:
- для продукції, яка відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів та вимогам, що передбачені чинними законодавчими актами України, за якими встановлено обов'язкову сертифікацію;
- для продукції, яка відповідає усім вимогам нормативних документів, що поширюються на дану продукцію.
Знак відповідності, застосовується також для позначення продукції, яка не підлягає обов'язковій сертифікації, проте сертифікована з ініціативи виробника (виконавця), продавця (постачальника) чи споживача продукції (добровільна сертифікація).
Строк дії сертифікату на продукцію, яка виконується підприємством серійно протягом строку, що встановлений ліцензійною угодою, визначає орган з сертифікації з урахуванням строку дії нормативних документів на продукцію, строку на який сертифікована система якості або атестоване виробництво.
Строк, що встановлений в ліцензії не продовжується. Порядок надання нової ліцензії замість тої, що витримала силу; позначає орган з сетрифікації продукції в кожному конкретному випадку.
В разі внесення змін до конструкції (складу) продукції або технології її виготовлення. Що можуть вплинути на показники, які затвердження під час сертифікації, заявник зобов'язаний попередньо встановити про це орган, який надав ліцензію, орган з сертифікації продукції приймає рішення про необхідність проведення нових випробувань або оцінки стану виробництва продукції.
У випадку, якщо норми, встановлені стандартом на показник, підтверджений під час сертифікації, змінні на більш жорсткі, то питання про принципи дії кожної наданої ліцензії вирішує орган з сертифікації продукції за погодженням з Держстандартом України.
Визначення сертифікату відповідності виданого закордонними або міжнародними органом на продукцію, що виготовлена в Україні, чи у, що імпортується в Україну, приймає орган з сертифікації продукції, керуючись діючими нормативними документами.
Технічний погляд за стабільністю показників сертифікованої продукції при її виробництві здійснює орган, який видав сертифікат або за його пропозицією органи з сертифікації систем якості чи територіальні центри. Держстандарту. До участі в проведенні технічного нагляду можуть залучатися фахівці Держнаглядохоронці, Держкомнагляду тощо.
Обсяг, порядок та періодичність нагляду встановлюється органом з сертифікації продукції під час проведення сертифікації.
За результатами нагляду орган з сертифікації продукції може зупинитися або скасувати дію ліцензії чи сертифікату у випадках:
- порушення вимог, що ставляться до продукції при обов'язковій сертифікації;
- порушення вимог з технології виготовлення, правил приймання, методів контролю та випробувань, призначення продукції, що узгоджені з органом сертифікації під час проведення сертифікації продукції;
- зміни нормативних документів, на продукцію або на методи її випробувань без попереднього погодження з органом сертифікації продукції;
- зміни конструкції (складу) комплекс якості або технології виготовлення продукції без попереднього погодження органом сертифікації продукції.
Рішення про зупинку дії ліцензії або сертифікату відповідності приймається у випадку, якщо вжиттям порушуючи заходів, погоджених з органом з сертифікації продукції, підприємство може усунути виявлені невідповідності, та без проведення повторних випробувань, акредитованою випробувальною лабораторією підтвердити відповідність продукції вимогам нормативних документів. В противному разі ліцензія або сертифікат скасовуються.
Інформація про зупинку дії або скасування сертифікату відповідності доводиться органом з сертифікації до відома заявника та національного органу з сертифікації. Дія сертифікату відповідності припиняється з моменту виключення його з Реєстру Системи.

 
 

Цікаве

Загрузка...